بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غضنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از تاکـ..سی پیاده می شه درو محکم می بنده می گه پدر سگ خودتی. « راننده میگه من که چیزی نگفتم.غضنفر می گه بعدا که می گی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر سوار تاکسی میشه درو نمیبنده. راننده میگه: درو ببند. غضنفر میگه: زرنگی؟ « میخوای دربست حساب کنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن: ناف تهران کجاست؟ میگه: یه کم بالاتر از برج میلاد «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا غضنفر با لگد میزدن زیر ناف هم. یکی میگه: دردتون نمیگیره؟ ترکا میگن: نه « پوتین پامونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن: دو دو تا؟ میگه: بیخیال. کلمه بگو جمله بسازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر اپلیکیشن فرم پر میکنه ، جلوی سکـ..س می نویسه: بله خیلی زیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره بقالی میگه: نوشابه خانواده دارین. بقاله میگه: آره. غضنفر میگه: به مجرد « ها هم میدین؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر آنتی بیوتیکشو سر وقت نمیخوره، ازش میپرسن چرا؟ میگه: میخوام میکروبها رو « غافلگیر کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره لایه ازون رو بدوزه، اما بر نمیگرده. میبینن لایه ازون رو از بیرون « دوخته ……………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر سرش رو بی آب شامپو میکنه. میگن چرا بی آب؟ میگه: چون روش نوشته مخصوص موهای « خشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر انگشتشو میکنه تو نافش، ریست میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میگه: من دیگه سوتی نمیدم. میگن: از کِـی؟ میگه: از هر کِـی. از همین کِـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر قلکش پر میشه، 500 تومن سر میده، با یه قلک نو عوض میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میخواسته دور کمرشو اندازه بگیره، خط کشو میکنه تو نافش، ضرب در عدد 3.14 « میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میرسه، میخورنش «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میاد تهران، یه دختر خوشگل میبینه، میگه: این دوست دختر که میگن شمایی؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غضنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر از تاکـ..سی پیاده می شه درو محکم می بنده می گه پدر سگ خودتی. « راننده میگه من که چیزی نگفتم.غضنفر می گه بعدا که می گی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر سوار تاکسی میشه درو نمیبنده. راننده میگه: درو ببند. غضنفر میگه: زرنگی؟ « میخوای دربست حساب کنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن: ناف تهران کجاست؟ میگه: یه کم بالاتر از برج میلاد «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو تا غضنفر با لگد میزدن زیر ناف هم. یکی میگه: دردتون نمیگیره؟ ترکا میگن: نه « پوتین پامونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن: دو دو تا؟ میگه: بیخیال. کلمه بگو جمله بسازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر اپلیکیشن فرم پر میکنه ، جلوی سکـ..س می نویسه: بله خیلی زیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره بقالی میگه: نوشابه خانواده دارین. بقاله میگه: آره. غضنفر میگه: به مجرد « ها هم میدین؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر آنتی بیوتیکشو سر وقت نمیخوره، ازش میپرسن چرا؟ میگه: میخوام میکروبها رو « غافلگیر کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره لایه ازون رو بدوزه، اما بر نمیگرده. میبینن لایه ازون رو از بیرون « دوخته ……………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر سرش رو بی آب شامپو میکنه. میگن چرا بی آب؟ میگه: چون روش نوشته مخصوص موهای « خشک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر انگشتشو میکنه تو نافش، ریست میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میگه: من دیگه سوتی نمیدم. میگن: از کِـی؟ میگه: از هر کِـی. از همین کِـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر قلکش پر میشه، 500 تومن سر میده، با یه قلک نو عوض میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میخواسته دور کمرشو اندازه بگیره، خط کشو میکنه تو نافش، ضرب در عدد 3.14 « میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میرسه، میخورنش «

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میاد تهران، یه دختر خوشگل میبینه، میگه: این دوست دختر که میگن شمایی؟