بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گول نزنیم خودمان را با جمله ی " تا قسمت چه باشد " قسمت : اراده ی منو توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن توشناخت آدما غواص باشی تا صیاد........... مفهوم:غواص دریارو ازداخل میبینه. مفهوم:صیاد دریاروازرومیبینه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه که باشی آب بیشتر خودنمایی میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی ک تو دریایی مردونگی غرق شدن ولی از پل نامردی نگذشتن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي به آرزوي محالم رسيدم فهميدم گاهي آرزوها آرزو بمانند. قشنگ ترند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خونه شما هم کاربرد توری پنجره اینه که نذاره پشه ها از خونه برن بیرون!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر گاو هم باشی در جای مناسب قرار بگیری کسانی هستند که شما را عبادت کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنیا امدی که به زندگیت قیمت دهی نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب حکایتیست دنیا...... دستی که داس برمی دارد همان دستی است که کاشته بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بخت بدم ... شدم آینه فروش شهر کورها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیزای زنده توی این دنیا جز موجودن سعی کن کاری کنی که وجودتو به همه ثابت کنی اونوقته که همه میفهمن زنده ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت شما مقابل شماست نه پشت سرتان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل سیگار نصفه ... افتادم در جهانی که پمپ بنزین بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــیــــر برایِ اثــــباتِ قــــــــدرتش . .نیازی به جنگیدن با هر شــــغال و کــــفتاری نداره . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علي چپ راست مي گفت!!! اينروزها كوچه اش ظرفيت اينهمه متقاضي را ندارد... بايد بزرگراهش كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شگفتم که سلام آغاز هر دیداریست.ولی در نماز پایان است.شاید این بدین معناست که پایان نماز،آغاز دیدار است....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گول نزنیم خودمان را با جمله ی " تا قسمت چه باشد " قسمت : اراده ی منو توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن توشناخت آدما غواص باشی تا صیاد........... مفهوم:غواص دریارو ازداخل میبینه. مفهوم:صیاد دریاروازرومیبینه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه که باشی آب بیشتر خودنمایی میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی ک تو دریایی مردونگی غرق شدن ولی از پل نامردی نگذشتن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي به آرزوي محالم رسيدم فهميدم گاهي آرزوها آرزو بمانند. قشنگ ترند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خونه شما هم کاربرد توری پنجره اینه که نذاره پشه ها از خونه برن بیرون!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر گاو هم باشی در جای مناسب قرار بگیری کسانی هستند که شما را عبادت کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنیا امدی که به زندگیت قیمت دهی نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب حکایتیست دنیا...... دستی که داس برمی دارد همان دستی است که کاشته بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بخت بدم ... شدم آینه فروش شهر کورها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیزای زنده توی این دنیا جز موجودن سعی کن کاری کنی که وجودتو به همه ثابت کنی اونوقته که همه میفهمن زنده ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت شما مقابل شماست نه پشت سرتان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل سیگار نصفه ... افتادم در جهانی که پمپ بنزین بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــیــــر برایِ اثــــباتِ قــــــــدرتش . .نیازی به جنگیدن با هر شــــغال و کــــفتاری نداره . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علي چپ راست مي گفت!!! اينروزها كوچه اش ظرفيت اينهمه متقاضي را ندارد... بايد بزرگراهش كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شگفتم که سلام آغاز هر دیداریست.ولی در نماز پایان است.شاید این بدین معناست که پایان نماز،آغاز دیدار است....