بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات مجبورید بپذیرید که برخی آدمها فقط می توانند در قلبتان باقی بمانند نه در زندگیتان...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار باید اسیر ریل بماند چون نتیجه آزادیش فاجعه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیزمی که تر بود را پس بیار.. من پس میگیرم.. این که بی محلی کردن نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺠﺮ ﺧﻮﺭﺩ، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ" ﺭﻓﯿﻖ " ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ !!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک انسان منفی به دنبال مشکل است در هر فرصت و یک انسان مثبت به دنبال فرصت است در هر مشکل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم این روزها قیمت هر چیزی رو میدونن ، ولی ارزش هیچی رو نمیدونن ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش انسان ها همانقدر كه از ارتفاع ميترسند كمي هم از پستي هراس داشتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشنواباش وقتی همه ازمحال بودن آرزوهایت حرف میزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـی آنکـه بخواهـم تمـام شـدی ! ...  هـمانـــ طـور که ...  بـی آنکـه بخـواهـم تمــام مــن شـدی... !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مقدم است بر زندگی و موخر از مرگ حرف اول خلقت و توان زمین. "امیلی دیکنسون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاموش کردن شمع فردی دیگر باعث نخواهد شد که شمع شما درخشانتر نور افشانی کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار نباش که از ریل پیروی کنی کشتی باش تا عظمت اقیانوس زیر پایت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جریان باشید که تنها بمونید اما از تنهایی به شغال باج ندید!!! اگه نکتشو گرفتی نمیخواد لایک کنی تو زندگیت به کار ببند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سقراط حکیم پرسیدند:  ازدواج خوب است یا بد؟  جواب داد:در هر دو صورت بالاخره پشیمان خواهی شد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشی شکلی از آزادیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک بوم نقـاشی است که درآن از پـاک کـن خبـــری نیست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات مجبورید بپذیرید که برخی آدمها فقط می توانند در قلبتان باقی بمانند نه در زندگیتان...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار باید اسیر ریل بماند چون نتیجه آزادیش فاجعه است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیزمی که تر بود را پس بیار.. من پس میگیرم.. این که بی محلی کردن نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺠﺮ ﺧﻮﺭﺩ، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ" ﺭﻓﯿﻖ " ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ !!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک انسان منفی به دنبال مشکل است در هر فرصت و یک انسان مثبت به دنبال فرصت است در هر مشکل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم این روزها قیمت هر چیزی رو میدونن ، ولی ارزش هیچی رو نمیدونن ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش انسان ها همانقدر كه از ارتفاع ميترسند كمي هم از پستي هراس داشتند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشنواباش وقتی همه ازمحال بودن آرزوهایت حرف میزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـی آنکـه بخواهـم تمـام شـدی ! ...  هـمانـــ طـور که ...  بـی آنکـه بخـواهـم تمــام مــن شـدی... !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مقدم است بر زندگی و موخر از مرگ حرف اول خلقت و توان زمین. "امیلی دیکنسون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاموش کردن شمع فردی دیگر باعث نخواهد شد که شمع شما درخشانتر نور افشانی کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار نباش که از ریل پیروی کنی کشتی باش تا عظمت اقیانوس زیر پایت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جریان باشید که تنها بمونید اما از تنهایی به شغال باج ندید!!! اگه نکتشو گرفتی نمیخواد لایک کنی تو زندگیت به کار ببند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سقراط حکیم پرسیدند:  ازدواج خوب است یا بد؟  جواب داد:در هر دو صورت بالاخره پشیمان خواهی شد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشی شکلی از آزادیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک بوم نقـاشی است که درآن از پـاک کـن خبـــری نیست.