بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس سوختن به تماشا نمی شود آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دلی که شکستی مال من نبود خیلی وقت پیش تقدیم به تو شد خوشحالم چون حالا میتونم جای دل سنگ بذارم تو ســ ــینه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همانطور که از شکستن تکه ای شیشه بر میگردی و نگاهش میکنی وقتی دل مرا شکستی ، یکبار بر میگشتی فقط نیم نگاهی میکردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالم که بردم چون کسی رو از دست دادم که دوستم نداشت خوشحالم که باختی چون کسی رو از دست دادی که دوستت داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد از عاشقی تباهی از زندگی مصیبت از دوستی شکستو از سادگی خیانت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو بودن خیلی وقته که گذشته بی تو بودن مثل مهر سرنوشته حالا اسم تو را هی زمزمه کردن واسه من نه تو میشه نه فرقی داره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زتو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی تو بمان و دگران وای به حال دگران . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که بودیم ، نبودیم کسی /  کشت ما را غم بی هم نفسی تا که خفتیم همه بیدار شدند /  تا که مردیم همگی یار شدند قدر آن شیشه بدانید که هست /  نه در آن لحظه که افتاد و شکست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی شتاب رفتن من از برای توست / آهسته تر برو که دلم زیر پای توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد: اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم که در این بحر دو رنگی و ریا دگر حتی طلب آب ز دریا نکنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دل منو شکستی و لی من دل تو رو نمی شکنم چون یک دل شکسته بهتر از دو دل شکسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانند پلی بودم برای عبورت، به فکر تخریب من نباش، رسیدی دست تکان بده، من خود فرو میریزم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک گفت: ای گندم تو گواه باش مرا برای ترساندن آفریدند اما من عاشق پرنده ای بودم که از گرسنگی مرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهــــــــی بــه خـــــــــــــاطـرش مــــــــــانـدن را تـحـمـــــــل کــــن رفتن از دست "همـــه" برمی آید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بهار هم سر حالم نمی کند / چیزی شبیه گریه زلالم نمی کند آه ای خدا مرا به کبوتر شدن چه کار؟ / وقتی که سنگ هم رحم به بالم نمی کند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس سوختن به تماشا نمی شود آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دلی که شکستی مال من نبود خیلی وقت پیش تقدیم به تو شد خوشحالم چون حالا میتونم جای دل سنگ بذارم تو ســ ــینه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همانطور که از شکستن تکه ای شیشه بر میگردی و نگاهش میکنی وقتی دل مرا شکستی ، یکبار بر میگشتی فقط نیم نگاهی میکردی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشحالم که بردم چون کسی رو از دست دادم که دوستم نداشت خوشحالم که باختی چون کسی رو از دست دادی که دوستت داشت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد از عاشقی تباهی از زندگی مصیبت از دوستی شکستو از سادگی خیانت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو بودن خیلی وقته که گذشته بی تو بودن مثل مهر سرنوشته حالا اسم تو را هی زمزمه کردن واسه من نه تو میشه نه فرقی داره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زتو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی تو بمان و دگران وای به حال دگران . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا که بودیم ، نبودیم کسی /  کشت ما را غم بی هم نفسی تا که خفتیم همه بیدار شدند /  تا که مردیم همگی یار شدند قدر آن شیشه بدانید که هست /  نه در آن لحظه که افتاد و شکست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی شتاب رفتن من از برای توست / آهسته تر برو که دلم زیر پای توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد: اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم که در این بحر دو رنگی و ریا دگر حتی طلب آب ز دریا نکنیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دل منو شکستی و لی من دل تو رو نمی شکنم چون یک دل شکسته بهتر از دو دل شکسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همانند پلی بودم برای عبورت، به فکر تخریب من نباش، رسیدی دست تکان بده، من خود فرو میریزم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک گفت: ای گندم تو گواه باش مرا برای ترساندن آفریدند اما من عاشق پرنده ای بودم که از گرسنگی مرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهــــــــی بــه خـــــــــــــاطـرش مــــــــــانـدن را تـحـمـــــــل کــــن رفتن از دست "همـــه" برمی آید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بهار هم سر حالم نمی کند / چیزی شبیه گریه زلالم نمی کند آه ای خدا مرا به کبوتر شدن چه کار؟ / وقتی که سنگ هم رحم به بالم نمی کند . . .