بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غضنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره کله پاچه فروشی، یارو بهش میگه: قربون چشم بگذارم؟ غضنفر میگه: نه « آقا! حداقل صبر کن من برم قایم شم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با آب و برق و خاک جمله بساز « میگه: خاک بر سر من که آبم مثل برق میآد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلیس به غضنفر: اینجا ماهیگیری قدغنه!!! غضنفر: ولی اینجا تابلو نزدین!!! « پلیس: نزدیم که نزدیم، زود باش از بالای اون آکواریوم بیا پایین!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر آشغال میره تو چشماش سره ساعت 9 میشینه دم در

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر بابا ش میمیره هفتش خیلی شلوغ می شه واسه چهلم بلیط می فروشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر شب که میشه میخوابه خواب حنا بندون عروسیشو میبینه صبح که از خواب بلند « میشه میبینه تو خودش ریده دستشو تو شورتشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه غضنفر میمیره. شب اول قبر ۶۲ تا فرشته میان سراغش. ۲تاشون سوال می کردن… « ۶۰ تاشون حالیش می کردن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر خیلی شاکی میره تو آزمایشگاه داد میزنه:پس چرا جواب خون شهدا رو « نمی دید؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز غضنفر پاش درد میکرده تو جورابش قرص بروفن میندازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه غضنفر می گن چرا میری سربازی ، میگه والا فقط به خاطر مرخصی هاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میمیره، عکسشو نداشتند بذارن رو قبرش، تا گردن دفنش میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر پاش خواب میره، کفشاشو میدزدن «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر جونش به لبش میرسه، تف میکنه میمیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته شنای قورباغه میرفته، لک لک میاد میخوردش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از جهنم میره دم در بهشت، میگه: یخ دارین؟ میگن: داریم نمیدیم! غضنفر میگه: « ایلده فردا صبح که اومدین آب جوش بگیرین منم نمیدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن: نظرت راجع به آتروپات چیه؟ میگه: راستش یخمک خوشمزه تره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غضنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره کله پاچه فروشی، یارو بهش میگه: قربون چشم بگذارم؟ غضنفر میگه: نه « آقا! حداقل صبر کن من برم قایم شم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با آب و برق و خاک جمله بساز « میگه: خاک بر سر من که آبم مثل برق میآد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلیس به غضنفر: اینجا ماهیگیری قدغنه!!! غضنفر: ولی اینجا تابلو نزدین!!! « پلیس: نزدیم که نزدیم، زود باش از بالای اون آکواریوم بیا پایین!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر آشغال میره تو چشماش سره ساعت 9 میشینه دم در

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر بابا ش میمیره هفتش خیلی شلوغ می شه واسه چهلم بلیط می فروشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر شب که میشه میخوابه خواب حنا بندون عروسیشو میبینه صبح که از خواب بلند « میشه میبینه تو خودش ریده دستشو تو شورتشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه غضنفر میمیره. شب اول قبر ۶۲ تا فرشته میان سراغش. ۲تاشون سوال می کردن… « ۶۰ تاشون حالیش می کردن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر خیلی شاکی میره تو آزمایشگاه داد میزنه:پس چرا جواب خون شهدا رو « نمی دید؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز غضنفر پاش درد میکرده تو جورابش قرص بروفن میندازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یه غضنفر می گن چرا میری سربازی ، میگه والا فقط به خاطر مرخصی هاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میمیره، عکسشو نداشتند بذارن رو قبرش، تا گردن دفنش میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر پاش خواب میره، کفشاشو میدزدن «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر جونش به لبش میرسه، تف میکنه میمیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته شنای قورباغه میرفته، لک لک میاد میخوردش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از جهنم میره دم در بهشت، میگه: یخ دارین؟ میگن: داریم نمیدیم! غضنفر میگه: « ایلده فردا صبح که اومدین آب جوش بگیرین منم نمیدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن: نظرت راجع به آتروپات چیه؟ میگه: راستش یخمک خوشمزه تره