بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنیا امدی که به زندگیت قیمت دهی نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب حکایتیست دنیا...... دستی که داس برمی دارد همان دستی است که کاشته بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بخت بدم ... شدم آینه فروش شهر کورها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیزای زنده توی این دنیا جز موجودن سعی کن کاری کنی که وجودتو به همه ثابت کنی اونوقته که همه میفهمن زنده ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت شما مقابل شماست نه پشت سرتان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل سیگار نصفه ... افتادم در جهانی که پمپ بنزین بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــیــــر برایِ اثــــباتِ قــــــــدرتش . .نیازی به جنگیدن با هر شــــغال و کــــفتاری نداره . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علي چپ راست مي گفت!!! اينروزها كوچه اش ظرفيت اينهمه متقاضي را ندارد... بايد بزرگراهش كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شگفتم که سلام آغاز هر دیداریست.ولی در نماز پایان است.شاید این بدین معناست که پایان نماز،آغاز دیدار است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی به هیچکس اعتماد نکن!آیینه هم با تمام یک رنگیش دست چپ و راست را به تو اشتتباه نشان میدهد‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به کسی به طور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد میکنید درنهایت دو نتیجه ی کلی خواهید داشت: شخصی برای زندگی یا درسی برای زندگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ کسی دزداست؟؟؟؟ اگه به کسی تهمت بزنی آبروی کسی رادزددیدی اگه به کسی دروغ بگی صداقت دزددیدی اگه خیانت کنی عشق کسی رادزددیدی وآگه..... پس سعی کنیم دزدنباشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزرعه را موریانه خورد ولی ما برای گنجشک ها مترسک  ساختیم،لعنت به این حماقت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه همیشه خودتو بنداز تابگیرنت... اگه خودتو بگیری میندازنت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ای که چند بار فتح شود ؛ بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود!....... مواظب دلت باش!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمای بزرگ همه چیزشون بزرگه...حتی اشتباهای کوچیکشون!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنیا امدی که به زندگیت قیمت دهی نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب حکایتیست دنیا...... دستی که داس برمی دارد همان دستی است که کاشته بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بخت بدم ... شدم آینه فروش شهر کورها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیزای زنده توی این دنیا جز موجودن سعی کن کاری کنی که وجودتو به همه ثابت کنی اونوقته که همه میفهمن زنده ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت شما مقابل شماست نه پشت سرتان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل سیگار نصفه ... افتادم در جهانی که پمپ بنزین بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شــــیــــر برایِ اثــــباتِ قــــــــدرتش . .نیازی به جنگیدن با هر شــــغال و کــــفتاری نداره . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علي چپ راست مي گفت!!! اينروزها كوچه اش ظرفيت اينهمه متقاضي را ندارد... بايد بزرگراهش كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شگفتم که سلام آغاز هر دیداریست.ولی در نماز پایان است.شاید این بدین معناست که پایان نماز،آغاز دیدار است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی به هیچکس اعتماد نکن!آیینه هم با تمام یک رنگیش دست چپ و راست را به تو اشتتباه نشان میدهد‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به کسی به طور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد میکنید درنهایت دو نتیجه ی کلی خواهید داشت: شخصی برای زندگی یا درسی برای زندگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ کسی دزداست؟؟؟؟ اگه به کسی تهمت بزنی آبروی کسی رادزددیدی اگه به کسی دروغ بگی صداقت دزددیدی اگه خیانت کنی عشق کسی رادزددیدی وآگه..... پس سعی کنیم دزدنباشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزرعه را موریانه خورد ولی ما برای گنجشک ها مترسک  ساختیم،لعنت به این حماقت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه همیشه خودتو بنداز تابگیرنت... اگه خودتو بگیری میندازنت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ای که چند بار فتح شود ؛ بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود!....... مواظب دلت باش!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمای بزرگ همه چیزشون بزرگه...حتی اشتباهای کوچیکشون!