بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن دوست داشتن را برای تجربه عاشق شدن را برای هدف فراموش کردن را برای قبول واقعیت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به قضاوت کردن در مورد مردم بپردازی،فرصت دوست داشتن اونها رو از دست خواهی داد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره گلفروش! تنها کسیست که وقتی با گل وارد خانه میشود همه غمگین مبشوند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه به اميد شانس زنده باشد، سالها قبل مرده است. ((مثل فرانسوي))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميد دارويي است كه شفا نمي دهد، اما درد را قابل تحمل مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن مثل چتر نجات است فقط وقتی عمل میکند که باز شده باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعره هیچ شیری خانه چوبی را خراب نمی کند...................من از سکوت "موریانه ها" می ترسم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به افکارت عادت نکن، از به چالش کشیده شدن باورهایت نترس ، وگاهی از سمت اندیشه های دیگران بیندیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات باید بگذری و بگذاری و بروی وقتی می مانی و تحمل می کنی از خودت یک احمق می سازی (( آندره مالرون ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها شاید تکرار شوند ولی هیچ آدمی تکرار نمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوت همان دروغ است! کمی شیک تر، روشنفکرانه تر و با مسئولیت کمتر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ها جنگ ها را شروع می کنند و مردها آنها را ادامه می دهند! ارنست همینگوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کودک، یک معلم، یک قلم می‌توانند دنیا را تغییر دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل نواختن پیانوست همان چیزی را می شنوی که می نوازی. ((کاترین پاندر))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طولانی ترین سفر هم باید با اولین قدم اغاز شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه شانه ایست که زندگی وقتی موهای تو ریخت به تو هدیه میدهد!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن دوست داشتن را برای تجربه عاشق شدن را برای هدف فراموش کردن را برای قبول واقعیت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به قضاوت کردن در مورد مردم بپردازی،فرصت دوست داشتن اونها رو از دست خواهی داد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره گلفروش! تنها کسیست که وقتی با گل وارد خانه میشود همه غمگین مبشوند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه به اميد شانس زنده باشد، سالها قبل مرده است. ((مثل فرانسوي))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميد دارويي است كه شفا نمي دهد، اما درد را قابل تحمل مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن مثل چتر نجات است فقط وقتی عمل میکند که باز شده باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعره هیچ شیری خانه چوبی را خراب نمی کند...................من از سکوت "موریانه ها" می ترسم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به افکارت عادت نکن، از به چالش کشیده شدن باورهایت نترس ، وگاهی از سمت اندیشه های دیگران بیندیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات باید بگذری و بگذاری و بروی وقتی می مانی و تحمل می کنی از خودت یک احمق می سازی (( آندره مالرون ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها شاید تکرار شوند ولی هیچ آدمی تکرار نمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوت همان دروغ است! کمی شیک تر، روشنفکرانه تر و با مسئولیت کمتر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ها جنگ ها را شروع می کنند و مردها آنها را ادامه می دهند! ارنست همینگوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کودک، یک معلم، یک قلم می‌توانند دنیا را تغییر دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل نواختن پیانوست همان چیزی را می شنوی که می نوازی. ((کاترین پاندر))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طولانی ترین سفر هم باید با اولین قدم اغاز شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه شانه ایست که زندگی وقتی موهای تو ریخت به تو هدیه میدهد!!!