بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می میرم وقتی تصور میکنم که او هرروز دست هایی را لمس میکند که من هرروز آرزوی داشتن آنها را میکنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می ­گویی: دوستت دارم و من به کبوتری تشنه بدل می ­شوم که به کارد گلوگاهش عاشق است…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چسبیده‌ام به تو بسانِ انسان به گناهَش هرگز ترکت نمی‌کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حســـرت‌ها را کاشتـــی… زخـــم‌ها را زدی … دیـــگر بس اســـت… چیـــزی نمـــانده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفته‌اَم هر روز پشت پنجره می‌ایستی به « شاید دوباره برگردد! » فکر می‌کنی. چه فایده! هیچ‌کس حتی به اشتباه … دو بار به کوچه‌ی بُن‌بست نمی‌رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــور بــودم کــاش، تــا تــو نــزدیــک مــی‌آمــدی و دستــم را مــی‌گــرفتــی! نــه مثــل حــالا  کــه چشــم، تنهــا جــای خــالــی‌ات را مــی‌بینــد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهرزادِ من! قصه بس است ، این پادشاه سالهاست که خوابیده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بروی یا نروی  فرقی نمیکند همین که احساست نمیکنم، یعنی چمدانت را بسته ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جعبه ی مداد رنگی های خیالم را، در ایام خوش کودکی جا گذاشته ام! آهای غریبه: تو کمی رنگ، برای پیری ام داری!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر که نمیگردم ، هیــــــــــــــچ ! عطـــر تنـــــم را هـــم  از کـوچــــه هـای پشـــت سرم جمـــع می کنــم که لــــم ندهـــی روی مبــــل های “راحتــــی” با خــاطـــــــره هایـم قـــدم بـــزنی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی کوچک نیستم تنها چند سال از من بزرگ ترند غمهایم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستقیــــــــــــــم !؟ در بســــــــــــــــت !؟  مانده ام ..!! در این شهر شلوغ و پرترافیک … هیــچ کَس دلم را نمی بـَـرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی رودخانه ای ست که به هیچ دریایی نمی ریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهــــــــــا از ” سنگــ شدنم” حرف می زننـــد… !!   سنگـــــــی که برای تو از هـــر خـــ ـاکی    خـــ ـاکی تر بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دردیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد! اگر پنهان کنم در دل   که مغز استخوان سوزد…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا روزی کــه بــود، دســت هــایــش بــوی گــل ســرخ مــی داد! از روزی کــه رفــت گــل هــای ســرخ بــوی دســت هــای او را مــی دهنــد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می میرم وقتی تصور میکنم که او هرروز دست هایی را لمس میکند که من هرروز آرزوی داشتن آنها را میکنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می ­گویی: دوستت دارم و من به کبوتری تشنه بدل می ­شوم که به کارد گلوگاهش عاشق است…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چسبیده‌ام به تو بسانِ انسان به گناهَش هرگز ترکت نمی‌کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حســـرت‌ها را کاشتـــی… زخـــم‌ها را زدی … دیـــگر بس اســـت… چیـــزی نمـــانده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفته‌اَم هر روز پشت پنجره می‌ایستی به « شاید دوباره برگردد! » فکر می‌کنی. چه فایده! هیچ‌کس حتی به اشتباه … دو بار به کوچه‌ی بُن‌بست نمی‌رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــور بــودم کــاش، تــا تــو نــزدیــک مــی‌آمــدی و دستــم را مــی‌گــرفتــی! نــه مثــل حــالا  کــه چشــم، تنهــا جــای خــالــی‌ات را مــی‌بینــد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهرزادِ من! قصه بس است ، این پادشاه سالهاست که خوابیده…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بروی یا نروی  فرقی نمیکند همین که احساست نمیکنم، یعنی چمدانت را بسته ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جعبه ی مداد رنگی های خیالم را، در ایام خوش کودکی جا گذاشته ام! آهای غریبه: تو کمی رنگ، برای پیری ام داری!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر که نمیگردم ، هیــــــــــــــچ ! عطـــر تنـــــم را هـــم  از کـوچــــه هـای پشـــت سرم جمـــع می کنــم که لــــم ندهـــی روی مبــــل های “راحتــــی” با خــاطـــــــره هایـم قـــدم بـــزنی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی کوچک نیستم تنها چند سال از من بزرگ ترند غمهایم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مستقیــــــــــــــم !؟ در بســــــــــــــــت !؟  مانده ام ..!! در این شهر شلوغ و پرترافیک … هیــچ کَس دلم را نمی بـَـرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی رودخانه ای ست که به هیچ دریایی نمی ریزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهــــــــــا از ” سنگــ شدنم” حرف می زننـــد… !!   سنگـــــــی که برای تو از هـــر خـــ ـاکی    خـــ ـاکی تر بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا دردیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد! اگر پنهان کنم در دل   که مغز استخوان سوزد…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا روزی کــه بــود، دســت هــایــش بــوی گــل ســرخ مــی داد! از روزی کــه رفــت گــل هــای ســرخ بــوی دســت هــای او را مــی دهنــد