بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت تا ابد باهاتم اما چه زود ابدش عفو خورد…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من را اگر برای تنهایی ات بخواهی خیانت کرده ای برای با من تنها بودن قدمی اگر برداری دوستم داشته ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها همچو گردو اند آنهایی که بی تو اند پوچ اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌گویند تنهایی پوست آدم را کلفت می‌کند ‌، می‌گویند عشق دل آدم را نازک می‌کند . می‌گویند درد آدم را پیر می‌کند … آدم ها خیلی چیزها می‌گویند ،‌ و من ،‌ امروز کرگدن دل‌نازکی هستم که پیر شده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تنهایی رفتی و ندانستی تنهایی در من است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چیز در این جهان، غریبانه تر از زنی ست که خودش را و تنهایی اش را بغل می کند و می پوسد اما حاضر نیست دیگر کسی را دوست بدارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی، خیابانی‌ست در من که هر شب به انتظارِ عبورِ تو بی‌عبور می‌ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌پرسی تنهایی؟ تنهایم تنها مثلِ هواپیمایی که گیج می‌زند آن بالا وصل نمی‌شود تماسش با برجِ مراقبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تو نیستی من هم تنهاترین اتفاقِ بی دلیلِ زمین ام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان چیزی شبیه موهای توست ، سیاه و سرکش و پیچیده خیال کن چه بی بختم من! ، که به نسیمی حتی جهانم آشوب می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام گل قشنگم ، آسمون یه رنگم / کاش بدونی عزیزم ، چقدر برات دلتنگم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم / بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من اندازه ی مشت منه / مشتمو برای تو وا می کنم چشم من اندازه ی پنجره هاست / تو رو بی پرده تماشا می کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بستن زلف رها سنگدلی می خواهد / دل شکستن به خدا سنگدلی می خواهد چون دلت حال مرا دید نپرسید چرا / سنگ ماندن به خدا سنگدلی می خواهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارب تو او را همچو من بر غم گرفتارش مکن در شهر غربت ای خدا هرگز تو ازارش مکن هر چند او از رفتنش چشمان من گریان نمود لیک ای خدای مهربان از غصه پر بارش مکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بارون که رفتی شبم زیرو رو شد یه بغض شکسته رفیق گلو شد . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غمگین و ناراحتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت تا ابد باهاتم اما چه زود ابدش عفو خورد…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من را اگر برای تنهایی ات بخواهی خیانت کرده ای برای با من تنها بودن قدمی اگر برداری دوستم داشته ای.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها همچو گردو اند آنهایی که بی تو اند پوچ اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌گویند تنهایی پوست آدم را کلفت می‌کند ‌، می‌گویند عشق دل آدم را نازک می‌کند . می‌گویند درد آدم را پیر می‌کند … آدم ها خیلی چیزها می‌گویند ،‌ و من ،‌ امروز کرگدن دل‌نازکی هستم که پیر شده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تنهایی رفتی و ندانستی تنهایی در من است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چیز در این جهان، غریبانه تر از زنی ست که خودش را و تنهایی اش را بغل می کند و می پوسد اما حاضر نیست دیگر کسی را دوست بدارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی، خیابانی‌ست در من که هر شب به انتظارِ عبورِ تو بی‌عبور می‌ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می‌پرسی تنهایی؟ تنهایم تنها مثلِ هواپیمایی که گیج می‌زند آن بالا وصل نمی‌شود تماسش با برجِ مراقبت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تو نیستی من هم تنهاترین اتفاقِ بی دلیلِ زمین ام…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان چیزی شبیه موهای توست ، سیاه و سرکش و پیچیده خیال کن چه بی بختم من! ، که به نسیمی حتی جهانم آشوب می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام گل قشنگم ، آسمون یه رنگم / کاش بدونی عزیزم ، چقدر برات دلتنگم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم / بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من اندازه ی مشت منه / مشتمو برای تو وا می کنم چشم من اندازه ی پنجره هاست / تو رو بی پرده تماشا می کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بستن زلف رها سنگدلی می خواهد / دل شکستن به خدا سنگدلی می خواهد چون دلت حال مرا دید نپرسید چرا / سنگ ماندن به خدا سنگدلی می خواهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارب تو او را همچو من بر غم گرفتارش مکن در شهر غربت ای خدا هرگز تو ازارش مکن هر چند او از رفتنش چشمان من گریان نمود لیک ای خدای مهربان از غصه پر بارش مکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بارون که رفتی شبم زیرو رو شد یه بغض شکسته رفیق گلو شد . . .