بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به افکارت عادت نکن، از به چالش کشیده شدن باورهایت نترس ، وگاهی از سمت اندیشه های دیگران بیندیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات باید بگذری و بگذاری و بروی وقتی می مانی و تحمل می کنی از خودت یک احمق می سازی (( آندره مالرون ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها شاید تکرار شوند ولی هیچ آدمی تکرار نمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوت همان دروغ است! کمی شیک تر، روشنفکرانه تر و با مسئولیت کمتر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ها جنگ ها را شروع می کنند و مردها آنها را ادامه می دهند! ارنست همینگوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کودک، یک معلم، یک قلم می‌توانند دنیا را تغییر دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل نواختن پیانوست همان چیزی را می شنوی که می نوازی. ((کاترین پاندر))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طولانی ترین سفر هم باید با اولین قدم اغاز شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه شانه ایست که زندگی وقتی موهای تو ریخت به تو هدیه میدهد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصلضرب توان در ادعا مقداری ثابت است ، هرچه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر است و هرچه توان انسان بیشتر شود ادعایش کمتر میگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میزان انسانیت یک فرد از نحوه برخورد او با دیگرانی که برای وی هیچ کاری نکرده اند، مشخص می شود! آن لندرز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی همیشه سعی کن مثل توپ باشی، که وقتی زمین میخوری بیشتری بری بالا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«همیشه اون تغییری باش که می خوای تو دنیا ببینی» مایکل اسکافیلد/فرار از زندان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونين چرا وقتي ادما بزرگ ميشن با خوكار مينويسن؟تا ياد بگيرن هر اشتباهي پاك شدني نيست!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ آدم ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ، ﺑﺰرگ ﺷﺪ ، در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻓﺘﺎب در ﺣﺎل ﻏﺮوب اﺳﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین تراژدی انسان وقتی است که تا زنده است چیزی در درونش بمیرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به افکارت عادت نکن، از به چالش کشیده شدن باورهایت نترس ، وگاهی از سمت اندیشه های دیگران بیندیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات باید بگذری و بگذاری و بروی وقتی می مانی و تحمل می کنی از خودت یک احمق می سازی (( آندره مالرون ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها شاید تکرار شوند ولی هیچ آدمی تکرار نمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوت همان دروغ است! کمی شیک تر، روشنفکرانه تر و با مسئولیت کمتر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ها جنگ ها را شروع می کنند و مردها آنها را ادامه می دهند! ارنست همینگوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کودک، یک معلم، یک قلم می‌توانند دنیا را تغییر دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل نواختن پیانوست همان چیزی را می شنوی که می نوازی. ((کاترین پاندر))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طولانی ترین سفر هم باید با اولین قدم اغاز شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه شانه ایست که زندگی وقتی موهای تو ریخت به تو هدیه میدهد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصلضرب توان در ادعا مقداری ثابت است ، هرچه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر است و هرچه توان انسان بیشتر شود ادعایش کمتر میگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میزان انسانیت یک فرد از نحوه برخورد او با دیگرانی که برای وی هیچ کاری نکرده اند، مشخص می شود! آن لندرز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی همیشه سعی کن مثل توپ باشی، که وقتی زمین میخوری بیشتری بری بالا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«همیشه اون تغییری باش که می خوای تو دنیا ببینی» مایکل اسکافیلد/فرار از زندان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونين چرا وقتي ادما بزرگ ميشن با خوكار مينويسن؟تا ياد بگيرن هر اشتباهي پاك شدني نيست!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ آدم ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ، ﺑﺰرگ ﺷﺪ ، در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻓﺘﺎب در ﺣﺎل ﻏﺮوب اﺳﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین تراژدی انسان وقتی است که تا زنده است چیزی در درونش بمیرد