بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غریبه عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای غریبه… صدایی است که سال ها بعد می شنوم، صدایی گرم و آشنا فریاد میزند: ببخش مرا دیر رسیدم تو سهم من بودی نه آغوش خاک منبع : http://www.amirfb.ir/post/15461/sms-gharibe-shodan#ixzz3aepyif94

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای غریبه… اونیکه تو دستاته بازیچه نیس… دله منه… هواست باشه چطور کوکش میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما رابطه داشتن با پسر غریبه واسه دختر ننگ بود! الآن غیر اجتماعی بودن محسوب میشه! راستی الان حالمون بهتره یا قبل؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت بوی غریبه گرفته، سگ های محله بی دلیل پارس نمیکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای غریبه آروم قدم بردار این دل همش خرده شیشه است از بس ک شکسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرهایم را چید که تنهایی جایی نروم !… اما… خود بی من با غریبه ها کوچ کرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پهلوان بودی, نه گردن کلفت محل! اماوقتی کنارم بودی; درمقابل نگاه چپ غریبه ها; چه پنآه امنی بود برایم.. حضورت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای ساکن کوچه های تنهایی بن بستم؟! منم غریبه ترین، آشنا یادت هست؟! ما که در قفسیم، خبر از دوست نداریم دلتنگ دوستیم ولی چاره نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد غریبه هایی که مرا فهمیدند عزیز. و تاسف بر اشنایان غریب که در شکستم شدید کوشیدند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غریبه عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای غریبه… صدایی است که سال ها بعد می شنوم، صدایی گرم و آشنا فریاد میزند: ببخش مرا دیر رسیدم تو سهم من بودی نه آغوش خاک منبع : http://www.amirfb.ir/post/15461/sms-gharibe-shodan#ixzz3aepyif94

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای غریبه… اونیکه تو دستاته بازیچه نیس… دله منه… هواست باشه چطور کوکش میکنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیما رابطه داشتن با پسر غریبه واسه دختر ننگ بود! الآن غیر اجتماعی بودن محسوب میشه! راستی الان حالمون بهتره یا قبل؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت بوی غریبه گرفته، سگ های محله بی دلیل پارس نمیکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای غریبه آروم قدم بردار این دل همش خرده شیشه است از بس ک شکسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرهایم را چید که تنهایی جایی نروم !… اما… خود بی من با غریبه ها کوچ کرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه پهلوان بودی, نه گردن کلفت محل! اماوقتی کنارم بودی; درمقابل نگاه چپ غریبه ها; چه پنآه امنی بود برایم.. حضورت…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای ساکن کوچه های تنهایی بن بستم؟! منم غریبه ترین، آشنا یادت هست؟! ما که در قفسیم، خبر از دوست نداریم دلتنگ دوستیم ولی چاره نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد غریبه هایی که مرا فهمیدند عزیز. و تاسف بر اشنایان غریب که در شکستم شدید کوشیدند