بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فراق و دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به افتادن من درخيابان خنديدي و من همه حواسم به چشمان مردم شهر بود كه عاشق خنده ات نشوند..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میگیرد وقتی میبینم… ” او”هست… ” من” هم هستم… اما”قسمت”نیست…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نمی شود زد به بی خیالی و گفت: تنهـــــــــــا امده ام ٬ تنهـــــــا می روم… یک وقت هایی شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای… کم می اوری دل وامانده ات یک نفر را می خواهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاتلم باش سیگار… تو اگر نکشی خاطرات خواهند کشت…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تو هیچی نمیخواهم… فقط… فقط به آن لعنتی که عاشقانه دوستت دارد بگو… حلالم کن اگر هنوز شب ها با یاد تو میخوابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*کصــافـــط دســت از ســـرم بـــر میـــداری یــا نــه ؟!!! * چیســت ؟؟ . . . جملـــه تـــکراری بنـــده بعـــد از پیـــامـــک هــای تبلیــغاتیــه ایـــن همـــراه اول جـــون !!! دیــــوونــه شــــدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چراچشمانم بی اختیار خیس میشوند…. میگویند حساسیت فصلی است اری من به فصل فصل این دنیای بی تو حساسم………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر زندگی بیرحمه که وقتی فهمید زندگیم شدی زندگیمو گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراغم رانمیگیری،چه شد افتادم ازچشمت؟ منم فانوس لبخندت، غرورت،گریه ات،خشمت،اسیرم،خسته ام،سیرم،مرا دریاب میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ, ﺗﻮ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺑﺨﻮﺍﺏ… ﻣﻦ ﻣﺸﻖ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا، عاشقانه سلام کن و بعد برای همیشه برو… دلگیر نخواهم شد دیگر به دیدارهای ناگهانی… دوست داشتنهای موقتی… و رفتنهای بی خداحافظی عادت کرده ام!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد…… دلم برایت تنگ تر می شود….. راه می افتم… بدون چتر… من بغض می کنم… آسمان گریه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زود رفتی گلم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم… تعریف کن… هرگز فراموش نشدن… چه حالی دارد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در باز و بسته شد، حتما باز باد شوخیش گرفته… ادای آمدنت را در میآورد!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوازشگر خوبی نیودی… سفید شده تار مویی که میگفتی با دنیا عوضش نمیکنی…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فراق و دوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به افتادن من درخيابان خنديدي و من همه حواسم به چشمان مردم شهر بود كه عاشق خنده ات نشوند..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میگیرد وقتی میبینم… ” او”هست… ” من” هم هستم… اما”قسمت”نیست…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه نمی شود زد به بی خیالی و گفت: تنهـــــــــــا امده ام ٬ تنهـــــــا می روم… یک وقت هایی شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای… کم می اوری دل وامانده ات یک نفر را می خواهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاتلم باش سیگار… تو اگر نکشی خاطرات خواهند کشت…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تو هیچی نمیخواهم… فقط… فقط به آن لعنتی که عاشقانه دوستت دارد بگو… حلالم کن اگر هنوز شب ها با یاد تو میخوابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*کصــافـــط دســت از ســـرم بـــر میـــداری یــا نــه ؟!!! * چیســت ؟؟ . . . جملـــه تـــکراری بنـــده بعـــد از پیـــامـــک هــای تبلیــغاتیــه ایـــن همـــراه اول جـــون !!! دیــــوونــه شــــدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چراچشمانم بی اختیار خیس میشوند…. میگویند حساسیت فصلی است اری من به فصل فصل این دنیای بی تو حساسم………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر زندگی بیرحمه که وقتی فهمید زندگیم شدی زندگیمو گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراغم رانمیگیری،چه شد افتادم ازچشمت؟ منم فانوس لبخندت، غرورت،گریه ات،خشمت،اسیرم،خسته ام،سیرم،مرا دریاب میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ, ﺗﻮ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺑﺨﻮﺍﺏ… ﻣﻦ ﻣﺸﻖ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا، عاشقانه سلام کن و بعد برای همیشه برو… دلگیر نخواهم شد دیگر به دیدارهای ناگهانی… دوست داشتنهای موقتی… و رفتنهای بی خداحافظی عادت کرده ام!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران که میبارد…… دلم برایت تنگ تر می شود….. راه می افتم… بدون چتر… من بغض می کنم… آسمان گریه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زود رفتی گلم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم… تعریف کن… هرگز فراموش نشدن… چه حالی دارد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در باز و بسته شد، حتما باز باد شوخیش گرفته… ادای آمدنت را در میآورد!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوازشگر خوبی نیودی… سفید شده تار مویی که میگفتی با دنیا عوضش نمیکنی…