بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی به هیچکس اعتماد نکن!آیینه هم با تمام یک رنگیش دست چپ و راست را به تو اشتتباه نشان میدهد‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به کسی به طور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد میکنید درنهایت دو نتیجه ی کلی خواهید داشت: شخصی برای زندگی یا درسی برای زندگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ کسی دزداست؟؟؟؟ اگه به کسی تهمت بزنی آبروی کسی رادزددیدی اگه به کسی دروغ بگی صداقت دزددیدی اگه خیانت کنی عشق کسی رادزددیدی وآگه..... پس سعی کنیم دزدنباشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزرعه را موریانه خورد ولی ما برای گنجشک ها مترسک  ساختیم،لعنت به این حماقت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه همیشه خودتو بنداز تابگیرنت... اگه خودتو بگیری میندازنت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ای که چند بار فتح شود ؛ بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود!....... مواظب دلت باش!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمای بزرگ همه چیزشون بزرگه...حتی اشتباهای کوچیکشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز آنچه رنج می بریم زندگی نیست، زندگانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش انسانها همانقدر که ازارتفاع میترسیدند , کمی هم از پستی هراس داشتند....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل اینجاست، همیشه آدم های تنوع طلب... دست می گذارند رو آدمهای وفادار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی حرفی بهت زد که نیاز پیدا کردی که امتحانش کنی باید در شرایط سخت محکش بزنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من به تیغ کسانی زخم برداشت که از آنها انتظار مخبت داشتم نه فراموشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است... بدبخت ها را مستند میکنند، خوشبختی را سریال، و از جدایی ها فیلم سینمایی می سازند.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا امکان سفر به سرزمین با شکوه رویاها وجود دارد ...چرا سفر به سرزمین برهوت تلخی ها!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مغرور مثل کسی است که بالای کوه ایستاده باشد و همه را کوچک ببیند غافل از اینکه مردم هم از پایین او را کوچک میبینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت چون روغن بادام تلخ است همیشه به خورد دیگران میدهیم بدون اینکه میل داشته باشیم قطره ای خودمان بخوریم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی به هیچکس اعتماد نکن!آیینه هم با تمام یک رنگیش دست چپ و راست را به تو اشتتباه نشان میدهد‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به کسی به طور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد میکنید درنهایت دو نتیجه ی کلی خواهید داشت: شخصی برای زندگی یا درسی برای زندگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ کسی دزداست؟؟؟؟ اگه به کسی تهمت بزنی آبروی کسی رادزددیدی اگه به کسی دروغ بگی صداقت دزددیدی اگه خیانت کنی عشق کسی رادزددیدی وآگه..... پس سعی کنیم دزدنباشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزرعه را موریانه خورد ولی ما برای گنجشک ها مترسک  ساختیم،لعنت به این حماقت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه همیشه خودتو بنداز تابگیرنت... اگه خودتو بگیری میندازنت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ای که چند بار فتح شود ؛ بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود!....... مواظب دلت باش!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمای بزرگ همه چیزشون بزرگه...حتی اشتباهای کوچیکشون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز آنچه رنج می بریم زندگی نیست، زندگانند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش انسانها همانقدر که ازارتفاع میترسیدند , کمی هم از پستی هراس داشتند....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل اینجاست، همیشه آدم های تنوع طلب... دست می گذارند رو آدمهای وفادار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی حرفی بهت زد که نیاز پیدا کردی که امتحانش کنی باید در شرایط سخت محکش بزنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من به تیغ کسانی زخم برداشت که از آنها انتظار مخبت داشتم نه فراموشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است... بدبخت ها را مستند میکنند، خوشبختی را سریال، و از جدایی ها فیلم سینمایی می سازند.!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا امکان سفر به سرزمین با شکوه رویاها وجود دارد ...چرا سفر به سرزمین برهوت تلخی ها!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مغرور مثل کسی است که بالای کوه ایستاده باشد و همه را کوچک ببیند غافل از اینکه مردم هم از پایین او را کوچک میبینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت چون روغن بادام تلخ است همیشه به خورد دیگران میدهیم بدون اینکه میل داشته باشیم قطره ای خودمان بخوریم