بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ندرت درباره ی آنچه که داریم فکر می کنیم در حالی که پیوسته  در اندیشه ی چیزهایی هستیم که نداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبی دارد این ... اشک...! کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به ..... کاش .....؟ هی وای بر من کاش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می توانی هر چیزی را انجام بدهی اما نه همه چیز. یاد بگیرید که در حال باشید و تمام حواستان را بدهید به کاری که در حال حاضر انجام می دهید. انرژی متمرکز، توان افراد است، و این تفاوت پیروزی و شکست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز جز یک لبخند تمسخر امیز دهان زیبا را زشت نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد زمان ما محدود است... پس زمانمان را با زندگی کردن در زندگی دیگران هدر ندهیم! "استیو جابز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشیاء برای استفاده شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند  در حالیکه امروزه از انسانها استفاده می شود و اشیاء دوست داشته می شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نگرانند که چرا بچه ها به حرفمان گوش نمی کنند؟ نگرانی مهمتر اینست که بچه ها همیشه به تماشای ما می نشینند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصــیته منو بابرخوردم اشتباه نگیر ، شخصیتــِ من ، چیزیه که من هستم ، اما برخوردِمن بستگی داره به اینکه "تــو" کی باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می دویم ، و وقتی متوقف می ماند به آن لگد می زنیم ... (شاتو بریان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت به خطرناکی شکست است! دلیل : اگر از یک نردبان بالا روی یا پایین بیای به هر حال وضعیت تو متزلزل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش تر کسانی که انتخاب شده اند کم تر تعریف شنیده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻧﺒﺎﺵ! ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭ ﺯﺷﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺳﺖ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خوشحال هستي قول نده وقتي عصبانی هستي جواب نده وقتي ناراحت هستي تصميم نگير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه همیشه ب نفع انسان ها نیست, زیرا هیچ حادثه ای 2بار 1شکل رخ نمیدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نظر هندوانه ،  تمام انسانها چاقوکش هستند... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید امروز قدرتمند باشید ولی مطمئن باشید. زمان از شما قدرتمندتر است .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ندرت درباره ی آنچه که داریم فکر می کنیم در حالی که پیوسته  در اندیشه ی چیزهایی هستیم که نداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبی دارد این ... اشک...! کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به ..... کاش .....؟ هی وای بر من کاش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می توانی هر چیزی را انجام بدهی اما نه همه چیز. یاد بگیرید که در حال باشید و تمام حواستان را بدهید به کاری که در حال حاضر انجام می دهید. انرژی متمرکز، توان افراد است، و این تفاوت پیروزی و شکست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز جز یک لبخند تمسخر امیز دهان زیبا را زشت نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد زمان ما محدود است... پس زمانمان را با زندگی کردن در زندگی دیگران هدر ندهیم! "استیو جابز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشیاء برای استفاده شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند  در حالیکه امروزه از انسانها استفاده می شود و اشیاء دوست داشته می شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نگرانند که چرا بچه ها به حرفمان گوش نمی کنند؟ نگرانی مهمتر اینست که بچه ها همیشه به تماشای ما می نشینند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصــیته منو بابرخوردم اشتباه نگیر ، شخصیتــِ من ، چیزیه که من هستم ، اما برخوردِمن بستگی داره به اینکه "تــو" کی باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می دویم ، و وقتی متوقف می ماند به آن لگد می زنیم ... (شاتو بریان)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت به خطرناکی شکست است! دلیل : اگر از یک نردبان بالا روی یا پایین بیای به هر حال وضعیت تو متزلزل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش تر کسانی که انتخاب شده اند کم تر تعریف شنیده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻧﺒﺎﺵ! ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭ ﺯﺷﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺳﺖ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خوشحال هستي قول نده وقتي عصبانی هستي جواب نده وقتي ناراحت هستي تصميم نگير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجربه همیشه ب نفع انسان ها نیست, زیرا هیچ حادثه ای 2بار 1شکل رخ نمیدهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نظر هندوانه ،  تمام انسانها چاقوکش هستند... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید امروز قدرتمند باشید ولی مطمئن باشید. زمان از شما قدرتمندتر است .