بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فقط آب تنی در حوضچه اکنون است  نه غرق شدن برای تعغیر دادن اول باید باور کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کلاغ و باز کنار هم می نشینند به یقین پای موش بزرگی در میان است.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه اگه : قدمی در جهت اصلاح شرایط بر نمی داریم ، دست کم غر نزنیم...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهترین راه رابرای پیمودن میبینیم امافقط راهی رامی پیماییم که به ان عادت کردیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی آواز بخون که خواننده نباشه برای کسی پرواز کنی که شکارچی نباشه برای کسی زنده باشی که به وجود تو زندست یادت باشه برای کسی بودن هیچ وقت دیر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر يك تخم مرغ توسط نيرويى "بيرونى" بشكند؛زندگى پايان مى يابد!! اما اگر يك تخم مرغ توسط يك نيروى "درونى" بشكند؛زندگى آغاز ميشود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که دلشون مث ورقه شاگرد تنبلا پاک و سفیده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش گاه حیوان می شدیم.... نه غصه آنروز را داشتیم.... نه دلهره فردا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی زمینی زندگی میکنیم که خودش رو جو گرفته دیگه تکلیف آدماش معلومه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ندرت درباره ی آنچه که داریم فکر می کنیم در حالی که پیوسته  در اندیشه ی چیزهایی هستیم که نداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبی دارد این ... اشک...! کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به ..... کاش .....؟ هی وای بر من کاش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می توانی هر چیزی را انجام بدهی اما نه همه چیز. یاد بگیرید که در حال باشید و تمام حواستان را بدهید به کاری که در حال حاضر انجام می دهید. انرژی متمرکز، توان افراد است، و این تفاوت پیروزی و شکست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز جز یک لبخند تمسخر امیز دهان زیبا را زشت نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد زمان ما محدود است... پس زمانمان را با زندگی کردن در زندگی دیگران هدر ندهیم! "استیو جابز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشیاء برای استفاده شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند  در حالیکه امروزه از انسانها استفاده می شود و اشیاء دوست داشته می شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نگرانند که چرا بچه ها به حرفمان گوش نمی کنند؟ نگرانی مهمتر اینست که بچه ها همیشه به تماشای ما می نشینند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فقط آب تنی در حوضچه اکنون است  نه غرق شدن برای تعغیر دادن اول باید باور کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کلاغ و باز کنار هم می نشینند به یقین پای موش بزرگی در میان است.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه اگه : قدمی در جهت اصلاح شرایط بر نمی داریم ، دست کم غر نزنیم...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهترین راه رابرای پیمودن میبینیم امافقط راهی رامی پیماییم که به ان عادت کردیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی آواز بخون که خواننده نباشه برای کسی پرواز کنی که شکارچی نباشه برای کسی زنده باشی که به وجود تو زندست یادت باشه برای کسی بودن هیچ وقت دیر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر يك تخم مرغ توسط نيرويى "بيرونى" بشكند؛زندگى پايان مى يابد!! اما اگر يك تخم مرغ توسط يك نيروى "درونى" بشكند؛زندگى آغاز ميشود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که دلشون مث ورقه شاگرد تنبلا پاک و سفیده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش گاه حیوان می شدیم.... نه غصه آنروز را داشتیم.... نه دلهره فردا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی زمینی زندگی میکنیم که خودش رو جو گرفته دیگه تکلیف آدماش معلومه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ندرت درباره ی آنچه که داریم فکر می کنیم در حالی که پیوسته  در اندیشه ی چیزهایی هستیم که نداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبی دارد این ... اشک...! کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به ..... کاش .....؟ هی وای بر من کاش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می توانی هر چیزی را انجام بدهی اما نه همه چیز. یاد بگیرید که در حال باشید و تمام حواستان را بدهید به کاری که در حال حاضر انجام می دهید. انرژی متمرکز، توان افراد است، و این تفاوت پیروزی و شکست است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز جز یک لبخند تمسخر امیز دهان زیبا را زشت نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد زمان ما محدود است... پس زمانمان را با زندگی کردن در زندگی دیگران هدر ندهیم! "استیو جابز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشیاء برای استفاده شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند  در حالیکه امروزه از انسانها استفاده می شود و اشیاء دوست داشته می شوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه نگرانند که چرا بچه ها به حرفمان گوش نمی کنند؟ نگرانی مهمتر اینست که بچه ها همیشه به تماشای ما می نشینند...