بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رفع مشکلات آرام باش توکل کن تفکر کن سپس استین ها را بالا بزن آنگاه دستان خداوند را می بینی که زودتر از تو دست به کار شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه فهمیدم چرا پشت سر مرده ها آب نمی ریزند چون این دنیا ارزش برگشتن ندارد.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه خودتان راتحقیرنکنیدخداوندبعدازآفرینش شما به خودتبریک گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فقیر از زحمات خودش روزی میخوره اما یه غنی از زحمات یه فقیر روزی میخوره..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل تمبر پستب باشید وقتی به چیزی چسبیذید تا رسیدن به مقصد ان را رها نکنید جاش بیلینگز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آفتاب! یک بار هم که شده از سمت دیگه ای طلوع کن . . . باور کن خسته شدم از این همه نا مهربانی ها…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روز ها قصه ها پر گوسفند شدن ... نقش منفى با بزاس گرگا آدم شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا وقتی ادما بزرگ میشن باخودکار مینویسن؟ چون یاد بگیرن هر اشتباهی پاک نمیشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه جوون ایرانی میتونه گوشی دو میلیونیش رو دو هزار تومن شارژ کنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گول نزنیم خودمان را با جمله ی " تا قسمت چه باشد " قسمت : اراده ی منو توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن توشناخت آدما غواص باشی تا صیاد........... مفهوم:غواص دریارو ازداخل میبینه. مفهوم:صیاد دریاروازرومیبینه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه که باشی آب بیشتر خودنمایی میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی ک تو دریایی مردونگی غرق شدن ولی از پل نامردی نگذشتن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي به آرزوي محالم رسيدم فهميدم گاهي آرزوها آرزو بمانند. قشنگ ترند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خونه شما هم کاربرد توری پنجره اینه که نذاره پشه ها از خونه برن بیرون!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر گاو هم باشی در جای مناسب قرار بگیری کسانی هستند که شما را عبادت کنند...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای رفع مشکلات آرام باش توکل کن تفکر کن سپس استین ها را بالا بزن آنگاه دستان خداوند را می بینی که زودتر از تو دست به کار شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه فهمیدم چرا پشت سر مرده ها آب نمی ریزند چون این دنیا ارزش برگشتن ندارد.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ گاه خودتان راتحقیرنکنیدخداوندبعدازآفرینش شما به خودتبریک گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه فقیر از زحمات خودش روزی میخوره اما یه غنی از زحمات یه فقیر روزی میخوره..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل تمبر پستب باشید وقتی به چیزی چسبیذید تا رسیدن به مقصد ان را رها نکنید جاش بیلینگز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آفتاب! یک بار هم که شده از سمت دیگه ای طلوع کن . . . باور کن خسته شدم از این همه نا مهربانی ها…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روز ها قصه ها پر گوسفند شدن ... نقش منفى با بزاس گرگا آدم شدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا وقتی ادما بزرگ میشن باخودکار مینویسن؟ چون یاد بگیرن هر اشتباهی پاک نمیشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه جوون ایرانی میتونه گوشی دو میلیونیش رو دو هزار تومن شارژ کنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گول نزنیم خودمان را با جمله ی " تا قسمت چه باشد " قسمت : اراده ی منو توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن توشناخت آدما غواص باشی تا صیاد........... مفهوم:غواص دریارو ازداخل میبینه. مفهوم:صیاد دریاروازرومیبینه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تشنه که باشی آب بیشتر خودنمایی میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی ک تو دریایی مردونگی غرق شدن ولی از پل نامردی نگذشتن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي به آرزوي محالم رسيدم فهميدم گاهي آرزوها آرزو بمانند. قشنگ ترند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خونه شما هم کاربرد توری پنجره اینه که نذاره پشه ها از خونه برن بیرون!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر گاو هم باشی در جای مناسب قرار بگیری کسانی هستند که شما را عبادت کنند...