بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله هایی که غرق ابهامند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پای هم پیر شدیم ! من و خیال تو . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاست اگر ماهی کوچک دچار آبی دریای بیکران باشد چه فکر نازک غمناکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همســایه ی ِتـو بـودم از پشت ِ پنجــره هـر روز ،   آمـدنَ ت را می دیــدم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش چشمانم را می‌بستم و موقعی که باز می‌کردم در آغوش تو بودم. چه بازی قشنگی می‌شد این چشم گذاشتن‌های من و آغوش تو ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای دوست داشتنت مدت هاست آماده ام اما امان از تو! امان از زن ها که همیشه دیر حاضر می شوید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه بکاری درو خواهی کرد جز باد که توفان به بار می آورد، و ما مسافر تازه ی این کویریم توفانی درو می کنیم که نکاشته بودیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغـوشت جایـی برایـــم بــاز کــن، جایــی که عشــق را بشــود مثـــل بازی هــای کودکـی بــاور کــرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقتا آدم نمیدونه چه مرگشه دلش می خواد دربارش با یکی حرف بزنه ولی نمیدونه با کی ! اگرم یکی پیدا بشه آدم نمیدونه از کجا شروع کنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران شده ای! یک لحظه می باری یک هفته بیمارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیایم تویی و من … ندارمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو عشق بودی این را از رفتنت فهمیدم…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ جای این شهر  از یادت در امان نیستم حتی به کوچه ی علی چپ  که می روم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست که همه دنیا شاعر بشوند یا نویسنده ! گاهی لازم است کسی هم مثل من بایستد یک گوشه ای و سیگار بکشد و فقط نگاه کند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشه خدا رو شکر کنم برای اینکه گاهی وقتا همه ی دعاهام و مستجاب نکرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورم اگر در آغوش تو شادمانت نمی‌کند جای من هم گریه کن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله هایی که غرق ابهامند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پای هم پیر شدیم ! من و خیال تو . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاست اگر ماهی کوچک دچار آبی دریای بیکران باشد چه فکر نازک غمناکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همســایه ی ِتـو بـودم از پشت ِ پنجــره هـر روز ،   آمـدنَ ت را می دیــدم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش چشمانم را می‌بستم و موقعی که باز می‌کردم در آغوش تو بودم. چه بازی قشنگی می‌شد این چشم گذاشتن‌های من و آغوش تو ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای دوست داشتنت مدت هاست آماده ام اما امان از تو! امان از زن ها که همیشه دیر حاضر می شوید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه بکاری درو خواهی کرد جز باد که توفان به بار می آورد، و ما مسافر تازه ی این کویریم توفانی درو می کنیم که نکاشته بودیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغـوشت جایـی برایـــم بــاز کــن، جایــی که عشــق را بشــود مثـــل بازی هــای کودکـی بــاور کــرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقتا آدم نمیدونه چه مرگشه دلش می خواد دربارش با یکی حرف بزنه ولی نمیدونه با کی ! اگرم یکی پیدا بشه آدم نمیدونه از کجا شروع کنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران شده ای! یک لحظه می باری یک هفته بیمارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیایم تویی و من … ندارمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو عشق بودی این را از رفتنت فهمیدم…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ جای این شهر  از یادت در امان نیستم حتی به کوچه ی علی چپ  که می روم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار نیست که همه دنیا شاعر بشوند یا نویسنده ! گاهی لازم است کسی هم مثل من بایستد یک گوشه ای و سیگار بکشد و فقط نگاه کند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم باشه خدا رو شکر کنم برای اینکه گاهی وقتا همه ی دعاهام و مستجاب نکرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضورم اگر در آغوش تو شادمانت نمی‌کند جای من هم گریه کن