بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان ناگذیر است بگذرد..این من و تو هستیم ک هنر چگونه عبر کردن را به او یاد میدهیم.ب گمانم زمان شاگرد مطیعی باشد پس ما هم نیز استادی را بیاموزیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکیمی را پرسیدن روی نگین انگشتری چه حک کنم که وقتی شاد شدم به بنگرم و وقتی غمگین باز به آن؟ گفت :حک کن « میگذرد»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ماضی ها و مضارع ها خسته شده ام!!!! دلم حال ساده ی با تو بودن را میخواهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرمت که شکست، ببخشید گفتن بیهوده است پس حرمت نگه دار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺖ : ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﻢ ﺣﺲ ﭘﻮﭺ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ !!!ﻧﻪ ﻋﺸﻖ, ﻧﻪ ﺗﻨﻔﺮ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک نقطه بيش بين رحيم و رجيم نيست/ از نقطه اي بترس که شيطاني ات کنند/  آب طلب نکرده هميشه مراد نيست/ گاهي بهانه ايست که قرباني ات کنند/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين دنيا وابسته به جيزي نباش.حتى سايه ات موقع تاريكى تو را ترك ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فقط آب تنی در حوضچه اکنون است  نه غرق شدن برای تعغیر دادن اول باید باور کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کلاغ و باز کنار هم می نشینند به یقین پای موش بزرگی در میان است.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه اگه : قدمی در جهت اصلاح شرایط بر نمی داریم ، دست کم غر نزنیم...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهترین راه رابرای پیمودن میبینیم امافقط راهی رامی پیماییم که به ان عادت کردیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی آواز بخون که خواننده نباشه برای کسی پرواز کنی که شکارچی نباشه برای کسی زنده باشی که به وجود تو زندست یادت باشه برای کسی بودن هیچ وقت دیر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر يك تخم مرغ توسط نيرويى "بيرونى" بشكند؛زندگى پايان مى يابد!! اما اگر يك تخم مرغ توسط يك نيروى "درونى" بشكند؛زندگى آغاز ميشود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که دلشون مث ورقه شاگرد تنبلا پاک و سفیده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش گاه حیوان می شدیم.... نه غصه آنروز را داشتیم.... نه دلهره فردا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی زمینی زندگی میکنیم که خودش رو جو گرفته دیگه تکلیف آدماش معلومه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان ناگذیر است بگذرد..این من و تو هستیم ک هنر چگونه عبر کردن را به او یاد میدهیم.ب گمانم زمان شاگرد مطیعی باشد پس ما هم نیز استادی را بیاموزیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکیمی را پرسیدن روی نگین انگشتری چه حک کنم که وقتی شاد شدم به بنگرم و وقتی غمگین باز به آن؟ گفت :حک کن « میگذرد»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ماضی ها و مضارع ها خسته شده ام!!!! دلم حال ساده ی با تو بودن را میخواهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرمت که شکست، ببخشید گفتن بیهوده است پس حرمت نگه دار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺖ : ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﻢ ﺣﺲ ﭘﻮﭺ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ !!!ﻧﻪ ﻋﺸﻖ, ﻧﻪ ﺗﻨﻔﺮ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک نقطه بيش بين رحيم و رجيم نيست/ از نقطه اي بترس که شيطاني ات کنند/  آب طلب نکرده هميشه مراد نيست/ گاهي بهانه ايست که قرباني ات کنند/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين دنيا وابسته به جيزي نباش.حتى سايه ات موقع تاريكى تو را ترك ميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی فقط آب تنی در حوضچه اکنون است  نه غرق شدن برای تعغیر دادن اول باید باور کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کلاغ و باز کنار هم می نشینند به یقین پای موش بزرگی در میان است.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبه اگه : قدمی در جهت اصلاح شرایط بر نمی داریم ، دست کم غر نزنیم...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهترین راه رابرای پیمودن میبینیم امافقط راهی رامی پیماییم که به ان عادت کردیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کسی آواز بخون که خواننده نباشه برای کسی پرواز کنی که شکارچی نباشه برای کسی زنده باشی که به وجود تو زندست یادت باشه برای کسی بودن هیچ وقت دیر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر يك تخم مرغ توسط نيرويى "بيرونى" بشكند؛زندگى پايان مى يابد!! اما اگر يك تخم مرغ توسط يك نيروى "درونى" بشكند؛زندگى آغاز ميشود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که دلشون مث ورقه شاگرد تنبلا پاک و سفیده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش گاه حیوان می شدیم.... نه غصه آنروز را داشتیم.... نه دلهره فردا....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی زمینی زندگی میکنیم که خودش رو جو گرفته دیگه تکلیف آدماش معلومه!