بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غضنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خارجیه داشته غرق میشده داد میزنه Help غضنفر میگه: خاک تو سرت، اگه بجای کلاس زبان « میرفتی کلاس شنا، غرق نمیشدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داریوش میاد ایران، ملت کلی تحویلش میگیرن، داریوش حال میکنه، میگه چی واستون « بخونم؟ غضنفر داد میزنه: ابی بخون. ………………………………………….. …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه غضنفر و یه عربه داشتن با هم دعوا میکردنو به هم فحش میدادند. « غضنفر شروع میکنخ به خندیدن میگن چرا میخندی؟میگه آخه من دارم بهش فحش میدم اون داره برام قرآن میخونه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با نجیب جمله بساز. میگه شلوار من نه زیپ داره نه جیب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر کیس کامپیوترشو می بره نمایندگی میگه: آقا این این خرابه می پرسن چرا؟ « جواب میده: چند روزه جا لیوانیش بیرون نمی آد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک غضنفر نصف شب توی خیابون رانندگی می کرد که یک دفعه ترمز نمیگیره از اون طرف « یک کامیون می اومد غضنفر به بقل دستی اش که خواب بود گفت: اصغر بلند شو این تصادف رو ببین ………………………………………….. ……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن: مرد چرا کولر نمی خری ؟ غضنفر: به درد نمی خونه اونایی هم که دارن گذاشتن رو « پشت بوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه غضنفر می بینن طناب بسته به کمرش میگن چرا اینکارو کردی ؟ میگه می خوام خودکشی « کنم! میگن چرا دور کمرت؟ میگه بستم دور گردنم دیدم دارم خفه میشم بازش کردم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر می گن این میس کال که می گن چیه؟ « می گه نمی دونم والا ولی فکر کنم یه واحد اندازه گیری باشه……..مثل یه مثگال زعفرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تو جوی آب تف میکنه میره دنبالش پاشو بگذاره روش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر واسه رفیقاس خالی می بنده می گه: من هر دو هفته یک بار می رم ژاپن. « رفیقاش می گن اگه راست می گی اسم یکی از خیابوناش رو بگو؟ غضنفر یه خورده فکر می کنه بعد می گه: اهان خیآبون شهید بروسلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر باباش میمیره میخواسته خاکش کنه جو میگیرتش باراندازش میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک بار یک غضنفر زنگ میزنه تاکسی تلفنی میگه اقا ماشین دارید « مردی که پشت تلفن بوده جواب میده بله. غضنفر میگه خوش به حالتون ما نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر می ره هیئت راش نمی دن خودش می ره هیئت می زنه هیچکـ..س رو راه نمی ده «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره پرنده فروشی طوطی بخره یه جغد میکنن تو پاچش. میاد خونه بعد یه « مدتی دوستش میاد پیشش میگه: طوطیت حرف هم میزنه؟ میگه: حرف نمیزنه، خوب دقت میکنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر به دختره میگه بوس میدی؟ میگه نه! غضنفر میگه به جهنم بخاطر خودت گفتم من « خودم زن دارم ……………………

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غضنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خارجیه داشته غرق میشده داد میزنه Help غضنفر میگه: خاک تو سرت، اگه بجای کلاس زبان « میرفتی کلاس شنا، غرق نمیشدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داریوش میاد ایران، ملت کلی تحویلش میگیرن، داریوش حال میکنه، میگه چی واستون « بخونم؟ غضنفر داد میزنه: ابی بخون. ………………………………………….. …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه غضنفر و یه عربه داشتن با هم دعوا میکردنو به هم فحش میدادند. « غضنفر شروع میکنخ به خندیدن میگن چرا میخندی؟میگه آخه من دارم بهش فحش میدم اون داره برام قرآن میخونه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با نجیب جمله بساز. میگه شلوار من نه زیپ داره نه جیب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر کیس کامپیوترشو می بره نمایندگی میگه: آقا این این خرابه می پرسن چرا؟ « جواب میده: چند روزه جا لیوانیش بیرون نمی آد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک غضنفر نصف شب توی خیابون رانندگی می کرد که یک دفعه ترمز نمیگیره از اون طرف « یک کامیون می اومد غضنفر به بقل دستی اش که خواب بود گفت: اصغر بلند شو این تصادف رو ببین ………………………………………….. ……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن: مرد چرا کولر نمی خری ؟ غضنفر: به درد نمی خونه اونایی هم که دارن گذاشتن رو « پشت بوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه غضنفر می بینن طناب بسته به کمرش میگن چرا اینکارو کردی ؟ میگه می خوام خودکشی « کنم! میگن چرا دور کمرت؟ میگه بستم دور گردنم دیدم دارم خفه میشم بازش کردم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر می گن این میس کال که می گن چیه؟ « می گه نمی دونم والا ولی فکر کنم یه واحد اندازه گیری باشه……..مثل یه مثگال زعفرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تو جوی آب تف میکنه میره دنبالش پاشو بگذاره روش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر واسه رفیقاس خالی می بنده می گه: من هر دو هفته یک بار می رم ژاپن. « رفیقاش می گن اگه راست می گی اسم یکی از خیابوناش رو بگو؟ غضنفر یه خورده فکر می کنه بعد می گه: اهان خیآبون شهید بروسلی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر باباش میمیره میخواسته خاکش کنه جو میگیرتش باراندازش میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک بار یک غضنفر زنگ میزنه تاکسی تلفنی میگه اقا ماشین دارید « مردی که پشت تلفن بوده جواب میده بله. غضنفر میگه خوش به حالتون ما نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر می ره هیئت راش نمی دن خودش می ره هیئت می زنه هیچکـ..س رو راه نمی ده «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره پرنده فروشی طوطی بخره یه جغد میکنن تو پاچش. میاد خونه بعد یه « مدتی دوستش میاد پیشش میگه: طوطیت حرف هم میزنه؟ میگه: حرف نمیزنه، خوب دقت میکنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر به دختره میگه بوس میدی؟ میگه نه! غضنفر میگه به جهنم بخاطر خودت گفتم من « خودم زن دارم ……………………