بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فراق و دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی چه میداند؟! شاید روزی بیاید که حال من هم خوب شود…. هوا خوب شود… عشق خوب شود… و تو….. خوب من شوی!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو… عزیز خواهی ماند حتی اگر فاصله ها نگاهت را از من دور کند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله شاید نگاه ها را از هم دور کند! ولی…… قدرت ندارد یادها را از هم جدا کند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و بعد از رفتنت… رسم نوازش در غمی خاکستری ، گم شد… هنوز ، آشفته ی چشمان زیبای توام ؛ بـــــــــرگرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کثافت چیست؟. . کثافت اون سوسکیه که وقتیمیری با تمرکز میشینی تو دستشویی یهویی جلوت سبز میشه تازه وقتیم که روش اب با افتابه اب می‍اشی که بمیره پر در میاره پرواز میکنه  ادم نه میتونه بره نه میتونه بمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازار چیست؟ . . . . . . . خب معلومه جایی که من دوست ندارم برم اصلا خوشم نمیاد اصرار نکن!! چیه باورت نمیشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین مرا چه گونه جادو کردی ؟ هنوز هم نمی توانم آن گونه که بودم باشم هنوز هم نمی توانم مدت ها بعد از نبودنت انسان دیگری را آنگونه که تو را ساختم برای خود بسازم سخت ست اما خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حال مزخرفی دارم من… نه میتونم تورودوستداشته باشم…. نه غیرتورو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیستی و خاطراتت مرا ضعیف گیر آورده اند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نیستی تو این خونه، هوا بی تو چه دلگیره یه احساس بدی دارم، دل من بی تو میگیره همیشه به خودم میگم، تو که رفتی منم مردم کسی که عاشقم بودو، چرا اینجوری آزردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای بوی تنت را کرده ام…. میدانی؟؟ پیرهن جدایی ات بدجور به قامتم گشاد است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﺟﺪﺍﺍﺯﺗﻮﺑﺮﺍﻡ ﻣﺎﻫﯽ ﻭﺳﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻫﺮﻧﻔﺴﻢ ﺩﺍﺩﻣﯿﺰﻧﻢ ﺟﺎﯼ ﺗﻮﺧﺎﻟﯿﺴﺖ……..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مخفیگاه ذهنمان کسی رو که دوستش داریم، می ماند…حتی در دوری و جـــــدایی….!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﻀﻮﺭ ﺁﺭﺍﻣﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﻣﺎ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺍﺳﺖ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشنوی؟ دیگر صدای نفسم نمی اید، به دار کشیده مرا بغض نبودنت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نفس های خسته ام نگاه نکن!! تو را داشته باشم تمام دنیا را میدوم…!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فراق و دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی چه میداند؟! شاید روزی بیاید که حال من هم خوب شود…. هوا خوب شود… عشق خوب شود… و تو….. خوب من شوی!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو… عزیز خواهی ماند حتی اگر فاصله ها نگاهت را از من دور کند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله شاید نگاه ها را از هم دور کند! ولی…… قدرت ندارد یادها را از هم جدا کند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و بعد از رفتنت… رسم نوازش در غمی خاکستری ، گم شد… هنوز ، آشفته ی چشمان زیبای توام ؛ بـــــــــرگرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کثافت چیست؟. . کثافت اون سوسکیه که وقتیمیری با تمرکز میشینی تو دستشویی یهویی جلوت سبز میشه تازه وقتیم که روش اب با افتابه اب می‍اشی که بمیره پر در میاره پرواز میکنه  ادم نه میتونه بره نه میتونه بمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازار چیست؟ . . . . . . . خب معلومه جایی که من دوست ندارم برم اصلا خوشم نمیاد اصرار نکن!! چیه باورت نمیشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین مرا چه گونه جادو کردی ؟ هنوز هم نمی توانم آن گونه که بودم باشم هنوز هم نمی توانم مدت ها بعد از نبودنت انسان دیگری را آنگونه که تو را ساختم برای خود بسازم سخت ست اما خداحافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حال مزخرفی دارم من… نه میتونم تورودوستداشته باشم…. نه غیرتورو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیستی و خاطراتت مرا ضعیف گیر آورده اند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نیستی تو این خونه، هوا بی تو چه دلگیره یه احساس بدی دارم، دل من بی تو میگیره همیشه به خودم میگم، تو که رفتی منم مردم کسی که عاشقم بودو، چرا اینجوری آزردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای بوی تنت را کرده ام…. میدانی؟؟ پیرهن جدایی ات بدجور به قامتم گشاد است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﺟﺪﺍﺍﺯﺗﻮﺑﺮﺍﻡ ﻣﺎﻫﯽ ﻭﺳﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎﻫﺮﻧﻔﺴﻢ ﺩﺍﺩﻣﯿﺰﻧﻢ ﺟﺎﯼ ﺗﻮﺧﺎﻟﯿﺴﺖ……..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مخفیگاه ذهنمان کسی رو که دوستش داریم، می ماند…حتی در دوری و جـــــدایی….!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﻀﻮﺭ ﺁﺭﺍﻣﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﻣﺎ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺍﺳﺖ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشنوی؟ دیگر صدای نفسم نمی اید، به دار کشیده مرا بغض نبودنت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نفس های خسته ام نگاه نکن!! تو را داشته باشم تمام دنیا را میدوم…!!