بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا میده و میبخشه ، انسان ها می گیرن و فراموش میکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طوفان حوادث ؛ با خدا بودن کارگشاست نه ناخدا بودن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص عادي با تجربه اولين شكست ، دست از تلاش برميدارند . به همين دليل است كه در زندگي با انبوه اشخاص عادي و تنها با يك ‹ اديسون› روبرو هستيم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاغذ سفيد را هر چقدر هم که تميز و زيبا باشد کسي قاب نمي گيرد براي ماندگاري در ذهن ها بايد حرفي براي گفتن داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خود شما هستید که باید جهان را آنگونه که می خواهید تغییر دهید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک شمع مي تواند هزاران شمع را روشن کند، بدون آن که چيزي از دست بدهد، مانند شادي که هيچ گاه با تقسيم کردن کم نمي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت حماقت و نبوغ در این است که نبوغ محدودیت دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

التماس به خدا جرأت است . اگر برآورده شود ، رحمت است ، اگر برآورده نشود ، حکمت است .  التماس به انسان خفت است . اگر برآورده شود ، منت است ، اگر برآورده نشود ، ذلت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که درباره همه چیز می اندیشد درباره هیچ چیز تصمیم نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ تفریح دنیا ؛ گذرا می باشد .  زنگ بعد ؛ حساب داریم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برق باش كه بدرخشي و بسوزاني ، نه شمع كه برافروزي و خود را بكاهي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور كن اگر قرار بود هر كس به اندازه دانش خود حرف بزند چه سكوتی بر دنیا حاكم می شد  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آن چیزی خواهد شد که خود باور دارد! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار است انسان روزی تعادل روحی خود را از دست بدهد و بشکند بهتر آن است که در جوانی باشد چرا که بعد از آن محکمتر وقدرتمند تر زندگی خواهیم کرد! . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه فكر كردن در مورد حوادث بد و ناگوار ، از روبرو شدن با آن حوادث سخت تر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر شکست می‌خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم . 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا میده و میبخشه ، انسان ها می گیرن و فراموش میکنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طوفان حوادث ؛ با خدا بودن کارگشاست نه ناخدا بودن !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص عادي با تجربه اولين شكست ، دست از تلاش برميدارند . به همين دليل است كه در زندگي با انبوه اشخاص عادي و تنها با يك ‹ اديسون› روبرو هستيم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاغذ سفيد را هر چقدر هم که تميز و زيبا باشد کسي قاب نمي گيرد براي ماندگاري در ذهن ها بايد حرفي براي گفتن داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خود شما هستید که باید جهان را آنگونه که می خواهید تغییر دهید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک شمع مي تواند هزاران شمع را روشن کند، بدون آن که چيزي از دست بدهد، مانند شادي که هيچ گاه با تقسيم کردن کم نمي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت حماقت و نبوغ در این است که نبوغ محدودیت دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

التماس به خدا جرأت است . اگر برآورده شود ، رحمت است ، اگر برآورده نشود ، حکمت است .  التماس به انسان خفت است . اگر برآورده شود ، منت است ، اگر برآورده نشود ، ذلت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که درباره همه چیز می اندیشد درباره هیچ چیز تصمیم نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ تفریح دنیا ؛ گذرا می باشد .  زنگ بعد ؛ حساب داریم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برق باش كه بدرخشي و بسوزاني ، نه شمع كه برافروزي و خود را بكاهي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور كن اگر قرار بود هر كس به اندازه دانش خود حرف بزند چه سكوتی بر دنیا حاكم می شد  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آن چیزی خواهد شد که خود باور دارد! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار است انسان روزی تعادل روحی خود را از دست بدهد و بشکند بهتر آن است که در جوانی باشد چرا که بعد از آن محکمتر وقدرتمند تر زندگی خواهیم کرد! . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه فكر كردن در مورد حوادث بد و ناگوار ، از روبرو شدن با آن حوادث سخت تر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر شکست می‌خورم تا راه شکست دادن را بیاموزم .