بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاز بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﺁﺩﻡﻫﺎ ، ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ! ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﭘﺲ ِ ﺫﻫﻦ ِ ﺗﻮ ، ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ… ﺁﺩﻡﻫﺎ “ﺗﻤﺎﻡ” ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهــی نمـی دانــی از دسـت داده ای .. یـــا از دسـت رفـــتـه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بچگی میخواهد ! جلوی کدام مغازه پا بکوبم تا برایم آرامش بخرند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایت دستان سنگینی داشت، وقتی به سرم زد فهمیدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمای دنیای من فعل هایی را صرف میکنند که برایشان صرف داشته باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت؟…. یادش گرامى… غیرت؟.. به احترامش یک لحظه سکوت معرفت؟. یابنده پاداش میگیردمرام؟. قطعه ی شهدا …عشق؟. از دم قسط…واقـــعـــ ـا به کــــــجــ ـــــا چــــنــــ ـیـــــــن شـــــتـــ ــابـــــا ن؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دُنـبـال ِ کَـلاغـیْ می گـردَم ، تا قـآرقـآرَش رآ بـه فـال ِ نـیـکْ بـگیـرَم ، وقـتـی… قآصـِدَکـْ ـهـا هـمـه لال انـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد زندگی را هم عوض کرد٬ مثل «چایی» وقتی که سرد می شود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز خنده دار بود…. داشتن تو…! بودن من ; ماندن ما….!! رفتن تو… این همه آه…. گاهی از این همه خنده گریه ام میگیرد….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نیاز است دکتر به جای یک مشت قرص، برایت فریاد تجویز کند…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاز بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﺁﺩﻡﻫﺎ ، ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ! ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﭘﺲ ِ ﺫﻫﻦ ِ ﺗﻮ ، ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ… ﺁﺩﻡﻫﺎ “ﺗﻤﺎﻡ” ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهــی نمـی دانــی از دسـت داده ای .. یـــا از دسـت رفـــتـه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بچگی میخواهد ! جلوی کدام مغازه پا بکوبم تا برایم آرامش بخرند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایت دستان سنگینی داشت، وقتی به سرم زد فهمیدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمای دنیای من فعل هایی را صرف میکنند که برایشان صرف داشته باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداقت؟…. یادش گرامى… غیرت؟.. به احترامش یک لحظه سکوت معرفت؟. یابنده پاداش میگیردمرام؟. قطعه ی شهدا …عشق؟. از دم قسط…واقـــعـــ ـا به کــــــجــ ـــــا چــــنــــ ـیـــــــن شـــــتـــ ــابـــــا ن؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دُنـبـال ِ کَـلاغـیْ می گـردَم ، تا قـآرقـآرَش رآ بـه فـال ِ نـیـکْ بـگیـرَم ، وقـتـی… قآصـِدَکـْ ـهـا هـمـه لال انـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد زندگی را هم عوض کرد٬ مثل «چایی» وقتی که سرد می شود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز خنده دار بود…. داشتن تو…! بودن من ; ماندن ما….!! رفتن تو… این همه آه…. گاهی از این همه خنده گریه ام میگیرد….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نیاز است دکتر به جای یک مشت قرص، برایت فریاد تجویز کند…