بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غضنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر توپ فوتبال نشون میدن میگن: چیه؟ میگه: شطرنج گردالی «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن: سه تا فوتبالیست نام ببر. میگه: علی دایی، علی کریمی، فرار مهدوی « کیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ریش بزی میزاره. دچار بحران شخصیتی میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میپرسن به 5 تا دختر که رو یه میله نشسته ان چی میگن؟ میگه: یه سیخ جیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن تو زبونتونخدارین؟ میگه: یوخ «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تاکسی دربست میگیره. از پنجره سوار میشه «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر شماره تلفن پیدا میکنه. زنگ میزنه میگه: من شماره تونو پیدا کردم. آدرس بدین « تا واستون بیارمش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر توالت میساخته. آجر کم میاره. اوپن میسازه «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر می گن آدم تو سربازی یا کـ..ن می شه یا سیگاری !!!! غضنفر می گه: خدا رو شکر « که من سیگاری نشدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو غضنفر پاش ترک خورده بوده بهش می گن اگه جوراب پات کنی ترکش برطرف می شه !! تر « که می گه: ایلده من بیست ساله که شورت می کنم پام اما قاش کـ..نم برطرف نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر می پرسن زنتو کردی؟ می گه: از بچگی عادت کردم وقتی پستون می خورم خوابم « می بره ………………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر رو زمین یک کرست پیدا میکنه، میگه: اااه…! بی فرهنگا خودشو میخورن، پوستشو « میندازن زمین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میخواسته بچه اش دو قلو بشه رو کـ..رش تشدید میذاره «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن موقه سکـ.. جه طوری زنتو دیونه میکنه؟ میگه وقتی کارم تموم شد کـ..رمو با « پرده پاک میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر به خالش میگه: « یادت میاد وقتی بچه بودم بهم میگفتی دودولت رو بخورم؟ خاله میگه آره غضنفر میگه: هنوز هم سر حرفت هستی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن اسم یه پستاندار بگو که پرواز میکنه٬غضنفر میگه:مهماندار ه «

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غضنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر توپ فوتبال نشون میدن میگن: چیه؟ میگه: شطرنج گردالی «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن: سه تا فوتبالیست نام ببر. میگه: علی دایی، علی کریمی، فرار مهدوی « کیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر ریش بزی میزاره. دچار بحران شخصیتی میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میپرسن به 5 تا دختر که رو یه میله نشسته ان چی میگن؟ میگه: یه سیخ جیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن تو زبونتونخدارین؟ میگه: یوخ «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تاکسی دربست میگیره. از پنجره سوار میشه «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر شماره تلفن پیدا میکنه. زنگ میزنه میگه: من شماره تونو پیدا کردم. آدرس بدین « تا واستون بیارمش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر توالت میساخته. آجر کم میاره. اوپن میسازه «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر می گن آدم تو سربازی یا کـ..ن می شه یا سیگاری !!!! غضنفر می گه: خدا رو شکر « که من سیگاری نشدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو غضنفر پاش ترک خورده بوده بهش می گن اگه جوراب پات کنی ترکش برطرف می شه !! تر « که می گه: ایلده من بیست ساله که شورت می کنم پام اما قاش کـ..نم برطرف نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از غضنفر می پرسن زنتو کردی؟ می گه: از بچگی عادت کردم وقتی پستون می خورم خوابم « می بره ………………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر رو زمین یک کرست پیدا میکنه، میگه: اااه…! بی فرهنگا خودشو میخورن، پوستشو « میندازن زمین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میخواسته بچه اش دو قلو بشه رو کـ..رش تشدید میذاره «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن موقه سکـ.. جه طوری زنتو دیونه میکنه؟ میگه وقتی کارم تموم شد کـ..رمو با « پرده پاک میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر به خالش میگه: « یادت میاد وقتی بچه بودم بهم میگفتی دودولت رو بخورم؟ خاله میگه آره غضنفر میگه: هنوز هم سر حرفت هستی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن اسم یه پستاندار بگو که پرواز میکنه٬غضنفر میگه:مهماندار ه «