بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام نوشتن داستان زندگیتان اجازه ندهید کسی دیگر قلم را در دستش بگیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند امید شجاعان است نه آینده ترسوها {نورمن وینسنت پیل}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه، هیچکس سرش شلوغ نیست،همه چی بستگی به اولویتهای آدم داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید به فاصله ها خوش آمد گفت شاید آمده اند تا بخشی از حماقت هایمان را جبران کنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيا مثل ديواراي تازه نقاشي شده ميمونن...فقط هستن و نميشه بهشون تكيه كرد..وقتي هم كه تكيه كني خودتو داغون كردي.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست که کجای جهان ایستاده ایم. مهم این است که در چه راستایی گام بر میداریم.{{هولمز}}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت برای نگه داشتن کسی که "تفاوتت" را با دیگران نمیفهمه تلاش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مرد طوری با همسرش رفتار میکند که میخواهد مرد دیگری با دخترش رفتار کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها براي هم سنگ تمام مي گذارند اما نه وقتي كه در ميانشان هست،نه‏!‏‏!‏‏!‏ آنجا كه در ميان خاك خوابيدي، سنك تمام را ميگذارند و ميروند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ذهن خالی مثل شکم خالی سر و صدا می کرد آنگاه انسانها همیشه به دنبال دانش بودند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل فکرهای کوچک این است که دهانشان پیوسته باز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادمون باشه که نگفته ها رو میتونیم بگیم اما گفته ها رو نمى تونیم پس بگیریم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.  (گراهام بل)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگاری که خنده ی مردم از رمین خوردن توست،پس برخیز تا چنین مردمی بگریند..........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات بزرگ انسان های بزرگ رامتعالی میسازدوانسان های کوچک رامتلاشی...بدان یک(حقیقت مضر)همیشه بهترازیک(دروغ مفید)است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بیاد داشته باشید که ... بهتر است به یکباره خاموش شد ... تا ذره ذره محو ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام نوشتن داستان زندگیتان اجازه ندهید کسی دیگر قلم را در دستش بگیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند امید شجاعان است نه آینده ترسوها {نورمن وینسنت پیل}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه، هیچکس سرش شلوغ نیست،همه چی بستگی به اولویتهای آدم داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید به فاصله ها خوش آمد گفت شاید آمده اند تا بخشی از حماقت هایمان را جبران کنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيا مثل ديواراي تازه نقاشي شده ميمونن...فقط هستن و نميشه بهشون تكيه كرد..وقتي هم كه تكيه كني خودتو داغون كردي.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست که کجای جهان ایستاده ایم. مهم این است که در چه راستایی گام بر میداریم.{{هولمز}}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت برای نگه داشتن کسی که "تفاوتت" را با دیگران نمیفهمه تلاش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مرد طوری با همسرش رفتار میکند که میخواهد مرد دیگری با دخترش رفتار کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها براي هم سنگ تمام مي گذارند اما نه وقتي كه در ميانشان هست،نه‏!‏‏!‏‏!‏ آنجا كه در ميان خاك خوابيدي، سنك تمام را ميگذارند و ميروند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ذهن خالی مثل شکم خالی سر و صدا می کرد آنگاه انسانها همیشه به دنبال دانش بودند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل فکرهای کوچک این است که دهانشان پیوسته باز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادمون باشه که نگفته ها رو میتونیم بگیم اما گفته ها رو نمى تونیم پس بگیریم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.  (گراهام بل)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگاری که خنده ی مردم از رمین خوردن توست،پس برخیز تا چنین مردمی بگریند..........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات بزرگ انسان های بزرگ رامتعالی میسازدوانسان های کوچک رامتلاشی...بدان یک(حقیقت مضر)همیشه بهترازیک(دروغ مفید)است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بیاد داشته باشید که ... بهتر است به یکباره خاموش شد ... تا ذره ذره محو ...