بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فرهنگ یعنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشته تحصیلی یا شغل کسی رو مسخره نکنیم  . . همه مشاغل و همه رشته های تحصیلی نیاز جامعه هستند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لهجه دیگران رو مسخره نکنی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی موبایل دیگران فضولی نکنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی یکسان دونستن حقوق زن و مرد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی آدامستو به جایی نچسبونی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی تو چیزی که در موردشان اطلاع نداریم دخالت نکنیم و نظر ندیم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی توی رانندگی به حقوق همدیگه احترام بزاریم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی که نری تو پیج داور و مسی ناسزا بگی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی وقتی با کسی دعوات میشه رازهایی رو که پیشت گذاشته رو فاش نکنی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی با گوشی آیفونت جلو آینه عکس نگیری ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی تو کاره دیگران سرک نکشی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی واسه خودت زندگی کنی و واسه حرف مردم زندگی نکنی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی احترام بزرگترمونو نگه داریم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی اجازه وارد اتاق بچت نشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی… وقتی میریم ی مهمونی بعدش ک میایم شروع نکنیم ب غیبت کردن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فرهنگ یعنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشته تحصیلی یا شغل کسی رو مسخره نکنیم  . . همه مشاغل و همه رشته های تحصیلی نیاز جامعه هستند . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لهجه دیگران رو مسخره نکنی . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی موبایل دیگران فضولی نکنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی یکسان دونستن حقوق زن و مرد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی آدامستو به جایی نچسبونی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی تو چیزی که در موردشان اطلاع نداریم دخالت نکنیم و نظر ندیم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی توی رانندگی به حقوق همدیگه احترام بزاریم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی که نری تو پیج داور و مسی ناسزا بگی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی وقتی با کسی دعوات میشه رازهایی رو که پیشت گذاشته رو فاش نکنی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی با گوشی آیفونت جلو آینه عکس نگیری ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی تو کاره دیگران سرک نکشی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی واسه خودت زندگی کنی و واسه حرف مردم زندگی نکنی ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی احترام بزرگترمونو نگه داریم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی اجازه وارد اتاق بچت نشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ یعنی… وقتی میریم ی مهمونی بعدش ک میایم شروع نکنیم ب غیبت کردن