بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غریبه عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از روزی ک دور از هم در آغوش دو غریبه بی قرار هم باشیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شکسته اطلسی وقتی گرفته اسمون وقتی که تنهایی شده تنها شریک خونمون وقتی نگاهه روشنت حالا غریبه با چشام دیگه نه اسمت یادمه نه دیگه عشقت رو میخوام!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب برات چه سخته وقتی غریبه باشی وقتی عزیزی داری ولی پیشش نباشی… منبع : http://www.amirfb.ir/post/15384/sms-gharibe-bodan#ixzz3aerW41Cw

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب مردم با غریبه ها بهتر از خودی ها برخورد می کنند، بهتر است گاهی کمتر خودی شویم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده ترین حرفهایم برای تو معما بود.. حال میفهمم چرا دلت با دلم غریبه بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ممکن است با یک نفر بیست سال زندگی کند و آن شخص برایش یک غریبه باشد و می تواند با یک نفر بیست دقیقه وقت بگذراند و تا آخر عمر فراموشش نکند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی با خود فکر میکردم که اگر اورا با غریبه ای ببینم شهر را به آتش میکشم اما الان حتی حاضر نیستم کبریتی روشن کنم تا ببینم کجاست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شب یک غریبه میاد میشه همه کست… و یک شب همه کست میشه یک غریبه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که مدت هاست بامن نیستی / من همانم که با او زیستی… رنج هایم را شنیدی باز هم / عاقبت گفتی ای غریبه کیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از یاد می برم تو بر باد میروی من از دست میدهم تو از دست میروی غریبه ای می آید آشنایی می رود من رها میشوم و. تو در بند من از حماقت تو در خاطرات به خاک میسپارمت نارفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شرایط سخت رو دوستای نزدیکت حساب باز نکن تو این شرایط غریبه ها بیشتر کنارتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرت تو را می بیند خواهرت، پدرت، مردم غریبه هزار نفر تو را می بینند همه تو را می بینند آن وقت، من که دوستت دارم من که از همه بیشتر دوستت دارم تنهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود زیر این سقف کبود یه غریب آشنا دلو جونمو ربود اینجوری نگام نکن گل یاس مهربون اون غریبه خودتی همیشه باهام بمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای غریبه به من فخر مفروش روزی برای خود کسی بودم.. روزگار مرا اینگونه کرد منبع : http://www.amirfb.ir/post/15461/sms-gharibe-shodan#ixzz3aeqRjBGg

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو را یار گرفتم همه خلق غریبه گشتند منبع : http://www.amirfb.ir/post/15461/sms-gharibe-shodan#ixzz3aeqNoa2v

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی باید باور کنم که تا ابد برام فقط یه غریبه ای که شاید گاهی از دور ببینمت… شنیدن صدات هم که شد رویا… این یعنی یه حقیقت خیلی تلخ و غیر قابل تغییر

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس غریبه عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از روزی ک دور از هم در آغوش دو غریبه بی قرار هم باشیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی شکسته اطلسی وقتی گرفته اسمون وقتی که تنهایی شده تنها شریک خونمون وقتی نگاهه روشنت حالا غریبه با چشام دیگه نه اسمت یادمه نه دیگه عشقت رو میخوام!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب برات چه سخته وقتی غریبه باشی وقتی عزیزی داری ولی پیشش نباشی… منبع : http://www.amirfb.ir/post/15384/sms-gharibe-bodan#ixzz3aerW41Cw

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب مردم با غریبه ها بهتر از خودی ها برخورد می کنند، بهتر است گاهی کمتر خودی شویم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده ترین حرفهایم برای تو معما بود.. حال میفهمم چرا دلت با دلم غریبه بود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ممکن است با یک نفر بیست سال زندگی کند و آن شخص برایش یک غریبه باشد و می تواند با یک نفر بیست دقیقه وقت بگذراند و تا آخر عمر فراموشش نکند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی با خود فکر میکردم که اگر اورا با غریبه ای ببینم شهر را به آتش میکشم اما الان حتی حاضر نیستم کبریتی روشن کنم تا ببینم کجاست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک شب یک غریبه میاد میشه همه کست… و یک شب همه کست میشه یک غریبه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که مدت هاست بامن نیستی / من همانم که با او زیستی… رنج هایم را شنیدی باز هم / عاقبت گفتی ای غریبه کیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از یاد می برم تو بر باد میروی من از دست میدهم تو از دست میروی غریبه ای می آید آشنایی می رود من رها میشوم و. تو در بند من از حماقت تو در خاطرات به خاک میسپارمت نارفیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شرایط سخت رو دوستای نزدیکت حساب باز نکن تو این شرایط غریبه ها بیشتر کنارتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرت تو را می بیند خواهرت، پدرت، مردم غریبه هزار نفر تو را می بینند همه تو را می بینند آن وقت، من که دوستت دارم من که از همه بیشتر دوستت دارم تنهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود زیر این سقف کبود یه غریب آشنا دلو جونمو ربود اینجوری نگام نکن گل یاس مهربون اون غریبه خودتی همیشه باهام بمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای غریبه به من فخر مفروش روزی برای خود کسی بودم.. روزگار مرا اینگونه کرد منبع : http://www.amirfb.ir/post/15461/sms-gharibe-shodan#ixzz3aeqRjBGg

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو را یار گرفتم همه خلق غریبه گشتند منبع : http://www.amirfb.ir/post/15461/sms-gharibe-shodan#ixzz3aeqNoa2v

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی باید باور کنم که تا ابد برام فقط یه غریبه ای که شاید گاهی از دور ببینمت… شنیدن صدات هم که شد رویا… این یعنی یه حقیقت خیلی تلخ و غیر قابل تغییر