بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میشود باران ببارد…؟! این بغض به تنـــــــــهایی… از گلویـــــــــم پــــــــایین… نمی آیـــــــــــــــــــــــــد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــــم کــه میگیرد به خودم وعــــــده های روز خوب را میدهـــــم از همــــان وعده های خوبــی که سالهــــــاست به امیـــــد رسیدنشان تقویــــم را خط خطی میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از اشیا حس دارند … گریه می کنند … مثل بالش من … هر شب غرق اشک است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلی چوبی و پوسیده بر رودخانه ای طغیانگرم چه بیهوده است انتظارِ عبورِ تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب پتروس شهر من خواب است وقتی چشمانم چکه می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی رفتنت را تاب آوردم…! اما دلتنگی غروب های جمعه بعد از تو مرا از پای در آورد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم . . . یک عشق می‌خواهد و یک نفر که بشود دوستش داشت همین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای با تو ماندن قفل سکوتت را باید باز کنم؛ اما کلید همیشه دست تو است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم را می بندم ظاهر می شوی. پشتِ پلک هام مگر اتاقِ ظهورِ عکس های توست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها اتاقم ماه ندارد. چشم هایت را قرض می دهی تا صبح؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آمده‌ای . کسی خانه نیست . باز می‌گردی . و من هم‌چنان ، خوابِ آمدنَ‌ت را با طرحِ لب‌خندی بر لب‌هام ، می‌بینم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن ! این را با تمام وجودت باور کن ؛ که : آن کس که وعده ی همیشه ماندن را می دهد، از همه رفتنی تر است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل عوض می شود جای آلو را خرمالو می گیرد جای دلتنگی را دلتنگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد به خوابم که آمدى بیدارم کنى ببوسمت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه از راه رسیده ای ، بمان! اگر بروی باور کن اگر بروی زندگی ، آهنگ غم ناکی بیش نخواهد بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد تو را با خود می بَرَد رهات می کند گیسوهات را بپیچی بر آفتاب رنگین کمان شوی . من آسوده بر ساحل می نشینم فقط نگاهت می کنم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میشود باران ببارد…؟! این بغض به تنـــــــــهایی… از گلویـــــــــم پــــــــایین… نمی آیـــــــــــــــــــــــــد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــــم کــه میگیرد به خودم وعــــــده های روز خوب را میدهـــــم از همــــان وعده های خوبــی که سالهــــــاست به امیـــــد رسیدنشان تقویــــم را خط خطی میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از اشیا حس دارند … گریه می کنند … مثل بالش من … هر شب غرق اشک است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلی چوبی و پوسیده بر رودخانه ای طغیانگرم چه بیهوده است انتظارِ عبورِ تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب پتروس شهر من خواب است وقتی چشمانم چکه می کنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی رفتنت را تاب آوردم…! اما دلتنگی غروب های جمعه بعد از تو مرا از پای در آورد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم . . . یک عشق می‌خواهد و یک نفر که بشود دوستش داشت همین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای با تو ماندن قفل سکوتت را باید باز کنم؛ اما کلید همیشه دست تو است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم را می بندم ظاهر می شوی. پشتِ پلک هام مگر اتاقِ ظهورِ عکس های توست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها اتاقم ماه ندارد. چشم هایت را قرض می دهی تا صبح؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو آمده‌ای . کسی خانه نیست . باز می‌گردی . و من هم‌چنان ، خوابِ آمدنَ‌ت را با طرحِ لب‌خندی بر لب‌هام ، می‌بینم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن ! این را با تمام وجودت باور کن ؛ که : آن کس که وعده ی همیشه ماندن را می دهد، از همه رفتنی تر است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل عوض می شود جای آلو را خرمالو می گیرد جای دلتنگی را دلتنگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشد به خوابم که آمدى بیدارم کنى ببوسمت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازه از راه رسیده ای ، بمان! اگر بروی باور کن اگر بروی زندگی ، آهنگ غم ناکی بیش نخواهد بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باد تو را با خود می بَرَد رهات می کند گیسوهات را بپیچی بر آفتاب رنگین کمان شوی . من آسوده بر ساحل می نشینم فقط نگاهت می کنم!