بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غضنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر عاشق خدا می شه کعبه می کشه از توش تیر رد می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر می ره هیئت راش نمی دن خودش می ره هیئت می زنه هیچکـ..س رو راه نمی ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته کباب درست می کرده می بینه یه گربه داره نگاه می کنه داد می زنه آی « بلال شیر بلاله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره پرنده فروشی طوطی بخره یه جغد میکنن تو پاچش. میاد خونه بعد یه « مدتی دوستش میاد پیشش میگه: طوطیت حرف هم میزنه؟ میگه: حرف نمیزنه، خوب دقت میکنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره کله پاچه فروشی، یارو بهش میگه: قربون چشم بگذارم؟ غضنفر میگه: نه « آقا! حداقل صبر کن من برم قایم شم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با آب و برق و خاک جمله بساز « میگه: خاک بر سر من که آبم مثل برق میآد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلیس به غضنفر: اینجا ماهیگیری قدغنه!!! غضنفر: ولی اینجا تابلو نزدین!!! « پلیس: نزدیم که نزدیم، زود باش از بالای اون آکواریوم بیا پایین!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر آشغال میره تو چشماش سره ساعت 9 میشینه دم در

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن ترمز ABS چیه؟ میگه تو سرعت های زیاد و سر پیچ ها کار حضرت « ابوالفضل رو می کنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر بابا ش میمیره هفتش خیلی شلوغ می شه واسه چهلم بلیط می فروشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه غضنفر میمیره. شب اول قبر ۶۲ تا فرشته میان سراغش. ۲تاشون سوال می کردن… « ۶۰ تاشون حالیش می کردن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر رو برق می گیره مامانش می گه ننه جون ولش نکن همین بود که باباتو کشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر عاشق می شه روی در خونشون تابلو می زنه بزودی « در این مکان عروسی برگزار می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر می خواسته خودکشی کنه می ره تو گلدون می گه به من اب ندین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تو خواب دعواش می شه شب بعد با بچه محلاش می خوابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو استخر اهنگ تایتانیک می ذارن غضنفر غرق می شه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غضنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر عاشق خدا می شه کعبه می کشه از توش تیر رد می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر می ره هیئت راش نمی دن خودش می ره هیئت می زنه هیچکـ..س رو راه نمی ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر داشته کباب درست می کرده می بینه یه گربه داره نگاه می کنه داد می زنه آی « بلال شیر بلاله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره پرنده فروشی طوطی بخره یه جغد میکنن تو پاچش. میاد خونه بعد یه « مدتی دوستش میاد پیشش میگه: طوطیت حرف هم میزنه؟ میگه: حرف نمیزنه، خوب دقت میکنه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر میره کله پاچه فروشی، یارو بهش میگه: قربون چشم بگذارم؟ غضنفر میگه: نه « آقا! حداقل صبر کن من برم قایم شم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن با آب و برق و خاک جمله بساز « میگه: خاک بر سر من که آبم مثل برق میآد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلیس به غضنفر: اینجا ماهیگیری قدغنه!!! غضنفر: ولی اینجا تابلو نزدین!!! « پلیس: نزدیم که نزدیم، زود باش از بالای اون آکواریوم بیا پایین!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر آشغال میره تو چشماش سره ساعت 9 میشینه دم در

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به غضنفر میگن ترمز ABS چیه؟ میگه تو سرعت های زیاد و سر پیچ ها کار حضرت « ابوالفضل رو می کنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر بابا ش میمیره هفتش خیلی شلوغ می شه واسه چهلم بلیط می فروشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه غضنفر میمیره. شب اول قبر ۶۲ تا فرشته میان سراغش. ۲تاشون سوال می کردن… « ۶۰ تاشون حالیش می کردن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر رو برق می گیره مامانش می گه ننه جون ولش نکن همین بود که باباتو کشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر عاشق می شه روی در خونشون تابلو می زنه بزودی « در این مکان عروسی برگزار می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر می خواسته خودکشی کنه می ره تو گلدون می گه به من اب ندین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غضنفر تو خواب دعواش می شه شب بعد با بچه محلاش می خوابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو استخر اهنگ تایتانیک می ذارن غضنفر غرق می شه