بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فراموشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی بخشمت ولی فراموشت می کنم همیشه به همین سادکی از ادمای بی ارزش می گذرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه فراموشم کنی میرم سراغ سرنوشت می گم چرا اسم منو فقط تو قلب تو نوشت اگه فراموشم کنی سلطان قصر غم می شم مثل یه شمع بی فروغ لحظه به لحظه کم می شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم روی صفحه ی غریب زندگی من فراموشت نمی کنم عزیز ، به سادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف آمد و پاییز فراموشت شد آن گریه ی یک ریز فراموشت شد انگار نه انگار که با هم بودیم چه زود همه چیز فراموشت شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بند دلت میاویز رخت خاطره ام را گردبادهای فراموشی حرمت نمی شناسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به همه فراموشکارای دنیا وقتی تو پاییز روی برگای زرد و خشک پا میذاری یادت باشه همین برگا یه روزی بهت نفس می دادن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها یکدیگر را چه خوب فراموش می کنیم همه ی کارهایمان به این خوبی بود چه خوب بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک خشک می شه خنده محو می شه اما یاد تو فراموش نمی شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا عشق تو آمد در قلبم ، تو رفتی تا آمدم بگویم نرو ، رفته بودی تا خواستم فراموشت کنم خودم را فراموش کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت می کنم به داشتن چیزی و سپس نداشتنش به بودن کسی و سپس به نبودنش تنها عادت می کنم اما فراموش نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سپاس من از کسی است که به من نیاز نداشت اما فراموشم نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن تو هنر می خواهد و من بی هنرترین انسانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاموشی بهانه است مشترک مورِد نظر فراموشت کرده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردنت برایم مثل آب خوردن بود از همان آب هایی که می پرد توی گلو و سال ها سرفه می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیــده بودم که خاک سرد است ایـــن روزها اما انگار آنقـــدر هوا ســـرد است که زنــده زنــده فراموش می کنیــم یکدیگـــر را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه ها حرف ها و کلام ها در گذر زمان می آییند و می رونند اما خاطره خوش باهم بودن هست که می ماند افتخاری بود در کنار شما بودن حتی اگر فراموش شدم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فراموشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی بخشمت ولی فراموشت می کنم همیشه به همین سادکی از ادمای بی ارزش می گذرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه فراموشم کنی میرم سراغ سرنوشت می گم چرا اسم منو فقط تو قلب تو نوشت اگه فراموشم کنی سلطان قصر غم می شم مثل یه شمع بی فروغ لحظه به لحظه کم می شم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم روی صفحه ی غریب زندگی من فراموشت نمی کنم عزیز ، به سادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برف آمد و پاییز فراموشت شد آن گریه ی یک ریز فراموشت شد انگار نه انگار که با هم بودیم چه زود همه چیز فراموشت شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بند دلت میاویز رخت خاطره ام را گردبادهای فراموشی حرمت نمی شناسن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به همه فراموشکارای دنیا وقتی تو پاییز روی برگای زرد و خشک پا میذاری یادت باشه همین برگا یه روزی بهت نفس می دادن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها یکدیگر را چه خوب فراموش می کنیم همه ی کارهایمان به این خوبی بود چه خوب بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک خشک می شه خنده محو می شه اما یاد تو فراموش نمی شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا عشق تو آمد در قلبم ، تو رفتی تا آمدم بگویم نرو ، رفته بودی تا خواستم فراموشت کنم خودم را فراموش کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت می کنم به داشتن چیزی و سپس نداشتنش به بودن کسی و سپس به نبودنش تنها عادت می کنم اما فراموش نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سپاس من از کسی است که به من نیاز نداشت اما فراموشم نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن تو هنر می خواهد و من بی هنرترین انسانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاموشی بهانه است مشترک مورِد نظر فراموشت کرده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردنت برایم مثل آب خوردن بود از همان آب هایی که می پرد توی گلو و سال ها سرفه می کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیــده بودم که خاک سرد است ایـــن روزها اما انگار آنقـــدر هوا ســـرد است که زنــده زنــده فراموش می کنیــم یکدیگـــر را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واژه ها حرف ها و کلام ها در گذر زمان می آییند و می رونند اما خاطره خوش باهم بودن هست که می ماند افتخاری بود در کنار شما بودن حتی اگر فراموش شدم