بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فراموشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته که یه روزی فراموش می کنی و یه روز دیگه فراموش می شی ولی اینو بدون فراموش شدگان هرگز فراموش کنندگان را فراموش نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو دنیا دو رنگ گل وجود داشت قرمزو سفید قرمزها مال تو ؛ سفید مال من که اگر تو منو فراموش کردی گل های قرمزت پر پر بشه ولی اگر من تو رو فراموش کردم گل های سفید کفنم بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت که چگونه گریه کنم اما گریه به من نیاموخت که چگونه زندگی کنم.....تو نیز به من آموختی چگونه دوست بدارم اما به من نیاموختی که چگونه تو رو فراموش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان تمام بازی های کودکانه تنها" یادم تو را فراموش "را خوب بلد بودی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای یادگار لحظه های زیبا ، به احترام تمام زیبائی های دنیا فراموشت نمیکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم روی صفحه ی غریب زندگی ، من فراموشت نمی کنم عزیز، به سادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میرم تا در غبار غم فراموشت کنم / سر در آغوش پشیمانی گذارم تا تو را ای امید آتشین با گریه خاموشت کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دیگه بار آخره دارم باهات حرف میزنم خدا حافظ نا مهربون میخوام ازت دل بکنم سخته ولی من میتونم سخته ولی من میتونم این جمله رو اینقدر میگم تا که فراموشت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتی و تنها چند خاطره که هیچگاه نمی توانم فراموش کنم بر جا گذاشتی... خاطره هایی که یاد آن این دل عاشقم را می سوزاند.... دلم بدجور برای تو تنگ است عزیزم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«شاید کسی را که با او خندیده‌ای فراموش کنی، اما هرگز کسی را که با او گریسته‌ای از یاد نخواهی برد.» 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یادت کنم دیوانه می شم / فراموشت کنم بیگانه میشم / اگر ترکت کنم میمیرم از غم / فراموشت کنم می پاشم از هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم بمیرم و سیاه پوشت کنم، دوست ندارم بمانم و فراموشت کنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی ها را چشم میبیند و مهربانی ها را دل! چشم فراموش میکند اما دل هرگز! پس بدان تا زمانی که دل زنده است فراموش نخواهی شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی ها را چشم میبیند و مهربانی ها را دل! چشم فراموش میکند اما دل هرگز!  پس بدان تا زمانی که دل زنده است فراموش نخواهی شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تقویم دوستی این را به ذهنت بسپار روزی به نام فراموشی وجود ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین دو راهی: دوراهی بین فراموش کردن و انتظار است. گاهی کامل فراموش میکنی و بعد می بینی که باید منتظر می ماندی.  و گاهی آن قدر منتظر می مانی که می فهمی زودتر از اینها باید فراموش میکردی.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فراموشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته که یه روزی فراموش می کنی و یه روز دیگه فراموش می شی ولی اینو بدون فراموش شدگان هرگز فراموش کنندگان را فراموش نمی کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو دنیا دو رنگ گل وجود داشت قرمزو سفید قرمزها مال تو ؛ سفید مال من که اگر تو منو فراموش کردی گل های قرمزت پر پر بشه ولی اگر من تو رو فراموش کردم گل های سفید کفنم بشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت که چگونه گریه کنم اما گریه به من نیاموخت که چگونه زندگی کنم.....تو نیز به من آموختی چگونه دوست بدارم اما به من نیاموختی که چگونه تو رو فراموش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از میان تمام بازی های کودکانه تنها" یادم تو را فراموش "را خوب بلد بودی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای یادگار لحظه های زیبا ، به احترام تمام زیبائی های دنیا فراموشت نمیکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم روی صفحه ی غریب زندگی ، من فراموشت نمی کنم عزیز، به سادگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میرم تا در غبار غم فراموشت کنم / سر در آغوش پشیمانی گذارم تا تو را ای امید آتشین با گریه خاموشت کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دیگه بار آخره دارم باهات حرف میزنم خدا حافظ نا مهربون میخوام ازت دل بکنم سخته ولی من میتونم سخته ولی من میتونم این جمله رو اینقدر میگم تا که فراموشت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رفتی و تنها چند خاطره که هیچگاه نمی توانم فراموش کنم بر جا گذاشتی... خاطره هایی که یاد آن این دل عاشقم را می سوزاند.... دلم بدجور برای تو تنگ است عزیزم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«شاید کسی را که با او خندیده‌ای فراموش کنی، اما هرگز کسی را که با او گریسته‌ای از یاد نخواهی برد.» 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر یادت کنم دیوانه می شم / فراموشت کنم بیگانه میشم / اگر ترکت کنم میمیرم از غم / فراموشت کنم می پاشم از هم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم بمیرم و سیاه پوشت کنم، دوست ندارم بمانم و فراموشت کنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی ها را چشم میبیند و مهربانی ها را دل! چشم فراموش میکند اما دل هرگز! پس بدان تا زمانی که دل زنده است فراموش نخواهی شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی ها را چشم میبیند و مهربانی ها را دل! چشم فراموش میکند اما دل هرگز!  پس بدان تا زمانی که دل زنده است فراموش نخواهی شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تقویم دوستی این را به ذهنت بسپار روزی به نام فراموشی وجود ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین دو راهی: دوراهی بین فراموش کردن و انتظار است. گاهی کامل فراموش میکنی و بعد می بینی که باید منتظر می ماندی.  و گاهی آن قدر منتظر می مانی که می فهمی زودتر از اینها باید فراموش میکردی.