بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــا….! طاقـت ِ مـن را با طــاق ِ آسمانت  اشتباه گرفته ای …. این پیمانـــه ، ســال هـاست کـه پــــُـر شــده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده ام موی بلند زنان عاشق را زیباتر می کند برای همین است موهایم را کوتاه کرده ام این وصله ها به آغوش تنهایی من نمی چسبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه در آغـوشــت گرفته ام نه لــبــانــت را بوسیده ام نه حتی موهــایــت را نوازش کرده ام  اما . . . بــبــــیــــن چگونه  برایــــت عـــاشــــقــــــانــــه می نویــسم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آنقدر خـــسته ام که حاضرم ســـرم را روی تکه سنگی بگذارم وبخوابم اما . . . به دیوار وجودت که بارهــــا بر سرم آوار شد تکیه ندهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و از میان تمامِ آرزو ها دردناک ترینش نخواستن تو در نداشتنِ توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه در دنیا کسی را دارند برای خودشان: خسرو و شیرین لیلی و مجنون ویس و رامین پیر مرد و پیرزن “تو” و اون “من” و تنهایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قامتم خم شده … دلــ ــــم گرفته … حس عجیب تنهایی پاهایم را میلرزاند … خودت میدانی … من به این نبودنت عادت ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشناسی بیکس نیمه شب هم حتی اگر ازکوچه تنهایی قلبم گذرد عطربدرود ودرودش سالی در دلم خواهد ماند تو که دیریست دراین کوچه اقامت داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته از تمام جهان به خـــــــانه برمی گردی در را که باز می کنی چراغ را که خودت روشن می کنی یعنی تنهایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او مرا به هیچی فروخت .. و من هنوز بر سر آنم که یک تار مویش را به عالمی نفروشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که نیستی به خاطرت بگو بس کند این تلنگر مداوم را ! … آفتاب می خواهد این چشمان .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی چه مدتی است گیسوانم پیچ خورده اند ؟! جز تو کسی نمیفهمد گیسوانم شانه ندارند ! و اگر باشی گیسوانم شانه خواهند شد با سرانگشتان عاشقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی و کوچه های تنهایی ام را هیچ شمعی روشن نمی کند بی تو هر شب شام ِ غریبان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک رازیست لبخند رازیست عشق رازیست اشک آن شب لبخند عشقم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطراتت صف کشیده اند ! یکی پس از دیگری … حتی بعضی هاشان آنقدر عجولند که صف را بهم زده اند ! و من … فرار می کنم از فکر کردن به تو مثل رد کردن آهنگی که … خیلی دوستش دارم… خیلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نکن !   نه زیبایی تو نه محبوبیت تو مرا مجذوب خود نکرد… تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی من عاشقت شدم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــا….! طاقـت ِ مـن را با طــاق ِ آسمانت  اشتباه گرفته ای …. این پیمانـــه ، ســال هـاست کـه پــــُـر شــده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده ام موی بلند زنان عاشق را زیباتر می کند برای همین است موهایم را کوتاه کرده ام این وصله ها به آغوش تنهایی من نمی چسبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه در آغـوشــت گرفته ام نه لــبــانــت را بوسیده ام نه حتی موهــایــت را نوازش کرده ام  اما . . . بــبــــیــــن چگونه  برایــــت عـــاشــــقــــــانــــه می نویــسم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آنقدر خـــسته ام که حاضرم ســـرم را روی تکه سنگی بگذارم وبخوابم اما . . . به دیوار وجودت که بارهــــا بر سرم آوار شد تکیه ندهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و از میان تمامِ آرزو ها دردناک ترینش نخواستن تو در نداشتنِ توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه در دنیا کسی را دارند برای خودشان: خسرو و شیرین لیلی و مجنون ویس و رامین پیر مرد و پیرزن “تو” و اون “من” و تنهایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قامتم خم شده … دلــ ــــم گرفته … حس عجیب تنهایی پاهایم را میلرزاند … خودت میدانی … من به این نبودنت عادت ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشناسی بیکس نیمه شب هم حتی اگر ازکوچه تنهایی قلبم گذرد عطربدرود ودرودش سالی در دلم خواهد ماند تو که دیریست دراین کوچه اقامت داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته از تمام جهان به خـــــــانه برمی گردی در را که باز می کنی چراغ را که خودت روشن می کنی یعنی تنهایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او مرا به هیچی فروخت .. و من هنوز بر سر آنم که یک تار مویش را به عالمی نفروشم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که نیستی به خاطرت بگو بس کند این تلنگر مداوم را ! … آفتاب می خواهد این چشمان .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانی چه مدتی است گیسوانم پیچ خورده اند ؟! جز تو کسی نمیفهمد گیسوانم شانه ندارند ! و اگر باشی گیسوانم شانه خواهند شد با سرانگشتان عاشقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی و کوچه های تنهایی ام را هیچ شمعی روشن نمی کند بی تو هر شب شام ِ غریبان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک رازیست لبخند رازیست عشق رازیست اشک آن شب لبخند عشقم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطراتت صف کشیده اند ! یکی پس از دیگری … حتی بعضی هاشان آنقدر عجولند که صف را بهم زده اند ! و من … فرار می کنم از فکر کردن به تو مثل رد کردن آهنگی که … خیلی دوستش دارم… خیلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نکن !   نه زیبایی تو نه محبوبیت تو مرا مجذوب خود نکرد… تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی من عاشقت شدم