بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی کوتاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همیشه سعی کنی معمولی باشی هیچ وقت نخواهی فهمید که چقدر می توانی شگفت انگیز باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر غصه های ما از قصه های خیالی ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گناه آنقدر بزرگ بود که نتوانستی ببخشی بدان گناه بزرگ نیست قلب تو کوچک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکفتن فقط مخصوص جوانه زدن دانه در فصل بهار نیست وقتی قلب انسانی از مهر برای انسانی می تپد اوج بهار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان حقیقتی را دوست نداشت اما نمیتوان منکر آن شد “ژان ژاک روسو”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی اون کسی که وقتی رفیقش خراب میشه به فکر تعمیرشه نه تعویضش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انسان ها همون قدر باش که برای تو هستن بیشتر که باشی باعث سوء تفاهم میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست از سر لحظه هایم بردار راست میگویی دستم را بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بعد از همه دلقک بازی هایم کسی می آمد ماسک را از روی صورتم بر می داشت و میگفت حالا از درد هایت بگو من گوش می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میوه بسیار شاخه درخت را می شکند و شادى بسیار قلب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف اگر با دل زده بشه با دل و جون هم دریافت میشه اما اگه فقط با لحن زبان گفته بشه تنها گوش دریافت میکنه و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی واژه زیابیی است که حتی حاضر نیست حروفش بهم وابسته باشد تنها راه رسیدن به آزادی رهایی از وابسته بودن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عاشق شدن باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا برای دلجویی دیر است امروز “زخم” نزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش ازآنکه دستهای درخت به نور برسد پاهایش تاریکی راتجربه کرد گاهی برای رسیدن به نور باید ازتاریکی عبور کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فلسفی کوتاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همیشه سعی کنی معمولی باشی هیچ وقت نخواهی فهمید که چقدر می توانی شگفت انگیز باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر غصه های ما از قصه های خیالی ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گناه آنقدر بزرگ بود که نتوانستی ببخشی بدان گناه بزرگ نیست قلب تو کوچک است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکفتن فقط مخصوص جوانه زدن دانه در فصل بهار نیست وقتی قلب انسانی از مهر برای انسانی می تپد اوج بهار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان حقیقتی را دوست نداشت اما نمیتوان منکر آن شد “ژان ژاک روسو”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی اون کسی که وقتی رفیقش خراب میشه به فکر تعمیرشه نه تعویضش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انسان ها همون قدر باش که برای تو هستن بیشتر که باشی باعث سوء تفاهم میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست از سر لحظه هایم بردار راست میگویی دستم را بگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بعد از همه دلقک بازی هایم کسی می آمد ماسک را از روی صورتم بر می داشت و میگفت حالا از درد هایت بگو من گوش می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میوه بسیار شاخه درخت را می شکند و شادى بسیار قلب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف اگر با دل زده بشه با دل و جون هم دریافت میشه اما اگه فقط با لحن زبان گفته بشه تنها گوش دریافت میکنه و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی واژه زیابیی است که حتی حاضر نیست حروفش بهم وابسته باشد تنها راه رسیدن به آزادی رهایی از وابسته بودن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عاشق شدن باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا برای دلجویی دیر است امروز “زخم” نزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش ازآنکه دستهای درخت به نور برسد پاهایش تاریکی راتجربه کرد گاهی برای رسیدن به نور باید ازتاریکی عبور کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است