بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاز بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت می رویم ، ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر بر آورده ایم … الهی قمشه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست ها، از لحظات سخت زندگی، برات آلبومی از خاطره های رنگی می سازند، آلبومی که هرگاه ورقش بزنی، خنده هایت، تلخی رو توی خودشون حل کرده باشند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می چکد عشق از بند بند انگشتانم وقتی ریتم ناموزون زندگی را با تو خوش می نوازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را دوست دارم هر چند گاهی به طرز نومید کننده ای در اندوه بسر می برم، ولی با این حال در آن زمان می‌دانم، و مطمئن هستم، که هنوز زنده بودن و زندگی کردن چیز باشکوهیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیست سال بعد، بابتِ کارهایی که نکرده‌ای بیشتر افسوس می‌خوری تا بابتِ کارهایی که کرده‌ای. بنابراین روحیه تسلیم‌ پذیری را کنار بگذار، از حاشیه‌ی امنیت بیرون بیا، جستجو کن، بگرد، آرزو کن، کشف کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کودکی با این پیام به دنیا می آید که، خداوند هنوز از بشر نا امید نشده است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن مثل باد است شما نمی‌توانید آن را ببینید اما می‌توانید آن را احساس کنید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل کلاف های سر در گم است … هرچه میبافم تمام نمیشود این برزخ لعنتی ..! انگار کسی آن طرف دیوارهای بلند، جایی که من نمیبینم نخ ها را میکِشد و احساسم را نخکش میکند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه که همه چیز نباید قاعده و قانون داشته باشه ..! بعضی روزا، آدما دلشون می خواد یه کارایی رو بکنن که فقط لذت داره و هیچ منطقی هم پشتش نیست، اینطوری می فهمن هنوز زندن و دارن زندگی می کنن ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط یکبار زندگی خواهی کرد … پس برای خودت زندگی کن، مهم نیست که دیگران چه فکری میکنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی داشته باش که هیچ گاه سنگ نمی شود، چهره ای که هیچ گاه خسته نمی شود و لمسی که هیچ گاه آسیب نمی زند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را نه عاشقانه و نه عاقلانه و نه حتی عاجزانه که تو را عادلانه در آغوش می کشم عدل مگر نه آن است که هر چیزی سر جای خودش باشد !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنگ پریدگی عکس هایم از نبودن توست … بیا، و یک رنگ و رویی به زندگی ام بده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ِ بعد از تو تنهایی ِ قبل از تو نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش … کسی هم اگر خوشش نیامد، نیامد! اینجا کارخانه مجسمه سازی نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا تا اندازه ی امیدوار باش که جرات گناه کردن پیدا نکنی و از اون تا اندازه ی بترس که از رحمت اون ناامید نشوی . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس فاز بالا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت می رویم ، ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر بر آورده ایم … الهی قمشه ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست ها، از لحظات سخت زندگی، برات آلبومی از خاطره های رنگی می سازند، آلبومی که هرگاه ورقش بزنی، خنده هایت، تلخی رو توی خودشون حل کرده باشند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می چکد عشق از بند بند انگشتانم وقتی ریتم ناموزون زندگی را با تو خوش می نوازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را دوست دارم هر چند گاهی به طرز نومید کننده ای در اندوه بسر می برم، ولی با این حال در آن زمان می‌دانم، و مطمئن هستم، که هنوز زنده بودن و زندگی کردن چیز باشکوهیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیست سال بعد، بابتِ کارهایی که نکرده‌ای بیشتر افسوس می‌خوری تا بابتِ کارهایی که کرده‌ای. بنابراین روحیه تسلیم‌ پذیری را کنار بگذار، از حاشیه‌ی امنیت بیرون بیا، جستجو کن، بگرد، آرزو کن، کشف کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کودکی با این پیام به دنیا می آید که، خداوند هنوز از بشر نا امید نشده است …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن مثل باد است شما نمی‌توانید آن را ببینید اما می‌توانید آن را احساس کنید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل کلاف های سر در گم است … هرچه میبافم تمام نمیشود این برزخ لعنتی ..! انگار کسی آن طرف دیوارهای بلند، جایی که من نمیبینم نخ ها را میکِشد و احساسم را نخکش میکند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه که همه چیز نباید قاعده و قانون داشته باشه ..! بعضی روزا، آدما دلشون می خواد یه کارایی رو بکنن که فقط لذت داره و هیچ منطقی هم پشتش نیست، اینطوری می فهمن هنوز زندن و دارن زندگی می کنن ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط یکبار زندگی خواهی کرد … پس برای خودت زندگی کن، مهم نیست که دیگران چه فکری میکنند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلی داشته باش که هیچ گاه سنگ نمی شود، چهره ای که هیچ گاه خسته نمی شود و لمسی که هیچ گاه آسیب نمی زند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را نه عاشقانه و نه عاقلانه و نه حتی عاجزانه که تو را عادلانه در آغوش می کشم عدل مگر نه آن است که هر چیزی سر جای خودش باشد !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنگ پریدگی عکس هایم از نبودن توست … بیا، و یک رنگ و رویی به زندگی ام بده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ِ بعد از تو تنهایی ِ قبل از تو نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش … کسی هم اگر خوشش نیامد، نیامد! اینجا کارخانه مجسمه سازی نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا تا اندازه ی امیدوار باش که جرات گناه کردن پیدا نکنی و از اون تا اندازه ی بترس که از رحمت اون ناامید نشوی . . .