بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غضنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه غضنفر میزنه ننه و باباش رو می کشه٬ ازش میپرسن چرا کشتیشون؟میگه آخه بعد « چهل سال به رابطه کثیفشون پی بردم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میخوره به دیوار میگه ببخشین «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر با ماشینش میزنه به یه زنه، زنه میگه: آی دستم، آی پام، آی سرم! غضنفر میگه: « پاشو، پاشو، این ادا بازیها رو واسه حسن جوهرچی در بیار (او یک فرشته بود).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره خیاطی میگه: با این پارچه برام یه کت و شلوار بدوز، فردا نیام بگی سوزنم « شکست، برق نبود، چرخم خراب شد، اصلا پدرسگ نمیخواد بدوزی، پارچه رو بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا ماشین با هم تصادف میکنند و دست بر قضا، یکیشون ترکبوده. افسر میاد و « میپرسه: کدومتون مقصر بودید؟ غضنفر میگه: من خواب بودم، ندیدم مقصر کی بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر رشتهاش دامپروری بوده، روش نمیشده به کسی بگه. یکی ازش میپرسه: رشتهات چیه؟ « میگه: دامپیوتر، گرایش پشم افزار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یهروز غضنفر خودشو تو آب می بینه می گه جل الخالق اسب آبی « دیده بودیم اما خر آبی نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میشه رئیس فدراسیون شطرنج، دو تا قانون جدید میذاره: « یکـ: اسب نمیتونه فیل رو بزنه دو: خر هم بازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار غضنفر با خودش کشتی می گیره دوم می شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه غضنفر می گن چرا میری سربازی ، میگه والا فقط به خاطر مرخصی هاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه غضنفر از یه پسره میپرسه بچه کجایی؟ میگه بچه امام حسین. غضنفر میزنه زیر « گریه و پسره رو بغل میکنه میگه علی اصغر چه بزرگ شدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر رستوران میزنه، رو درش مینویسه: وقت نهار تعطیل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر زنگ میزنه 118، میگه: ببخشید شماره تلفن کل عباس رو دارین؟!یارو میگه: نه. غضنفر « میگه: پس من میخونم یادداشت کنین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن تو روز چند تا نون میخوری ؟! میگه: 2 تا سنگک, 5 تا لواش , 5تا « تافتون…میگن ایول پس تو بربری نمیخوری ؟ غضنفر میگه: پس فکر کردی اینارو لای چی میزارم میخورم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر زنگ میزنه آژانس انرژی اتمی میگه البرادعیه؟ یارو میگه آره. میگه دکتر غضنفر؟ « یارو میگه آره. غضنفر میگه تو اگه دکتری پس چرا تو آژانس کار می کنی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اردبیل به مناسبت میلاد امام علی به همه ی اونهایی که اسمشون میلاد بود جایزه « دادن!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غضنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه غضنفر میزنه ننه و باباش رو می کشه٬ ازش میپرسن چرا کشتیشون؟میگه آخه بعد « چهل سال به رابطه کثیفشون پی بردم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میخوره به دیوار میگه ببخشین «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر با ماشینش میزنه به یه زنه، زنه میگه: آی دستم، آی پام، آی سرم! غضنفر میگه: « پاشو، پاشو، این ادا بازیها رو واسه حسن جوهرچی در بیار (او یک فرشته بود).

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره خیاطی میگه: با این پارچه برام یه کت و شلوار بدوز، فردا نیام بگی سوزنم « شکست، برق نبود، چرخم خراب شد، اصلا پدرسگ نمیخواد بدوزی، پارچه رو بده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا ماشین با هم تصادف میکنند و دست بر قضا، یکیشون ترکبوده. افسر میاد و « میپرسه: کدومتون مقصر بودید؟ غضنفر میگه: من خواب بودم، ندیدم مقصر کی بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر رشتهاش دامپروری بوده، روش نمیشده به کسی بگه. یکی ازش میپرسه: رشتهات چیه؟ « میگه: دامپیوتر، گرایش پشم افزار!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یهروز غضنفر خودشو تو آب می بینه می گه جل الخالق اسب آبی « دیده بودیم اما خر آبی نه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میشه رئیس فدراسیون شطرنج، دو تا قانون جدید میذاره: « یکـ: اسب نمیتونه فیل رو بزنه دو: خر هم بازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار غضنفر با خودش کشتی می گیره دوم می شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه غضنفر می گن چرا میری سربازی ، میگه والا فقط به خاطر مرخصی هاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه غضنفر از یه پسره میپرسه بچه کجایی؟ میگه بچه امام حسین. غضنفر میزنه زیر « گریه و پسره رو بغل میکنه میگه علی اصغر چه بزرگ شدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر رستوران میزنه، رو درش مینویسه: وقت نهار تعطیل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر زنگ میزنه 118، میگه: ببخشید شماره تلفن کل عباس رو دارین؟!یارو میگه: نه. غضنفر « میگه: پس من میخونم یادداشت کنین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن تو روز چند تا نون میخوری ؟! میگه: 2 تا سنگک, 5 تا لواش , 5تا « تافتون…میگن ایول پس تو بربری نمیخوری ؟ غضنفر میگه: پس فکر کردی اینارو لای چی میزارم میخورم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر زنگ میزنه آژانس انرژی اتمی میگه البرادعیه؟ یارو میگه آره. میگه دکتر غضنفر؟ « یارو میگه آره. غضنفر میگه تو اگه دکتری پس چرا تو آژانس کار می کنی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو اردبیل به مناسبت میلاد امام علی به همه ی اونهایی که اسمشون میلاد بود جایزه « دادن!