بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فراق و دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور بی تو زیستن .. چیزی جز مزدن نیست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن هیچگاه به اندازه فراموش کردن نیست ، می میرم اما فراموشت نمیکنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط چند قدم باقی بوده تا به تو برسم….اگر خواب دیشب کمی بیشتر ادامه داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی نبودنت می کوبد بر دلم، اگر نیایی همین روزها ویرانه می شوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اوبگوییداین همه استخوان دربدنم بودچرا”دلم”راشکست؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز راه دورم مهربانیت را با دلم پیوند زدم تا دور بودن را احساس نکنم اما باز دلتنگتم…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فراق و دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور بی تو زیستن .. چیزی جز مزدن نیست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن هیچگاه به اندازه فراموش کردن نیست ، می میرم اما فراموشت نمیکنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط چند قدم باقی بوده تا به تو برسم….اگر خواب دیشب کمی بیشتر ادامه داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی نبودنت می کوبد بر دلم، اگر نیایی همین روزها ویرانه می شوم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اوبگوییداین همه استخوان دربدنم بودچرا”دلم”راشکست؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز راه دورم مهربانیت را با دلم پیوند زدم تا دور بودن را احساس نکنم اما باز دلتنگتم…