بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی کوتاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه دانست زبان بست وان که میگفت ندانست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است انسان نه میتواند برای تولدش شادی کند و نه برای مرگش عزا بگیرد ژرژ سیمنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین عبادت لبخند زدن به پسرکی است که به جای کیف قاپی کفش واکس میزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به سیبی خشنودم وبه بوییدن یک بابونه من به یک آینه یک بستگی پاک قناعت دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی کوتاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه دانست زبان بست وان که میگفت ندانست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است انسان نه میتواند برای تولدش شادی کند و نه برای مرگش عزا بگیرد ژرژ سیمنون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگ ترین عبادت لبخند زدن به پسرکی است که به جای کیف قاپی کفش واکس میزنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به سیبی خشنودم وبه بوییدن یک بابونه من به یک آینه یک بستگی پاک قناعت دارم