بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی با خود فکر میکردم اگر او را با غریبه ای ببینم شهر را به آتش میکشم اما حالا حاضر نیستم حتی کبریتی روشن کنم تا ببینم کجاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا سردو سیاه ، رو لبام ناله و آه سر من بی سایبون ،  نگهم مونده به راه من غمگین و سرد و تو دلم یه گوله درد نه بهاری نه گلی ، پاییزِم پاییزِ زرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش میدانستم، ای کاش میدانستم پس از مرگم اولین قطره ی اشک را چه کسی برایم میریزد و آخرین کس که مرا فراموش میکند کیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از تو دلگیرم ، نه از خدا تنها از دلم دلگیرم که نبود این هر دو را نمی تواند تحمل کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره های این خانه تاریکی را قاب گرفته اند بر دیوار !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامتر سکوت کن صدای بی تفاوتی هایت آزارم می دهد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ما از روز تولد خیس بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی من میمانم و لحظه هایی که با بغض میگذرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند! گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوت علامت رضایت نیست شاید کسی دارد خفه میشود پشت سنگینی یک بغض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند آخر خنده گریه است بهانه ای جور کن بخندم بغض بدی در گلو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنس بغض من آنقدر ها هم خوب نیست تا اسمت را می شنود طفلک می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بغض نمی کند مرد گریه نمی کند مرد نمی شکند فقط سیگاری روشن میکند و آرام و بی صدا لابه لای دود و شعر می میرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحالت آسمان بغضت که می شکند همه خوشحال می شوند بغض من که می شکند همه می گویند چته باز؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز هم درپس تمام اتفاق هایی که نیوفتاده اند میشکنم! چشمهایت را ببند گوش کن دخترکی دلش را بغل گرفته و زیر آوار بغض های فرو ریخته اش فریاد می کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت نبودنت نامردیت هیچکدام نه اذیتم کرد ونه برایم سوال شد فقط یک بغض خفه ام می کند چگونه نگاهت کردکه مرا اینگونه تنها گذاشتی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی با خود فکر میکردم اگر او را با غریبه ای ببینم شهر را به آتش میکشم اما حالا حاضر نیستم حتی کبریتی روشن کنم تا ببینم کجاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه جا سردو سیاه ، رو لبام ناله و آه سر من بی سایبون ،  نگهم مونده به راه من غمگین و سرد و تو دلم یه گوله درد نه بهاری نه گلی ، پاییزِم پاییزِ زرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش میدانستم، ای کاش میدانستم پس از مرگم اولین قطره ی اشک را چه کسی برایم میریزد و آخرین کس که مرا فراموش میکند کیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از تو دلگیرم ، نه از خدا تنها از دلم دلگیرم که نبود این هر دو را نمی تواند تحمل کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنجره های این خانه تاریکی را قاب گرفته اند بر دیوار !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامتر سکوت کن صدای بی تفاوتی هایت آزارم می دهد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ما از روز تولد خیس بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی من میمانم و لحظه هایی که با بغض میگذرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند! گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی سکوت علامت رضایت نیست شاید کسی دارد خفه میشود پشت سنگینی یک بغض

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند آخر خنده گریه است بهانه ای جور کن بخندم بغض بدی در گلو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنس بغض من آنقدر ها هم خوب نیست تا اسمت را می شنود طفلک می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بغض نمی کند مرد گریه نمی کند مرد نمی شکند فقط سیگاری روشن میکند و آرام و بی صدا لابه لای دود و شعر می میرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحالت آسمان بغضت که می شکند همه خوشحال می شوند بغض من که می شکند همه می گویند چته باز؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوز هم درپس تمام اتفاق هایی که نیوفتاده اند میشکنم! چشمهایت را ببند گوش کن دخترکی دلش را بغل گرفته و زیر آوار بغض های فرو ریخته اش فریاد می کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت نبودنت نامردیت هیچکدام نه اذیتم کرد ونه برایم سوال شد فقط یک بغض خفه ام می کند چگونه نگاهت کردکه مرا اینگونه تنها گذاشتی