بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مرد طوری با همسرش رفتار میکند که میخواهد مرد دیگری با دخترش رفتار کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها براي هم سنگ تمام مي گذارند اما نه وقتي كه در ميانشان هست،نه‏!‏‏!‏‏!‏ آنجا كه در ميان خاك خوابيدي، سنك تمام را ميگذارند و ميروند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ذهن خالی مثل شکم خالی سر و صدا می کرد آنگاه انسانها همیشه به دنبال دانش بودند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل فکرهای کوچک این است که دهانشان پیوسته باز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادمون باشه که نگفته ها رو میتونیم بگیم اما گفته ها رو نمى تونیم پس بگیریم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.  (گراهام بل)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگاری که خنده ی مردم از رمین خوردن توست،پس برخیز تا چنین مردمی بگریند..........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات بزرگ انسان های بزرگ رامتعالی میسازدوانسان های کوچک رامتلاشی...بدان یک(حقیقت مضر)همیشه بهترازیک(دروغ مفید)است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بیاد داشته باشید که ... بهتر است به یکباره خاموش شد ... تا ذره ذره محو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن دوست داشتن را برای تجربه عاشق شدن را برای هدف فراموش کردن را برای قبول واقعیت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به قضاوت کردن در مورد مردم بپردازی،فرصت دوست داشتن اونها رو از دست خواهی داد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره گلفروش! تنها کسیست که وقتی با گل وارد خانه میشود همه غمگین مبشوند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه به اميد شانس زنده باشد، سالها قبل مرده است. ((مثل فرانسوي))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميد دارويي است كه شفا نمي دهد، اما درد را قابل تحمل مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن مثل چتر نجات است فقط وقتی عمل میکند که باز شده باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعره هیچ شیری خانه چوبی را خراب نمی کند...................من از سکوت "موریانه ها" می ترسم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک مرد طوری با همسرش رفتار میکند که میخواهد مرد دیگری با دخترش رفتار کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها براي هم سنگ تمام مي گذارند اما نه وقتي كه در ميانشان هست،نه‏!‏‏!‏‏!‏ آنجا كه در ميان خاك خوابيدي، سنك تمام را ميگذارند و ميروند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ذهن خالی مثل شکم خالی سر و صدا می کرد آنگاه انسانها همیشه به دنبال دانش بودند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل فکرهای کوچک این است که دهانشان پیوسته باز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یادمون باشه که نگفته ها رو میتونیم بگیم اما گفته ها رو نمى تونیم پس بگیریم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.  (گراهام بل)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزگاری که خنده ی مردم از رمین خوردن توست،پس برخیز تا چنین مردمی بگریند..........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکلات بزرگ انسان های بزرگ رامتعالی میسازدوانسان های کوچک رامتلاشی...بدان یک(حقیقت مضر)همیشه بهترازیک(دروغ مفید)است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بیاد داشته باشید که ... بهتر است به یکباره خاموش شد ... تا ذره ذره محو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن دوست داشتن را برای تجربه عاشق شدن را برای هدف فراموش کردن را برای قبول واقعیت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به قضاوت کردن در مورد مردم بپردازی،فرصت دوست داشتن اونها رو از دست خواهی داد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره گلفروش! تنها کسیست که وقتی با گل وارد خانه میشود همه غمگین مبشوند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه به اميد شانس زنده باشد، سالها قبل مرده است. ((مثل فرانسوي))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميد دارويي است كه شفا نمي دهد، اما درد را قابل تحمل مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن مثل چتر نجات است فقط وقتی عمل میکند که باز شده باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعره هیچ شیری خانه چوبی را خراب نمی کند...................من از سکوت "موریانه ها" می ترسم!