بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاز بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الله تویی و ز دلم آگاه تویی  / درمانده منم دلیل هرراه تویی گرمورچه ای دم زند اندر ته چاه  / آگه زِ دَمِ مورچه و چاه تویی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار مرتبه کردم فرار و دیدم باز تو از کرم به من آغوش خویش کردی باز به لطف و رحمت و عفو و کرامتت نازم که می‌کشی تو ز عبد فراری خود ناز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب گناه جمله جهان را به ما ببخش / ما را سپس به رحمت بی منتها ببخش هر چند ما نه ایم سزاوار رحمتت / ما را بدانچه نیست سزاوار ما ببخش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی در شب قبرم بسوزان /  ولی محتاج نامردان مگردان اعطا کن دست بخشش همتت را  / خجل از روی محتاجان مگردان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تصادف جان سالم بدر برده بود و می گفت زندگی خود را مدیون ماشین مدل بالایش است و خدا همچنان لبخند می زد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من حواسم به همه هست به جز تو پس تو هم حق داری، حواست به همه باشه به جز من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدم امشب به میخانه تمنایت کنم من نمیخواهم،بیا ساقی تماشایت کنم بیقرارم ساقی از میخانه بیرونم مکن کرده ام می را بهانه تا تماشایت کنم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمده ام ای خدا ، جانا تو پناهم بده عاشق فریاد دل ، ربا تو پیامم بده سوگند به تو ای حرمت درماندگان عاشق راهت شدم ، محبا راهم بده  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود آدم آورد در این دیر خراب آبادم نیستم آدم اگر باز نگردم آنجا زین جهت هست اگر باز کمی دلشادم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جمله زیبا از طرف خدا : “قبل از خواب دیگران را ببخش  و من قبل از اینکه بیدار شوید ، شما را بخشیده ام” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که به بیداری خداوند اعتماد دارند ، راحت تر می خوابند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی می تواند دانه های یک سیب را بشمارد اما… تنها خداوند میتوانه سیب های یک دانه را بشمارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی تو بخشنده ترین و زیباترینی ، گوهر اشک میخری دل شکسته میخواهی ، و عمل بی ریا میپذیری . ما را از گناه سبکبار کن و دیدگانمان را اشکبار و قلبمان را به عشق خودت گرفتار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهاتو یه جا یادداشت کن و یکی یکی از خدا بخواه ؛ خدا یادش نمیره ولی تو یادت میره که چیزی که امروز داری ؛ دیروز آرزوش کردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایا تو پـــــناهِ منی وقتی راهها با هــــمه ی وسعتشان تـــنگ می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهـــا عجیب احساس دلتنگی میکنم نمیدانم از دوستانم جدا مانده ام یا از خــــــدا . . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاز بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الله تویی و ز دلم آگاه تویی  / درمانده منم دلیل هرراه تویی گرمورچه ای دم زند اندر ته چاه  / آگه زِ دَمِ مورچه و چاه تویی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار مرتبه کردم فرار و دیدم باز تو از کرم به من آغوش خویش کردی باز به لطف و رحمت و عفو و کرامتت نازم که می‌کشی تو ز عبد فراری خود ناز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب گناه جمله جهان را به ما ببخش / ما را سپس به رحمت بی منتها ببخش هر چند ما نه ایم سزاوار رحمتت / ما را بدانچه نیست سزاوار ما ببخش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی در شب قبرم بسوزان /  ولی محتاج نامردان مگردان اعطا کن دست بخشش همتت را  / خجل از روی محتاجان مگردان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تصادف جان سالم بدر برده بود و می گفت زندگی خود را مدیون ماشین مدل بالایش است و خدا همچنان لبخند می زد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من حواسم به همه هست به جز تو پس تو هم حق داری، حواست به همه باشه به جز من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدم امشب به میخانه تمنایت کنم من نمیخواهم،بیا ساقی تماشایت کنم بیقرارم ساقی از میخانه بیرونم مکن کرده ام می را بهانه تا تماشایت کنم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمده ام ای خدا ، جانا تو پناهم بده عاشق فریاد دل ، ربا تو پیامم بده سوگند به تو ای حرمت درماندگان عاشق راهت شدم ، محبا راهم بده  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ملک بودم و فردوس برین جایم بود آدم آورد در این دیر خراب آبادم نیستم آدم اگر باز نگردم آنجا زین جهت هست اگر باز کمی دلشادم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جمله زیبا از طرف خدا : “قبل از خواب دیگران را ببخش  و من قبل از اینکه بیدار شوید ، شما را بخشیده ام” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که به بیداری خداوند اعتماد دارند ، راحت تر می خوابند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی می تواند دانه های یک سیب را بشمارد اما… تنها خداوند میتوانه سیب های یک دانه را بشمارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی تو بخشنده ترین و زیباترینی ، گوهر اشک میخری دل شکسته میخواهی ، و عمل بی ریا میپذیری . ما را از گناه سبکبار کن و دیدگانمان را اشکبار و قلبمان را به عشق خودت گرفتار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهاتو یه جا یادداشت کن و یکی یکی از خدا بخواه ؛ خدا یادش نمیره ولی تو یادت میره که چیزی که امروز داری ؛ دیروز آرزوش کردی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایا تو پـــــناهِ منی وقتی راهها با هــــمه ی وسعتشان تـــنگ می شوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهـــا عجیب احساس دلتنگی میکنم نمیدانم از دوستانم جدا مانده ام یا از خــــــدا . . . .