بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی کوتاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه برای گلی خاک باش که اگربه اوج رسیدیادش نرود ریشه اش کجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی ایمانی را از قاصدک آموخته ام که یک عمر مطئمن است یک روز به باد می رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک درخت هرچقدر هم که بزرگ باشد با یک دانه آغاز می شود طولانی ترین سفرها با یک قدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل کسی است که در پنهان کاری نکند که در آشکار از آن خجالت بکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مابا آدمها به صورت تصادفی برخورد نمیکنیم هر کسی به دلیلی سر راهمان قرار میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رودخانه ای دل صخره ایی را میشکافد نه به خاطر قدرتش بلکه به خاطر پایداریش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتی ای که معلوم نیست به کدام بندر می رود باد موافق معنا ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معیار واقعی ثروت ما این است که اگر پولمان را گم کنیم چقدر می ارزیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعتها را بگذارید بخوابند بیهوده زیستن را نیاز به شمردن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بزرگترین اشتباهات زندگیت را انجام می‌دهی ممکن است منجر به اتفاق خوبی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی فاصله بین این بدبختی تا بدبختی دیگر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شناخت آدمها کافیست ۱ بار بر خلاف میلشان رفتار کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی‌ کن آنقدر کامل باشی‌ که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جذابیت در تفاوت هاست هیچ آهن ربایی قطب هم سانش راجذب نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دلیلی که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشد اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی روزگار شما را در شرایط سختی قرار می دهدنگویید چرا من؟ بگویید نشونت میدم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی کوتاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه برای گلی خاک باش که اگربه اوج رسیدیادش نرود ریشه اش کجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی ایمانی را از قاصدک آموخته ام که یک عمر مطئمن است یک روز به باد می رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک درخت هرچقدر هم که بزرگ باشد با یک دانه آغاز می شود طولانی ترین سفرها با یک قدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل کسی است که در پنهان کاری نکند که در آشکار از آن خجالت بکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مابا آدمها به صورت تصادفی برخورد نمیکنیم هر کسی به دلیلی سر راهمان قرار میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رودخانه ای دل صخره ایی را میشکافد نه به خاطر قدرتش بلکه به خاطر پایداریش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتی ای که معلوم نیست به کدام بندر می رود باد موافق معنا ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معیار واقعی ثروت ما این است که اگر پولمان را گم کنیم چقدر می ارزیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعتها را بگذارید بخوابند بیهوده زیستن را نیاز به شمردن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی بزرگترین اشتباهات زندگیت را انجام می‌دهی ممکن است منجر به اتفاق خوبی شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی فاصله بین این بدبختی تا بدبختی دیگر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شناخت آدمها کافیست ۱ بار بر خلاف میلشان رفتار کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی‌ کن آنقدر کامل باشی‌ که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جذابیت در تفاوت هاست هیچ آهن ربایی قطب هم سانش راجذب نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دلیلی که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشد اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی روزگار شما را در شرایط سختی قرار می دهدنگویید چرا من؟ بگویید نشونت میدم