بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها به ساعت می نگرم مسابقه گذاشته اند عقربه ها هر چه غمت بیشتر باشد از سرعت خود می کاهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به جای خالی اش بیشتر از خودش عادت کرده ام . . . اعتراف تلخیست … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‎کند / بلبل شوقم هوای نغمه‎خوانی می‎کند همتم تا می‎رود ساز غزل گیرد به دست / طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می‎کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی با قلب من بیگانه شد / خنده از لب رفت و یک افسانه شد / حس و حالی بعد عشق آمد پدید / بعد آنشب زندگی غمخانه شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب زغم عشق تو من خواب ندارم / فکر دل من کن که دگر تاب ندارم / بس گریه نمودم ز فراق غم عشقت / چشمم به زبان آمد و گفت اشک ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه ساکت مردم به روی صورتم دزدانه می افتد ، همه گویند عجب شاداست ، عجب خندان دل مردم چه میداند که من دنیایی از اشکم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بشکند امروز طلسمم برخیز / تا غصه جدا شود از اسمم برخیز ! این جسم ندارد آرزویی جز خاک / ای روح ! به احترام جسمم برخیز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدبار به سنگ ، کینه بستند مرا / از خویش غریبانه گسستند مرا گفتند همیشه بی ریا باید زیست / آیینه شدم باز شکستند مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل فرستادم تو بو کن، اگر مردم تو با گل گفتگو کن ، اگر ماندم که باز آیم به سویت ، اگر رفتم فدای تار مویت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز اول گل سرخی برام آوردی گفتی برای همیشه دوستت دارم  روز دوم گل زردی برایم آوردی گفتی دوستت ندارم  روز سوم گل سفیدی برایم آوردی و سر قبرم گذاشتی و گفتی منو ببخش فقط یه شوخی بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه دل را شکستن احتیاجش سنگ نیست ، این شقایق با نگاهی سرد غمگین میشود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی هایم را به تو هدیه  می کنم اندک بودنش را به من خرده مگیر این تمام سهم من از روزگار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غمگین ترین لحظات زندگیم شادم که کسی نمیداند که چقدر غمگینم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دو بالم را شکستی باورم را پس بده / مانده خالی خالی هستی ام را پس بده دفتر شهر را پر پر کن اما خوب من / اشک های بیت بیت دفترم را پس بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی هست آغوشش را، شانه هایش را به من قرض دهد؟ تا یک دل سیر گریه کنم؟  بدون هیچ سوال و دلداری و نصیحتی.؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسبیح شدم زیر انگشتات ، دانه دانه میرانی ام ، تا خودت را بالا ببری

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ها به ساعت می نگرم مسابقه گذاشته اند عقربه ها هر چه غمت بیشتر باشد از سرعت خود می کاهند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به جای خالی اش بیشتر از خودش عادت کرده ام . . . اعتراف تلخیست … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می‎کند / بلبل شوقم هوای نغمه‎خوانی می‎کند همتم تا می‎رود ساز غزل گیرد به دست / طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می‎کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی با قلب من بیگانه شد / خنده از لب رفت و یک افسانه شد / حس و حالی بعد عشق آمد پدید / بعد آنشب زندگی غمخانه شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب زغم عشق تو من خواب ندارم / فکر دل من کن که دگر تاب ندارم / بس گریه نمودم ز فراق غم عشقت / چشمم به زبان آمد و گفت اشک ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه ساکت مردم به روی صورتم دزدانه می افتد ، همه گویند عجب شاداست ، عجب خندان دل مردم چه میداند که من دنیایی از اشکم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا بشکند امروز طلسمم برخیز / تا غصه جدا شود از اسمم برخیز ! این جسم ندارد آرزویی جز خاک / ای روح ! به احترام جسمم برخیز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدبار به سنگ ، کینه بستند مرا / از خویش غریبانه گسستند مرا گفتند همیشه بی ریا باید زیست / آیینه شدم باز شکستند مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل فرستادم تو بو کن، اگر مردم تو با گل گفتگو کن ، اگر ماندم که باز آیم به سویت ، اگر رفتم فدای تار مویت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز اول گل سرخی برام آوردی گفتی برای همیشه دوستت دارم  روز دوم گل زردی برایم آوردی گفتی دوستت ندارم  روز سوم گل سفیدی برایم آوردی و سر قبرم گذاشتی و گفتی منو ببخش فقط یه شوخی بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه دل را شکستن احتیاجش سنگ نیست ، این شقایق با نگاهی سرد غمگین میشود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی هایم را به تو هدیه  می کنم اندک بودنش را به من خرده مگیر این تمام سهم من از روزگار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در غمگین ترین لحظات زندگیم شادم که کسی نمیداند که چقدر غمگینم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دو بالم را شکستی باورم را پس بده / مانده خالی خالی هستی ام را پس بده دفتر شهر را پر پر کن اما خوب من / اشک های بیت بیت دفترم را پس بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی هست آغوشش را، شانه هایش را به من قرض دهد؟ تا یک دل سیر گریه کنم؟  بدون هیچ سوال و دلداری و نصیحتی.؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسبیح شدم زیر انگشتات ، دانه دانه میرانی ام ، تا خودت را بالا ببری