بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاز بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی عاشق شدی … قصه ات را برای هیچکس بازگو نکن … این روزها چشم حسودان به دود اسپند عادت کرده ……!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر جالب ! تو لحظه های داغونی فقط یه نفر میتونه آرومت کنه اونم کسیه که داغونت کرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قیافه ام تابلو شده بود ! گفتن : چی میکشی ؟ گفتم : زجر ! گفتن : نه یعنی چی مصرف میکنی ؟ گفتم : زندگی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین آدما کسایی هستن که به دست گذاشتن رو نقطه ضعف دیگران بگن شوخی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم قــــــــــد شدیم … خدا میداند چه چیزهایی را زیر پاهایم گذاشتم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که هزارتا خاطــــــــــــــــرخواه دارن ولی دلشون گیرِ یه بــــــــــــــــــــــــی معرفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که نگاهت را نمی فهمد توضیح های طولانی ات را هم نخواهد فهمید….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه خدا ؟ میشه ورقمو بدم ؟ میدونم وقت امتحان تموم نشده! ولی خسته شدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا جاییست که . . . عشقبازی نمی کنند با هم . . . با هم با عشق بازی میکنند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت کرده ام کوتاه بنویسم کوتاه بخونم کوتاه حرف بزنم کوتاه نفس بکشم تازگی ها دارم عادت می کنم کوتاه زندگی می کنم یا شاید کوتاه بمیرم نمی دانم فقط عادت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـقـــــدر سخــــت اســـت، کـه لبـــریـــز بـاشی از “ گـفـتـــــن ” ولــی ….. در هـیـــــــچ ســویـــت محـــرمـی نبـاشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیایی که همه یا گوسفندند یا گرگ ترجیح میدهم چوپان باشم همدیگر را بدرید من نی میزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیایی که همه یا گوسفندند یا گرگ ترجیح میدهم چوپان باشم همدیگر را بدرید من نی میزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می اومدی حالم رو بهم بزنی خوشحالی‌ هام ته نشین شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــــــــــــــی دِلـــــــم تفــــــــــــریح ناسالم می خــــــــــــواد مثــــــــــــــــل فکر کــــــــــــردن به تـــــــــــــــــو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر برگ ها نیست آدم ها همینند! نفس می دهـــــــی له ات می کنند…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاز بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی عاشق شدی … قصه ات را برای هیچکس بازگو نکن … این روزها چشم حسودان به دود اسپند عادت کرده ……!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر جالب ! تو لحظه های داغونی فقط یه نفر میتونه آرومت کنه اونم کسیه که داغونت کرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قیافه ام تابلو شده بود ! گفتن : چی میکشی ؟ گفتم : زجر ! گفتن : نه یعنی چی مصرف میکنی ؟ گفتم : زندگی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پست ترین آدما کسایی هستن که به دست گذاشتن رو نقطه ضعف دیگران بگن شوخی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم قــــــــــد شدیم … خدا میداند چه چیزهایی را زیر پاهایم گذاشتم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که هزارتا خاطــــــــــــــــرخواه دارن ولی دلشون گیرِ یه بــــــــــــــــــــــــی معرفته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که نگاهت را نمی فهمد توضیح های طولانی ات را هم نخواهد فهمید….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه خدا ؟ میشه ورقمو بدم ؟ میدونم وقت امتحان تموم نشده! ولی خسته شدم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا جاییست که . . . عشقبازی نمی کنند با هم . . . با هم با عشق بازی میکنند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت کرده ام کوتاه بنویسم کوتاه بخونم کوتاه حرف بزنم کوتاه نفس بکشم تازگی ها دارم عادت می کنم کوتاه زندگی می کنم یا شاید کوتاه بمیرم نمی دانم فقط عادت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـقـــــدر سخــــت اســـت، کـه لبـــریـــز بـاشی از “ گـفـتـــــن ” ولــی ….. در هـیـــــــچ ســویـــت محـــرمـی نبـاشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیایی که همه یا گوسفندند یا گرگ ترجیح میدهم چوپان باشم همدیگر را بدرید من نی میزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیایی که همه یا گوسفندند یا گرگ ترجیح میدهم چوپان باشم همدیگر را بدرید من نی میزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می اومدی حالم رو بهم بزنی خوشحالی‌ هام ته نشین شده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــــــــــــــی دِلـــــــم تفــــــــــــریح ناسالم می خــــــــــــواد مثــــــــــــــــل فکر کــــــــــــردن به تـــــــــــــــــو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر برگ ها نیست آدم ها همینند! نفس می دهـــــــی له ات می کنند…