بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاز بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من می خواهم بدانم که راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا هی بروی و برگردی تا پیر شوی و دیگر هیچ !؟ یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا می شود زندگی کرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتفاق ِ خوبِ زندگیم بیفت … قول می دهم جای تمام ِ دست هایِ دنیا بگیرمت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات خیلی عجیب هستند! گاهی اوقات میخندیم به روزهایی که گریه کردیم، و گاهی اوقات گریه میکنیم به روزهایی که میخندیدیم ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هم باید، خود را به خریت زد همیشه “فهمیدن” چیز خوبی نیست آدمی را از پای در می آورد … یک شب به خودت می آیی می بینی مُرده ای ..! تنها نقش زنده ها را بازی می کنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هم باید، خود را به خریت زد همیشه “فهمیدن” چیز خوبی نیست آدمی را از پای در می آورد … یک شب به خودت می آیی می بینی مُرده ای ..! تنها نقش زنده ها را بازی می کنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیسوان ِ سر به هوایم را بباف تنها با سرانگشتان ِ تو رام می شوند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من را شمعدانی ای بدان در گلدانی کوچک که بیشتر از آب و آفتاب به تو نیاز دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند خوشبختی دو نوع است: یا آنکه از هر چیز احساس رضایت داشته باشی، یا آنکه کسی را داشته باشی تا موقع بدبختی ها کنارت باشد، که دسته دوم از خوشبخت ترین خوشبختانند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توی زندگیتون کسی رو دارید که با تمام وجود، صادقانه و عاشقانه دوستتون داره و قدرتون رو میدونه … بذارید بهتون تبریک بگم! شما بهترین اتفاق تمام زندگی اون آدم هستید … .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدن چیز ساده ایست … مهم عاشق ماندن است، بی انتها، بی زوال … تا ابد، بی منت ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شک خوشبختی من چیزی نیست جز انقباض چند عضله صورت و سه چین کنار چشم تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند تو چنان در دل من رفته، که جان در بدنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها عشق را با دست پس می زنند و با پا پیش می کشند ! حیف از عشق که زیر دست و پاست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــفته باشــــم !.!.! مـــن درد مــــــــی کــشــم ؛ تــــو امــــا …. چشم هـــــایت را ببنـــــــد ! سخت است بـدانـــــم می بینی ، و بی خیــــــــــالی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به جای این همه باشگاه زیبایی اندام یه باشگاه زیبایی افکار هم داشتیم مشکل امروز ما اندام ها نیستن ، افکارها هستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی عاشق شدی … قصه ات را برای هیچکس بازگو نکن … این روزها چشم حسودان به دود اسپند عادت کرده ……!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاز بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من می خواهم بدانم که راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا هی بروی و برگردی تا پیر شوی و دیگر هیچ !؟ یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا می شود زندگی کرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتفاق ِ خوبِ زندگیم بیفت … قول می دهم جای تمام ِ دست هایِ دنیا بگیرمت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات خیلی عجیب هستند! گاهی اوقات میخندیم به روزهایی که گریه کردیم، و گاهی اوقات گریه میکنیم به روزهایی که میخندیدیم ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هم باید، خود را به خریت زد همیشه “فهمیدن” چیز خوبی نیست آدمی را از پای در می آورد … یک شب به خودت می آیی می بینی مُرده ای ..! تنها نقش زنده ها را بازی می کنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هم باید، خود را به خریت زد همیشه “فهمیدن” چیز خوبی نیست آدمی را از پای در می آورد … یک شب به خودت می آیی می بینی مُرده ای ..! تنها نقش زنده ها را بازی می کنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیسوان ِ سر به هوایم را بباف تنها با سرانگشتان ِ تو رام می شوند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من را شمعدانی ای بدان در گلدانی کوچک که بیشتر از آب و آفتاب به تو نیاز دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند خوشبختی دو نوع است: یا آنکه از هر چیز احساس رضایت داشته باشی، یا آنکه کسی را داشته باشی تا موقع بدبختی ها کنارت باشد، که دسته دوم از خوشبخت ترین خوشبختانند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توی زندگیتون کسی رو دارید که با تمام وجود، صادقانه و عاشقانه دوستتون داره و قدرتون رو میدونه … بذارید بهتون تبریک بگم! شما بهترین اتفاق تمام زندگی اون آدم هستید … .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق شدن چیز ساده ایست … مهم عاشق ماندن است، بی انتها، بی زوال … تا ابد، بی منت ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شک خوشبختی من چیزی نیست جز انقباض چند عضله صورت و سه چین کنار چشم تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند تو چنان در دل من رفته، که جان در بدنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها عشق را با دست پس می زنند و با پا پیش می کشند ! حیف از عشق که زیر دست و پاست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــفته باشــــم !.!.! مـــن درد مــــــــی کــشــم ؛ تــــو امــــا …. چشم هـــــایت را ببنـــــــد ! سخت است بـدانـــــم می بینی ، و بی خیــــــــــالی … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش به جای این همه باشگاه زیبایی اندام یه باشگاه زیبایی افکار هم داشتیم مشکل امروز ما اندام ها نیستن ، افکارها هستن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی عاشق شدی … قصه ات را برای هیچکس بازگو نکن … این روزها چشم حسودان به دود اسپند عادت کرده ……!