بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فراق و دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیر از مرگ، چیز دیگری جدایمان نمی کند. این قرار ِ اول من و تو بود. بعد ، ما جدا شدیم. مرگ دیر کرده بود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبی داری به وسعت دریا و به بینهایت آسمانها. باید منطقی باشم ،حق داری اگه دلت برام تنگ نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و این درد کمی نیست، که پشت هیچ خط تلفنی صدای تو نیست دلتنگم و این درد کمی نیست که رو برمیگردانم و جای تو خالی است….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و این درد کمی نیست، که پشت هیچ خط تلفنی صدای تو نیست دلتنگم و این درد کمی نیست که رو برمیگردانم و جای تو خالی است….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدا موندن از کسی که دوستش داری فرقی با مردن نمی کنه, پس عمری که بی تو می گذره مرگی است به نام زندگی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حس میکنم… جایی در این کره ی خاکی. تو نفس میکشی و من.. از همان نفس هایت… نفس میکشم آرام می شوم! تو باش!! هوایت! بویت! برای زنده ماندنم کافی ست…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم صدقه هایم به نیت سلامتی توست… هی… معشوقه ی من… سلامتی….؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواهد گاه به دستانت که می نگری، جای خالی دستانم را به یاد آوری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﭼﻪ ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﭼﻪ ﺑﯿﻘﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﯼ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﺮﻭﯼ ﺍﺯ ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﯼ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد تو هیچ چیزی دوست داشتنی نیست! کوه غصه از دلم رفتنی نیست! حرف عشق تو رو من با کی بگم؟ همه حرفا که آخه گفتنی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کیستی؟ هان؟ یادم آمد… .. تو همانی که روزی با پاهایت آمدی و نماندی و رفتی!!! و من… من همانم که روزی با دلم آمدم و ماندم و ماندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم مرانمیخواهی… کمی مداراکن! دلم که نمیداند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز ِ دلم هنوز وقتے آسمان ِ دلم ابریست لمس ِسبک ِ دستان ِ مهربانت را روے ِ مو هایم حس مےکنم.. تو هنوز با تمام ِ نبودنت تنها پناهگاه ِ من از این آدمهایے…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی ات مثل کفش سیندرلا اندازه ی هیچ یک از مردم شهر نشد.. حتی بزور..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی ات مثل کفش سیندرلا اندازه ی هیچ یک از مردم شهر نشد.. حتی بزور..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست خیالی که تورا از آن همه فاصله می آوردبه کلبه تنهایی ام…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فراق و دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غیر از مرگ، چیز دیگری جدایمان نمی کند. این قرار ِ اول من و تو بود. بعد ، ما جدا شدیم. مرگ دیر کرده بود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبی داری به وسعت دریا و به بینهایت آسمانها. باید منطقی باشم ،حق داری اگه دلت برام تنگ نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و این درد کمی نیست، که پشت هیچ خط تلفنی صدای تو نیست دلتنگم و این درد کمی نیست که رو برمیگردانم و جای تو خالی است….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم و این درد کمی نیست، که پشت هیچ خط تلفنی صدای تو نیست دلتنگم و این درد کمی نیست که رو برمیگردانم و جای تو خالی است….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدا موندن از کسی که دوستش داری فرقی با مردن نمی کنه, پس عمری که بی تو می گذره مرگی است به نام زندگی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی حس میکنم… جایی در این کره ی خاکی. تو نفس میکشی و من.. از همان نفس هایت… نفس میکشم آرام می شوم! تو باش!! هوایت! بویت! برای زنده ماندنم کافی ست…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم صدقه هایم به نیت سلامتی توست… هی… معشوقه ی من… سلامتی….؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم می خواهد گاه به دستانت که می نگری، جای خالی دستانم را به یاد آوری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﭼﻪ ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﭼﻪ ﺑﯿﻘﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﯼ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﺮﻭﯼ ﺍﺯ ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﯼ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد تو هیچ چیزی دوست داشتنی نیست! کوه غصه از دلم رفتنی نیست! حرف عشق تو رو من با کی بگم؟ همه حرفا که آخه گفتنی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کیستی؟ هان؟ یادم آمد… .. تو همانی که روزی با پاهایت آمدی و نماندی و رفتی!!! و من… من همانم که روزی با دلم آمدم و ماندم و ماندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم مرانمیخواهی… کمی مداراکن! دلم که نمیداند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز ِ دلم هنوز وقتے آسمان ِ دلم ابریست لمس ِسبک ِ دستان ِ مهربانت را روے ِ مو هایم حس مےکنم.. تو هنوز با تمام ِ نبودنت تنها پناهگاه ِ من از این آدمهایے…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی ات مثل کفش سیندرلا اندازه ی هیچ یک از مردم شهر نشد.. حتی بزور..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی ات مثل کفش سیندرلا اندازه ی هیچ یک از مردم شهر نشد.. حتی بزور..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست خیالی که تورا از آن همه فاصله می آوردبه کلبه تنهایی ام…