بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فراق و دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا هستی… در نوشته هایم، در خیالم، در دنیایم تنها جایی که باید باشی و ندارمت…. کنارم است…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خواهم خاطره ی فردایم شوی! امروز من باش، حتی لحظه ای…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فکر این بودم چرا دلت بهونه گیر شده گذشتیو شکستی چه زود برای گریه دیر شده….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نامت باران بود… آنوقت تمام مردم شهر هم برای آمدنت دعا می کردند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر کم توقع شده ام نه آغوشت را می خواهم نه یک بوسه نه دیگر بودنت را.. همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست مرا به آرامش می رساند…. حتی اصطحکاک سایه هایمان…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست وپا چلفتی است دل هرلحظه یادت می افتد می شکند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست وپا چلفتی است دل هرلحظه یادت می افتد می شکند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بودنت عادتی ساختی که هرگز بی تو بودن را باور نمی کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخـره یه روز این موبایـلو بر میدارم شمـارتو میگـیرمو بدون سلام بهت میگم : لعنــتی ، هیشکی مثل من دوســتت نداشـت بعــدم قطع میکـنم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون اینکه “مار” ی در کار باشد مزه ی “زهرمار” را میچشم وقتی نیستی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورم را بر صفحه دلت تیک بزن ! من حاضرم ! حتی تمام این روزهایی که تو غایبی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می رفتی چه آب و جارویی راه انداختند… چشمها و مژه هایم… وقتی بیایی ببین چه میکنند…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر می خواهی گم و گور شو قیامت هم که باشد گوشه ای آخر پیدایت می کنم میدانم دل به همین لحظه بسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن چیست؟ صلاحی است انفرادی با قابلیت کشتار جمعی،اتوماتیک،پرصدا قابل استفاده در جنگهای خانگی صدا خفه کن برروی آن نصب نیست برد مفید روی مرد تا بیمارستان برد مؤثر تا تیمارستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم فراموشت کرده ام اما دلم گاه سراغت را میگیرد دل است دیگر عقل ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دلخوریــــ کوچک بود ! گفتم بیا فراموش کنیــمــــــ رفتی و پشت سرت را هم نگاه نکردیــــــ …. فراموش شدمــــــ !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فراق و دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا هستی… در نوشته هایم، در خیالم، در دنیایم تنها جایی که باید باشی و ندارمت…. کنارم است…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خواهم خاطره ی فردایم شوی! امروز من باش، حتی لحظه ای…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فکر این بودم چرا دلت بهونه گیر شده گذشتیو شکستی چه زود برای گریه دیر شده….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نامت باران بود… آنوقت تمام مردم شهر هم برای آمدنت دعا می کردند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر کم توقع شده ام نه آغوشت را می خواهم نه یک بوسه نه دیگر بودنت را.. همین که بیایی و از کنارم رد شوی کافیست مرا به آرامش می رساند…. حتی اصطحکاک سایه هایمان…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست وپا چلفتی است دل هرلحظه یادت می افتد می شکند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست وپا چلفتی است دل هرلحظه یادت می افتد می شکند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بودنت عادتی ساختی که هرگز بی تو بودن را باور نمی کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بالاخـره یه روز این موبایـلو بر میدارم شمـارتو میگـیرمو بدون سلام بهت میگم : لعنــتی ، هیشکی مثل من دوســتت نداشـت بعــدم قطع میکـنم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون اینکه “مار” ی در کار باشد مزه ی “زهرمار” را میچشم وقتی نیستی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورم را بر صفحه دلت تیک بزن ! من حاضرم ! حتی تمام این روزهایی که تو غایبی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می رفتی چه آب و جارویی راه انداختند… چشمها و مژه هایم… وقتی بیایی ببین چه میکنند…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر می خواهی گم و گور شو قیامت هم که باشد گوشه ای آخر پیدایت می کنم میدانم دل به همین لحظه بسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن چیست؟ صلاحی است انفرادی با قابلیت کشتار جمعی،اتوماتیک،پرصدا قابل استفاده در جنگهای خانگی صدا خفه کن برروی آن نصب نیست برد مفید روی مرد تا بیمارستان برد مؤثر تا تیمارستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم فراموشت کرده ام اما دلم گاه سراغت را میگیرد دل است دیگر عقل ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک دلخوریــــ کوچک بود ! گفتم بیا فراموش کنیــمــــــ رفتی و پشت سرت را هم نگاه نکردیــــــ …. فراموش شدمــــــ !