بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فقط یه ایرانی میتونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه تو استخر، به نجات غریق زل بزنه و رفیقشو بکنه زیر آب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه وقتی میره مهمونی فوری از صاحبخانه بپرسه اینجا متری چند ؟؟؟.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه به جای اینکه یه قدم بیاجلو دم سفره بشینه، کل سفره رو بکشه جلوخودش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه با ماشین خودش بره به محلی که آزمون رانندگی می گیرن که توی امتحان شرکت کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک ایرانی میتونه با بوق ماشین هم سلام کنه، هم خداحافظی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک ایرانی میتونه با بوق ماشین هم سلام کنه، هم خداحافظی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط به ایرانی میتونه انقدر فال بگیره تا یکیش مطابق میلش در بیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه بعد از شنیدن صدای پیغامگیرِ تلفن بگه “عِـه رفت رو پیغامگیرشون” و سریعاً تلفن رو قطع کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه هر چی که افتاده زمین با فوت ضد عفونی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی فکر میکنه اگه لوله بخاری رو با آلومینیم بپوشونه خونش چقدر شیک میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه به جای اینکه یه قدم بیاجلو دم سفره بشینه کل سفره رو بکشه جلوخودش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه از دود و الودگی فرار کنه بره شمال قلیون دود کنـــــه اونم حلــــقه حلقــــــــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه بره رو پله برقی و خودش پله ها رو طی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه تو همه شبکه های اجتماعی عضو بشه ولی تو هیچ کدوم اسم و عکس واقعی شو نذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه موقعی که میره رو ترازو وزنشو اندازه بگیره شکمشو بده عقب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لات ترین اس ام اس سال 87: آب دماغتیم...آنتی هیستامین بخور ، فنا شیم...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فقط یه ایرانی میتونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه تو استخر، به نجات غریق زل بزنه و رفیقشو بکنه زیر آب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه وقتی میره مهمونی فوری از صاحبخانه بپرسه اینجا متری چند ؟؟؟.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه به جای اینکه یه قدم بیاجلو دم سفره بشینه، کل سفره رو بکشه جلوخودش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه با ماشین خودش بره به محلی که آزمون رانندگی می گیرن که توی امتحان شرکت کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک ایرانی میتونه با بوق ماشین هم سلام کنه، هم خداحافظی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یک ایرانی میتونه با بوق ماشین هم سلام کنه، هم خداحافظی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط به ایرانی میتونه انقدر فال بگیره تا یکیش مطابق میلش در بیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه بعد از شنیدن صدای پیغامگیرِ تلفن بگه “عِـه رفت رو پیغامگیرشون” و سریعاً تلفن رو قطع کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه هر چی که افتاده زمین با فوت ضد عفونی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی فکر میکنه اگه لوله بخاری رو با آلومینیم بپوشونه خونش چقدر شیک میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه به جای اینکه یه قدم بیاجلو دم سفره بشینه کل سفره رو بکشه جلوخودش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه از دود و الودگی فرار کنه بره شمال قلیون دود کنـــــه اونم حلــــقه حلقــــــــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه بره رو پله برقی و خودش پله ها رو طی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه تو همه شبکه های اجتماعی عضو بشه ولی تو هیچ کدوم اسم و عکس واقعی شو نذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی میتونه موقعی که میره رو ترازو وزنشو اندازه بگیره شکمشو بده عقب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لات ترین اس ام اس سال 87: آب دماغتیم...آنتی هیستامین بخور ، فنا شیم...!!!