بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاز بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر بی بدرقه من اینقدر بی صدا رفتی که از وداع جا ماندم ، باز به غیرت چشمانم که آبی پشت سرت ریختند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشته ی محبت را باید به ضریح دلی بست که خیال کوچ کردن نداشته باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شک در تو هزاران فرشته مأوا دارند ؛ وگرنه آدمی و اینهمه مهربانی …؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا در آغوش بگیر حتی شده با دست های سرد آدمک های یاهو می خواهم به آغوشت برگردم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایٍ گام های تو ضربانٍ زندگیٍ من است بامن راه بیا… تشنه ی زنده بودنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقــــم مردانگیــــت را بر تـن و روحـــم حـک کـن ایـنجـــا در ایــن ابهـــت عشــــــق… زنــــی زلیــــخا وار دیوانـــه ی مردانگــــی توسـت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤مــن❤ اخـــم کردن تـــو رو به خنـــدیدن با کســی دیــگه عوض نمیکــنم… ❤مــن؛❤ روزای سخــت با تـــو رو با روزای خــوب کنار کســی دیگه عــوض نمیکــنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤مــن؛❤ حـتی نداشــته هایــت را با داشتــه های کسـی دیگه عــوض نمیکنــم… ❤مــن؛❤ حتــی اگه نباشــی هم جاتـــو با کســی عوض نمیکنــم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شک در تو هزاران فرشته مأوا دارند ؛ وگرنه آدمی و اینهمه مهربانی …؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا در آغوش بگیر حتی شده با دست های سرد آدمک های یاهو می خواهم به آغوشت برگردم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایٍ گام های تو ضربانٍ زندگیٍ من است بامن راه بیا… تشنه ی زنده بودنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقــــم مردانگیــــت را بر تـن و روحـــم حـک کـن ایـنجـــا در ایــن ابهـــت عشــــــق… زنــــی زلیــــخا وار دیوانـــه ی مردانگــــی توسـت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آنکه میرود تکه ای از ما را با خود میبرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرها بی رحم ترین عناصر زمین اند بی آنکه بخواهی میبرنت تا قعر خاطراتی که برای فراموشیشان تا پای غرور جنگیدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی خیابان ها از ماهیت می افتند، رسیدنی در کار نیست شانه به شانه مقصدم قدم میزنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب است آدما، یک نفر رو هر روز دوست داشته باشند … نه هر روز یک نفر رو ..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاز بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر بی بدرقه من اینقدر بی صدا رفتی که از وداع جا ماندم ، باز به غیرت چشمانم که آبی پشت سرت ریختند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشته ی محبت را باید به ضریح دلی بست که خیال کوچ کردن نداشته باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شک در تو هزاران فرشته مأوا دارند ؛ وگرنه آدمی و اینهمه مهربانی …؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا در آغوش بگیر حتی شده با دست های سرد آدمک های یاهو می خواهم به آغوشت برگردم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایٍ گام های تو ضربانٍ زندگیٍ من است بامن راه بیا… تشنه ی زنده بودنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقــــم مردانگیــــت را بر تـن و روحـــم حـک کـن ایـنجـــا در ایــن ابهـــت عشــــــق… زنــــی زلیــــخا وار دیوانـــه ی مردانگــــی توسـت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤مــن❤ اخـــم کردن تـــو رو به خنـــدیدن با کســی دیــگه عوض نمیکــنم… ❤مــن؛❤ روزای سخــت با تـــو رو با روزای خــوب کنار کســی دیگه عــوض نمیکــنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

❤مــن؛❤ حـتی نداشــته هایــت را با داشتــه های کسـی دیگه عــوض نمیکنــم… ❤مــن؛❤ حتــی اگه نباشــی هم جاتـــو با کســی عوض نمیکنــم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی شک در تو هزاران فرشته مأوا دارند ؛ وگرنه آدمی و اینهمه مهربانی …؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا در آغوش بگیر حتی شده با دست های سرد آدمک های یاهو می خواهم به آغوشت برگردم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایٍ گام های تو ضربانٍ زندگیٍ من است بامن راه بیا… تشنه ی زنده بودنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقــــم مردانگیــــت را بر تـن و روحـــم حـک کـن ایـنجـــا در ایــن ابهـــت عشــــــق… زنــــی زلیــــخا وار دیوانـــه ی مردانگــــی توسـت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه آنکه میرود تکه ای از ما را با خود میبرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرها بی رحم ترین عناصر زمین اند بی آنکه بخواهی میبرنت تا قعر خاطراتی که برای فراموشیشان تا پای غرور جنگیدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی خیابان ها از ماهیت می افتند، رسیدنی در کار نیست شانه به شانه مقصدم قدم میزنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب است آدما، یک نفر رو هر روز دوست داشته باشند … نه هر روز یک نفر رو ..!