بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاز بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به فرشتگانت بسپار در لحظه لحظه نیایش خویش “دوستان مرا از یاد نبرند . . .”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خود ساخته هایی که مرا سوخت ، و چه سوختن هایی که مرا ساخت ای خدای من ، مرا فهمی عطا کن ، که از سوختنم ساخته ای آباد از من بجا ماند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبودم! متبرکم گردان به نامت متبلورم گردان به عبادتت متذکرم گردان به ذکرت مرحمتم گردان به رحمتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا گفتم : به من همه چیز بده ، تا از زندگی لذت ببرم خداوند فرمود : به تو زندگی دادم تا از همه چیز لذت ببری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد پیمانى راکه در طوفان با خدا مى بندیم در آرامش فراموش نکنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا ببخش بابت هر آنچه کردم و نباید و هر آنچه نکردم و باید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تکراری ترین ” حضور ” روزگار منی و من عجیب ؛ به آغوش تو از آن سوی فاصله ها خو گرفته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبودا به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من خداییست که دست گیر است نه مچ گیر! دستم را میگیرد همان طور که هستم! بدون پیش شرط همین و بس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدایا از بَرِ هر حکمتت ، حکمت درست لیک , دل از بر تنها شدن حکمت نَجُست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آنکه طلبکار خدائی، به خودآ / از خود بطلب، کز تو، خدا نیست جدا اول به خودآ، چون به خودآئی، به خدا / اقرار نمایی، به خدائی خدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من بی تو دمی قرار نتوانم کرد احسان ترا شمار نتوانم کرد گر بر تن من زبان شود هر مویی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا، خداوندا قرارم باش و یارم باش جهان تاریکی محض است می‌ترسم کنارم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی روزگاری خدا ما را آفرید ، تا آدم باشیم قصه ما به سر رسید . خدا به خواستش نرسید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گرچه سیه روی و بدم یا الله از درگه خود مکن ردم یا الله گفتم که من و این همه عصیان چه کنم؟ گفتی که بیا من آمدم یا الله . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا برای همسایه که نان مرا ربود، نان برای عزیزانی که قلب مرا شکستند، مهربانی برای کسانی که روح مرا آزردند، بخشش و برای خویشتن خویش ، آگاهی و عشق می طلبم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاز بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به فرشتگانت بسپار در لحظه لحظه نیایش خویش “دوستان مرا از یاد نبرند . . .”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خود ساخته هایی که مرا سوخت ، و چه سوختن هایی که مرا ساخت ای خدای من ، مرا فهمی عطا کن ، که از سوختنم ساخته ای آباد از من بجا ماند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبودم! متبرکم گردان به نامت متبلورم گردان به عبادتت متذکرم گردان به ذکرت مرحمتم گردان به رحمتت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا گفتم : به من همه چیز بده ، تا از زندگی لذت ببرم خداوند فرمود : به تو زندگی دادم تا از همه چیز لذت ببری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد پیمانى راکه در طوفان با خدا مى بندیم در آرامش فراموش نکنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا ببخش بابت هر آنچه کردم و نباید و هر آنچه نکردم و باید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تکراری ترین ” حضور ” روزگار منی و من عجیب ؛ به آغوش تو از آن سوی فاصله ها خو گرفته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبودا به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من خداییست که دست گیر است نه مچ گیر! دستم را میگیرد همان طور که هستم! بدون پیش شرط همین و بس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدایا از بَرِ هر حکمتت ، حکمت درست لیک , دل از بر تنها شدن حکمت نَجُست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آنکه طلبکار خدائی، به خودآ / از خود بطلب، کز تو، خدا نیست جدا اول به خودآ، چون به خودآئی، به خدا / اقرار نمایی، به خدائی خدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من بی تو دمی قرار نتوانم کرد احسان ترا شمار نتوانم کرد گر بر تن من زبان شود هر مویی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا، خداوندا قرارم باش و یارم باش جهان تاریکی محض است می‌ترسم کنارم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی روزگاری خدا ما را آفرید ، تا آدم باشیم قصه ما به سر رسید . خدا به خواستش نرسید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گرچه سیه روی و بدم یا الله از درگه خود مکن ردم یا الله گفتم که من و این همه عصیان چه کنم؟ گفتی که بیا من آمدم یا الله . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا برای همسایه که نان مرا ربود، نان برای عزیزانی که قلب مرا شکستند، مهربانی برای کسانی که روح مرا آزردند، بخشش و برای خویشتن خویش ، آگاهی و عشق می طلبم . . .