بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاصله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز و فرداهایم ، پس فرداها ، همه و همه خراب شده اند بعد از تو برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها سنگین و نحس اند ، چه کنم ؟ لحظات هم بهانه ات میگیرند رفتی و ردپایت در پس کوچه های قلبم باقی مانده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندیست در نبودنت به ساعت شنی می نگرم ، یک صحرا گذشته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین قصه ی دنیا : رفت … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی دارد ، شهر ما خانه ی ما باشد یا نباشد ؟ وقتی تو نه در شهر ما هستی و نه در خانه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتــه ای و مــن هــر روز، بــه مــوریــانــه هــایــی فکــر مــی کنــم کــه آهستــه و آرام گــوشه هــای خیــال ام را مــی جــونــد! تــا بــی “خیــال” نشــده ام، بــرگــرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طب مدرن ، طب سنتی ، طب سوزنی ، همه را امتحان کرده ام درد بی درمان است درد دوریت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــآ مـَن از بـودن بـگـــو گـوشــم را کــَـر کـرده هـیـآهـوی نــَـبودنـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که گفته : دوری و دوستی یا طعم دوستی رو نچشیده یا درد دوری نکشیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان آن همه الف و ب و مشق دبستان آنچه در زندگی واقعیت داشت خط فاصله بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد همیشه هستی همین حوالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل این که این دل آدم بشو نیست با لبخندت خر می شود و با دوریت سگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین من و تو مرگ نمی تواند جدایی بیندازد فاصله که دگر هیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان است و من شنیده ام روزها کوتاه تر می شوند ولى . . . نمیدانم چرا دارند این روزها هى بلندتر می شوند بى تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور که می شوم نزدیکتر می آید نزدیک که می شوم دورتر می رود انگار که این فاصله همیشه باید به شکلی رعایت شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیک ترین آدم به تو آن کسی است که از دورترین فاصله ها همیشه به فکرته

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاصله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز و فرداهایم ، پس فرداها ، همه و همه خراب شده اند بعد از تو برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها سنگین و نحس اند ، چه کنم ؟ لحظات هم بهانه ات میگیرند رفتی و ردپایت در پس کوچه های قلبم باقی مانده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندیست در نبودنت به ساعت شنی می نگرم ، یک صحرا گذشته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه ترین قصه ی دنیا : رفت … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی دارد ، شهر ما خانه ی ما باشد یا نباشد ؟ وقتی تو نه در شهر ما هستی و نه در خانه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتــه ای و مــن هــر روز، بــه مــوریــانــه هــایــی فکــر مــی کنــم کــه آهستــه و آرام گــوشه هــای خیــال ام را مــی جــونــد! تــا بــی “خیــال” نشــده ام، بــرگــرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طب مدرن ، طب سنتی ، طب سوزنی ، همه را امتحان کرده ام درد بی درمان است درد دوریت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــآ مـَن از بـودن بـگـــو گـوشــم را کــَـر کـرده هـیـآهـوی نــَـبودنـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که گفته : دوری و دوستی یا طعم دوستی رو نچشیده یا درد دوری نکشیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان آن همه الف و ب و مشق دبستان آنچه در زندگی واقعیت داشت خط فاصله بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد همیشه هستی همین حوالی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل این که این دل آدم بشو نیست با لبخندت خر می شود و با دوریت سگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین من و تو مرگ نمی تواند جدایی بیندازد فاصله که دگر هیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان است و من شنیده ام روزها کوتاه تر می شوند ولى . . . نمیدانم چرا دارند این روزها هى بلندتر می شوند بى تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور که می شوم نزدیکتر می آید نزدیک که می شوم دورتر می رود انگار که این فاصله همیشه باید به شکلی رعایت شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیک ترین آدم به تو آن کسی است که از دورترین فاصله ها همیشه به فکرته