بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز آنچه رنج می بریم زندگی نیست، زندگانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش انسانها همانقدر که ازارتفاع میترسیدند , کمی هم از پستی هراس داشتند....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل اینجاست، همیشه آدم های تنوع طلب... دست می گذارند رو آدمهای وفادار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی حرفی بهت زد که نیاز پیدا کردی که امتحانش کنی باید در شرایط سخت محکش بزنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من به تیغ کسانی زخم برداشت که از آنها انتظار مخبت داشتم نه فراموشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است... بدبخت ها را مستند میکنند، خوشبختی را سریال، و از جدایی ها فیلم سینمایی می سازند.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا امکان سفر به سرزمین با شکوه رویاها وجود دارد ...چرا سفر به سرزمین برهوت تلخی ها!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مغرور مثل کسی است که بالای کوه ایستاده باشد و همه را کوچک ببیند غافل از اینکه مردم هم از پایین او را کوچک میبینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت چون روغن بادام تلخ است همیشه به خورد دیگران میدهیم بدون اینکه میل داشته باشیم قطره ای خودمان بخوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان ناگذیر است بگذرد..این من و تو هستیم ک هنر چگونه عبر کردن را به او یاد میدهیم.ب گمانم زمان شاگرد مطیعی باشد پس ما هم نیز استادی را بیاموزیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکیمی را پرسیدن روی نگین انگشتری چه حک کنم که وقتی شاد شدم به بنگرم و وقتی غمگین باز به آن؟ گفت :حک کن « میگذرد»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ماضی ها و مضارع ها خسته شده ام!!!! دلم حال ساده ی با تو بودن را میخواهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرمت که شکست، ببخشید گفتن بیهوده است پس حرمت نگه دار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺖ : ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﻢ ﺣﺲ ﭘﻮﭺ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ !!!ﻧﻪ ﻋﺸﻖ, ﻧﻪ ﺗﻨﻔﺮ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک نقطه بيش بين رحيم و رجيم نيست/ از نقطه اي بترس که شيطاني ات کنند/  آب طلب نکرده هميشه مراد نيست/ گاهي بهانه ايست که قرباني ات کنند/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين دنيا وابسته به جيزي نباش.حتى سايه ات موقع تاريكى تو را ترك ميكند.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز آنچه رنج می بریم زندگی نیست، زندگانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش انسانها همانقدر که ازارتفاع میترسیدند , کمی هم از پستی هراس داشتند....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل اینجاست، همیشه آدم های تنوع طلب... دست می گذارند رو آدمهای وفادار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی حرفی بهت زد که نیاز پیدا کردی که امتحانش کنی باید در شرایط سخت محکش بزنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من به تیغ کسانی زخم برداشت که از آنها انتظار مخبت داشتم نه فراموشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است... بدبخت ها را مستند میکنند، خوشبختی را سریال، و از جدایی ها فیلم سینمایی می سازند.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا امکان سفر به سرزمین با شکوه رویاها وجود دارد ...چرا سفر به سرزمین برهوت تلخی ها!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مغرور مثل کسی است که بالای کوه ایستاده باشد و همه را کوچک ببیند غافل از اینکه مردم هم از پایین او را کوچک میبینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت چون روغن بادام تلخ است همیشه به خورد دیگران میدهیم بدون اینکه میل داشته باشیم قطره ای خودمان بخوریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان ناگذیر است بگذرد..این من و تو هستیم ک هنر چگونه عبر کردن را به او یاد میدهیم.ب گمانم زمان شاگرد مطیعی باشد پس ما هم نیز استادی را بیاموزیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکیمی را پرسیدن روی نگین انگشتری چه حک کنم که وقتی شاد شدم به بنگرم و وقتی غمگین باز به آن؟ گفت :حک کن « میگذرد»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ماضی ها و مضارع ها خسته شده ام!!!! دلم حال ساده ی با تو بودن را میخواهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرمت که شکست، ببخشید گفتن بیهوده است پس حرمت نگه دار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺖ : ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﻢ ﺣﺲ ﭘﻮﭺ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ !!!ﻧﻪ ﻋﺸﻖ, ﻧﻪ ﺗﻨﻔﺮ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک نقطه بيش بين رحيم و رجيم نيست/ از نقطه اي بترس که شيطاني ات کنند/  آب طلب نکرده هميشه مراد نيست/ گاهي بهانه ايست که قرباني ات کنند/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين دنيا وابسته به جيزي نباش.حتى سايه ات موقع تاريكى تو را ترك ميكند.