بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها وقتی غیرتی می شوند داد و بیداد نمی کنن قهر می کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو! اما نخواه کسی قدِ من دوستت داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مگر بودن او در کنارم چقدر از جهانت را میگرفت ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻳﻜﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻮﺍﻱ ﺍﻳﻨﺎﯾﻲ ﻛﻪ ﺍﻟﮑﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ ﻭ ﻣﻴﺨﻨﺪﻭﻧﻦ رو ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺍﯾﻨﺎ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﻳﺸﻮﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻥ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک حرف یک زمستان آدم را گرم نگه می دارد … و بعضی اوقات هم یک حرف یک عمر آدم را سرد می کند … حرف ها چه کارها که نمی کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال هاست که دیگر فرهاد چایش را تلخ مینوشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﻟﮏ ﺯﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﺭﺩ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ، ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﺎﺷﯽ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این کلمات از نبودنت می آیند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماههاست فراموشش کرده ام خاطراتش را هم … ولی نمی دانم دستانم چرا هنوز به نوشتن نامش ذوق میکنند ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شوقِ پرواز بغل میگیرم آرزوهایم را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر اتفاقی می توان پاسخی یافت جز برای رفتن های نابهنگام … شاید رفتن خود پاسخ یک اتفاق است و هیچکس نمیداند جز آنکه رفته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه نامه های مرا به آتش نکش خون بهای دل من زیاد است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است اتفاقی را انتظار بکشی که خودت هم بدانی در راه نیست …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنها وقتی غیرتی می شوند داد و بیداد نمی کنن قهر می کنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو! اما نخواه کسی قدِ من دوستت داشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مگر بودن او در کنارم چقدر از جهانت را میگرفت ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻳﻜﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻮﺍﻱ ﺍﻳﻨﺎﯾﻲ ﻛﻪ ﺍﻟﮑﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ ﻭ ﻣﻴﺨﻨﺪﻭﻧﻦ رو ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺍﯾﻨﺎ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﻳﺸﻮﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻥ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک حرف یک زمستان آدم را گرم نگه می دارد … و بعضی اوقات هم یک حرف یک عمر آدم را سرد می کند … حرف ها چه کارها که نمی کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال هاست که دیگر فرهاد چایش را تلخ مینوشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﻟﮏ ﺯﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﺭﺩ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ، ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﺎﺷﯽ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این کلمات از نبودنت می آیند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماههاست فراموشش کرده ام خاطراتش را هم … ولی نمی دانم دستانم چرا هنوز به نوشتن نامش ذوق میکنند ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شوقِ پرواز بغل میگیرم آرزوهایم را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر اتفاقی می توان پاسخی یافت جز برای رفتن های نابهنگام … شاید رفتن خود پاسخ یک اتفاق است و هیچکس نمیداند جز آنکه رفته است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه نامه های مرا به آتش نکش خون بهای دل من زیاد است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است اتفاقی را انتظار بکشی که خودت هم بدانی در راه نیست …