بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاصله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل سراغ قد بالای تو را میگیرد گر تو پیدا نشوی دل زغمت میمیرد وقتی از دیدن و پیدا شدنت مأیوسم از همین فاصله دور تو را میبوسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اگه از دورترین فاصله برای کوتاهترین مدت با قشنگترین حس به چشمای عشقت نگاه کنی، وجودت سراسر آرامش بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها کسی را از بین نمی برد نزدیکی های سرد است که انسان را نابود می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید فاصله ها بتوانند جسم ها و نگاه ها را از هم دور کنند اما هرگز قدرت ندارند که قلب ها و یادها را از هم دور کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در که بسته شد دیگه فرقی نداره فاصله ات با من صد متر یا صد قرن وقتی نمی بینمت چشام باشن، یا نباشن وقتی نیستی دیگه برام هیچی با هیچی فرق نمی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم تصویر با تو بودن را نقاشی کنم، دیدم فاصله بینمان در ورق جا نمیشود، کمی نزدیکتر بیا میخواهم با تو بودن را حس کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا فقط باید بشینی و اونی که دوسش داری خودشو خالی کنه. مشکلش با تو نیست با فاصله هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عشق فاصله ی بین پاکی و خطا فقط یک بوسه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها، مهربانیت رااز دلم پاک نمیکنند ثانیه هارا میشمرم تالحظه دیدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دو نفر باید از هم فاصله بگیرند تا بفهمند :چقدر نیازمند برگشتن به همدیگرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیک ترین آدم به تو آن کسی است که از دورترین فاصله ها همیشه به فکرته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فاصله ها مثل سیاهی مداد بودن تا موقع دلتنگیها پاکشون میکردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد… همیشه هستی همین حوالی دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم د – ی – د – ا – ر، تو اگه بی من و دلتنگ منی، یک به یک فاصله ها را بردار

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاصله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل سراغ قد بالای تو را میگیرد گر تو پیدا نشوی دل زغمت میمیرد وقتی از دیدن و پیدا شدنت مأیوسم از همین فاصله دور تو را میبوسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اگه از دورترین فاصله برای کوتاهترین مدت با قشنگترین حس به چشمای عشقت نگاه کنی، وجودت سراسر آرامش بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها کسی را از بین نمی برد نزدیکی های سرد است که انسان را نابود می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید فاصله ها بتوانند جسم ها و نگاه ها را از هم دور کنند اما هرگز قدرت ندارند که قلب ها و یادها را از هم دور کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در که بسته شد دیگه فرقی نداره فاصله ات با من صد متر یا صد قرن وقتی نمی بینمت چشام باشن، یا نباشن وقتی نیستی دیگه برام هیچی با هیچی فرق نمی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم تصویر با تو بودن را نقاشی کنم، دیدم فاصله بینمان در ورق جا نمیشود، کمی نزدیکتر بیا میخواهم با تو بودن را حس کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا فقط باید بشینی و اونی که دوسش داری خودشو خالی کنه. مشکلش با تو نیست با فاصله هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عشق فاصله ی بین پاکی و خطا فقط یک بوسه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها، مهربانیت رااز دلم پاک نمیکنند ثانیه هارا میشمرم تالحظه دیدار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دو نفر باید از هم فاصله بگیرند تا بفهمند :چقدر نیازمند برگشتن به همدیگرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیک ترین آدم به تو آن کسی است که از دورترین فاصله ها همیشه به فکرته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فاصله ها مثل سیاهی مداد بودن تا موقع دلتنگیها پاکشون میکردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد… همیشه هستی همین حوالی دلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مینویسم د – ی – د – ا – ر، تو اگه بی من و دلتنگ منی، یک به یک فاصله ها را بردار