بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غضنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره پمپ بنزین. یارو به غضنفر میگه آقا سوپر بزنم یا معمولی غضنفر میگه: « معمولی بزن خانواده تو ماشین نشسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر مست میکنه شنگول میشه گرگه میاد میخورتش «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میگفت عجیبه !! میگن بهش چی عجیبه ؟ میگه ۱۰۰ هزار تا تماشاچی ۲۲ تا بازیکن ۳ « تا داور !!! میگن خوب این کجاش عجیبه ؟ میگه این عجیبه که گنجشکه همه رو ول کرده ریده رو من.!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر سر سفره داد میزده میگفته بربری بدین بربری بدین بهش میگن چی شده میگه اب تو « گلوم گیر کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن چرا ترک شدی میگه اولش تفریحی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته نوار نوحه گوش میداده میزنه اخرش ببینه شام میدن یا نه «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر جلو در دبیرستان دخترونه میوفته تو جوب واسه اینکه ضایع نشه می گه: « هرکی منو دراورد مال خودش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر می خواسته خودکشی کنه می ره تو گلدون می گه به من اب ندین

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غضنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره پمپ بنزین. یارو به غضنفر میگه آقا سوپر بزنم یا معمولی غضنفر میگه: « معمولی بزن خانواده تو ماشین نشسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر مست میکنه شنگول میشه گرگه میاد میخورتش «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میگفت عجیبه !! میگن بهش چی عجیبه ؟ میگه ۱۰۰ هزار تا تماشاچی ۲۲ تا بازیکن ۳ « تا داور !!! میگن خوب این کجاش عجیبه ؟ میگه این عجیبه که گنجشکه همه رو ول کرده ریده رو من.!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر سر سفره داد میزده میگفته بربری بدین بربری بدین بهش میگن چی شده میگه اب تو « گلوم گیر کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن چرا ترک شدی میگه اولش تفریحی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته نوار نوحه گوش میداده میزنه اخرش ببینه شام میدن یا نه «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر جلو در دبیرستان دخترونه میوفته تو جوب واسه اینکه ضایع نشه می گه: « هرکی منو دراورد مال خودش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر می خواسته خودکشی کنه می ره تو گلدون می گه به من اب ندین