بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشنواباش وقتی همه ازمحال بودن آرزوهایت حرف میزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـی آنکـه بخواهـم تمـام شـدی ! ...  هـمانـــ طـور که ...  بـی آنکـه بخـواهـم تمــام مــن شـدی... !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مقدم است بر زندگی و موخر از مرگ حرف اول خلقت و توان زمین. "امیلی دیکنسون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاموش کردن شمع فردی دیگر باعث نخواهد شد که شمع شما درخشانتر نور افشانی کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار نباش که از ریل پیروی کنی کشتی باش تا عظمت اقیانوس زیر پایت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جریان باشید که تنها بمونید اما از تنهایی به شغال باج ندید!!! اگه نکتشو گرفتی نمیخواد لایک کنی تو زندگیت به کار ببند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سقراط حکیم پرسیدند:  ازدواج خوب است یا بد؟  جواب داد:در هر دو صورت بالاخره پشیمان خواهی شد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشی شکلی از آزادیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک بوم نقـاشی است که درآن از پـاک کـن خبـــری نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كاش همونقدر كه براي مردن كسي ناراحت ميشديم براي زنده بودنش خوشحال ميبوديم بياييد تا هستند قدرشون رو بدونيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که از چیزهای کوچک خشنود نیست از هیچ چیز خشنود نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاد داشته باش ارزش واقعی تو در برخورد با کسانی مشخص میشود که هیچ منفعتی برای تو ندارند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به دوستت از پشت خنجر نزن زیرا در ان صورت او دو خنجر دارد و تو دستت خالیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دردناکه اینکه مرتب باید خودت رو به دیگری یادآوری کنی تا فراموش نشی.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا سرزمين واژه هاى وارونه است :  جايى كه گنج،"جنگ"ميشود ، درمان،"نامرد"ميشود  قهقهه،"هق هق" ميشود  اما دزد همان"دزد"است . . . درد همان "درد" و گرگ همان "گرگ". . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي انسان دوست واقعي داردكه خودش هم يك دوست واقعي باشد.امرسون

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشنواباش وقتی همه ازمحال بودن آرزوهایت حرف میزنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـی آنکـه بخواهـم تمـام شـدی ! ...  هـمانـــ طـور که ...  بـی آنکـه بخـواهـم تمــام مــن شـدی... !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مقدم است بر زندگی و موخر از مرگ حرف اول خلقت و توان زمین. "امیلی دیکنسون"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاموش کردن شمع فردی دیگر باعث نخواهد شد که شمع شما درخشانتر نور افشانی کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار نباش که از ریل پیروی کنی کشتی باش تا عظمت اقیانوس زیر پایت باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جریان باشید که تنها بمونید اما از تنهایی به شغال باج ندید!!! اگه نکتشو گرفتی نمیخواد لایک کنی تو زندگیت به کار ببند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سقراط حکیم پرسیدند:  ازدواج خوب است یا بد؟  جواب داد:در هر دو صورت بالاخره پشیمان خواهی شد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشی شکلی از آزادیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک بوم نقـاشی است که درآن از پـاک کـن خبـــری نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كاش همونقدر كه براي مردن كسي ناراحت ميشديم براي زنده بودنش خوشحال ميبوديم بياييد تا هستند قدرشون رو بدونيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که از چیزهای کوچک خشنود نیست از هیچ چیز خشنود نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاد داشته باش ارزش واقعی تو در برخورد با کسانی مشخص میشود که هیچ منفعتی برای تو ندارند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به دوستت از پشت خنجر نزن زیرا در ان صورت او دو خنجر دارد و تو دستت خالیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دردناکه اینکه مرتب باید خودت رو به دیگری یادآوری کنی تا فراموش نشی.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا سرزمين واژه هاى وارونه است :  جايى كه گنج،"جنگ"ميشود ، درمان،"نامرد"ميشود  قهقهه،"هق هق" ميشود  اما دزد همان"دزد"است . . . درد همان "درد" و گرگ همان "گرگ". . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي انسان دوست واقعي داردكه خودش هم يك دوست واقعي باشد.امرسون