بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته ام و چای می نوشم و بغض می کنم هیچکس مرا به یاد نمی آورد این همه آدم روی کهکشان به این بزرگی و من حتی آرزوی یک نفر هم نبودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هایم را به آسمان سپردم عزیز خدا بخیر کند باران امشب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها باید سکوت کرد باید تلاطم دریا را درون خود تحمل کرد باید حرف دل را قورت داد باید نشست و دید روزگار چه بر سرت می آورد حتی نمی توان گریه کرد باید بغض کرد باید دم نزد و سکوت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چیزی تو گلومه فک کنم بهش میگن بغض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک لحظه نبودت را تاب نمی اورد ببین روزهای بی تو با من چه کرده است دیگر گریه هم امانم نمیدهد بغض بعد آزادی هم مرا رهایم نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها بغض میکنند بعد لبخند تقلبی میزنند و در جیب هایشان به دنبال فندک می گردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض لعنتی فشارم میدهد گلویم را کجایی همسفر قدیمی که رفیقت مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامردها چند بغض به یک گلو ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا می شود باران ببارد ؟ این بغض به تنهایی از گلویم پایین نمی رود بخدا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم های گرانت را خرج رفتنم نکن! بی تو من مفت هم نمی ارزم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم همچون برگ های پاییز غروب که می شود می افتد … نمی دانم درخت زندگیم چند برگ دارد…؟! فقط می دانم پاییز است…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای من… “مجازیش” هم غمگین بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبی دارد این “اشک” کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به “کاش”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این بهار چیزی جز جای خالی تو رشد نمی کند . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تمام جمعه ها می دانند غروب های بی تو یعنی چه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم مثل همیشه که تنها میشوم… دیوار اتاق پناهم میدهد… بی پناه که باشی قدر دیوار را میدانی…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها نشسته ام و چای می نوشم و بغض می کنم هیچکس مرا به یاد نمی آورد این همه آدم روی کهکشان به این بزرگی و من حتی آرزوی یک نفر هم نبودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض هایم را به آسمان سپردم عزیز خدا بخیر کند باران امشب را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقت ها باید سکوت کرد باید تلاطم دریا را درون خود تحمل کرد باید حرف دل را قورت داد باید نشست و دید روزگار چه بر سرت می آورد حتی نمی توان گریه کرد باید بغض کرد باید دم نزد و سکوت کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چیزی تو گلومه فک کنم بهش میگن بغض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک لحظه نبودت را تاب نمی اورد ببین روزهای بی تو با من چه کرده است دیگر گریه هم امانم نمیدهد بغض بعد آزادی هم مرا رهایم نمیکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها بغض میکنند بعد لبخند تقلبی میزنند و در جیب هایشان به دنبال فندک می گردن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض لعنتی فشارم میدهد گلویم را کجایی همسفر قدیمی که رفیقت مرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامردها چند بغض به یک گلو ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا می شود باران ببارد ؟ این بغض به تنهایی از گلویم پایین نمی رود بخدا…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم های گرانت را خرج رفتنم نکن! بی تو من مفت هم نمی ارزم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایم همچون برگ های پاییز غروب که می شود می افتد … نمی دانم درخت زندگیم چند برگ دارد…؟! فقط می دانم پاییز است…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای من… “مجازیش” هم غمگین بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت عجیبی دارد این “اشک” کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به “کاش”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این بهار چیزی جز جای خالی تو رشد نمی کند . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تمام جمعه ها می دانند غروب های بی تو یعنی چه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم مثل همیشه که تنها میشوم… دیوار اتاق پناهم میدهد… بی پناه که باشی قدر دیوار را میدانی…