بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاز بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین حالا رو به آسمان کن و از آنکه تو را آفریده و تو را نیرومندترین موجود هستی قرار داده و تو را عاشقانه دوست دارد، از بابت هر آنچه به تو داده تشکر کن . . . خدایا عاشقتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا … دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت! نزدیـــک؛ بی خطــــر، بخشــــنده… بی منّـــــــــــــــــت … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا تو تکراری ترین ” حضور ” روزگار منی و من عجیب ؛ به آغوش تو از آن سوی فاصله ها خو گرفته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! من چیزی نمیبینم آینده پنهان است ولی آسوده ام ، چون تو را می بینم و تو همه چیز را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه را صدا زدم جز خدا . . . هیچ کس جوابم را نداد جز خدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کـــــــــــمی خدا میخواد… کمی سکـــــــــــوت… کمی دل بریدن میخواد… کمی اشک… کمی بهت… کمی آغوش آسمانی کمی دور شدن از این آدمها…! کمی رسیدن به خدا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! ببخشای مرا . . . آنقدر که حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که افسرده ای بدان جایی در اعماق وجودت حضور “خدا” را فراموش کرده ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عبارت ” خدا را به یاد داشته باش “  را می خوانم در ذهنم و در قلبم  گزینه ” همیشه ” را برایش تیک می کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس پرانتزی را دارم که همه ے اتفاقات خوب داخل آن اتفاق مے افتد . آری ؛ خدا را مهمان قلب کوچکم  کرده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

”باختم‏”‏ تا دلخوشت کنم ؛ بدان برگ برنده ات سادگیم نبود .. دلم بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــزیزانی هستند که هیچ وقت تـــَــرکِت نمیکنن امـــــّـــا . . . خوب بلدن کاری کنن که خودت ، یواش ، یواش ، پاورچین ، پاورچین ، ترکشون کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسباب بازیهایت را که جمع کردم ماتم برد … وقتی دِلـَــــم را میان آنها دیدم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاز بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین حالا رو به آسمان کن و از آنکه تو را آفریده و تو را نیرومندترین موجود هستی قرار داده و تو را عاشقانه دوست دارد، از بابت هر آنچه به تو داده تشکر کن . . . خدایا عاشقتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا … دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت! نزدیـــک؛ بی خطــــر، بخشــــنده… بی منّـــــــــــــــــت … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا تو تکراری ترین ” حضور ” روزگار منی و من عجیب ؛ به آغوش تو از آن سوی فاصله ها خو گرفته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! من چیزی نمیبینم آینده پنهان است ولی آسوده ام ، چون تو را می بینم و تو همه چیز را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه را صدا زدم جز خدا . . . هیچ کس جوابم را نداد جز خدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کـــــــــــمی خدا میخواد… کمی سکـــــــــــوت… کمی دل بریدن میخواد… کمی اشک… کمی بهت… کمی آغوش آسمانی کمی دور شدن از این آدمها…! کمی رسیدن به خدا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! ببخشای مرا . . . آنقدر که حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی : من فقط تورو دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که افسرده ای بدان جایی در اعماق وجودت حضور “خدا” را فراموش کرده ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عبارت ” خدا را به یاد داشته باش “  را می خوانم در ذهنم و در قلبم  گزینه ” همیشه ” را برایش تیک می کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس پرانتزی را دارم که همه ے اتفاقات خوب داخل آن اتفاق مے افتد . آری ؛ خدا را مهمان قلب کوچکم  کرده ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

”باختم‏”‏ تا دلخوشت کنم ؛ بدان برگ برنده ات سادگیم نبود .. دلم بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــــزیزانی هستند که هیچ وقت تـــَــرکِت نمیکنن امـــــّـــا . . . خوب بلدن کاری کنن که خودت ، یواش ، یواش ، پاورچین ، پاورچین ، ترکشون کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسباب بازیهایت را که جمع کردم ماتم برد … وقتی دِلـَــــم را میان آنها دیدم . . .